Suoraan sisältöön

Elo jatkaa vuoropuheluaan Fivan kanssa vakavaraisuudesta koronakriisin aikana

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on saanut Finanssivalvonnalta kuulemiskirjeen, joka liittyy kevään 2020 poikkeukselliseen talouskriisiin ja tuolloin Elon vakavaraisuusasemaa koskeneeseen tilanteeseen. Elo oli 19.3.2020 yhden päivän ajan vakavaraisuusrajan alla koronakriisin seurauksena. Elon hallitus ja johto perehtyvät kuulemiskirjeeseen ja vastaavat siihen määräaikaan 30.10.2020 mennessä. Vastauksessaan Elo ottaa kantaa myös Fivan kuulemiskirjeessään esittämään harkintaan Elolle mahdollisesti asetettavasta asiamiehestä.

”Tärkein tehtävämme on huolehtia asiakkaidemme eläkkeiden turvaamisesta kaikissa olosuhteissa. Olemme aina toimineet mahdollisimman huolellisesti ja parhaaksi arvioimallamme tavalla. Jatkamme asian tiimoilta hyvää vuoropuhelua valvovan viranomaisen kanssa”, toteaa Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Elo täyttää työeläkevakuutusyhtiöille asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Kevään yhden päivän vakavaraisuusrajan alituksen jälkeen yhtiön vakavaraisuus on noussut merkittävästi ja täyttää selvästi vaatimukset. Kesäkuun lopulla Elon vakavaraisuusasema oli 1,4 ja vakavaraisuusaste 119,4. Tilanne on edelleen parantunut sen jälkeen.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811


Lue myös