Suoraan sisältöön

Kysely: Nuorista joka viides jäi koronan takia ilman kesätöitä – huolena etätyön ja taloussuhdanteiden vaikutukset uraan

Kesätyöntekijä kahvilassa

 

17–30-vuotiaista kesätyönhakijoista noin joka viides jäi ilman työpaikkaa koronaviruksen vuoksi. Yli kolmasosa uskoo työllisyystilanteensa huononevan lähitulevaisuudessa. Kesätöissä etänä aloittaneet nuoret ovat työnantajien järjestelyihin tyytyväisiä. Kuitenkin yli puolet katsoo, että oppimisen ja tulevaisuuden työuran kannalta olisi ollut parempi, jos töitä olisi päässyt tekemään työpaikalle. Näin kertoo työeläkeyhtiö Elon tuore kysely.

Koronavirusrajoitukset tiukkenivat Suomessa maaliskuussa samaan aikaan, kun kesätyönhaut olivat kiihkeimmillään. Heikentyneen taloustilanteen vuoksi moni nuori jäi ilman kesätyöpaikkaa.

Yhteensä noin joka viides (19 %) Elon kyselyyn vastanneesta nuoresta jäi ilman kesätöitä. 14 prosentilla nuorista kesätyönhaku ei yksinkertaisesti tuottanut tulosta, ja heidän lisäkseen viisi prosenttia nuorista ilmoitti jääneensä ilman kesätöitä niin, että myös heidän aiemmin tekemänsä työ keskeytyi koronatilanteen vuoksi.

Viisi prosenttia Elon tavoittamista vastaajista eivät hakeneet kesätöitä lainkaan.

17 prosenttia nuorista joutui tilanteeseen, jossa työnantaja oli ehtinyt jo luvata nuorille kesätöitä, mutta työpaikka jouduttiin myöhemmin perumaan. Yli neljä viidestä vastaajasta osaa myös nimetä tuttavia, joilta koronatilanne perui kesätyöt.

Pääekonomisti: Pahimmalta skenaariolta vältyttiin

Noin joka kolmas nuori kertoo saaneensa kesätyön omalta opiskelualaltaan. Joka seitsemäs (14 %) kertoo saaneensa muita kesätöitä, ja 27 prosenttia kertoo jatkaneensa aiemmassa työpaikassaan.

– On hienoa, että tilanteesta huolimatta kesätöitä on pystytty tarjoamaan näinkin paljon. Viime vuosina Suomessa kesätöiden määrä on kehittynyt huimasti. Tämä auttaa nuoria hankkimaan tärkeitä työelämän verkostoja ja yhteistyötaitoja. 1990-luvun laman jälkeen on onnistuttu välttymään siltä, että kokonainen sukupolvi jäisi ilman kesätöitä. Onneksi pahimmalta skenaariolta vältyttiin tänäkin kesänä, toteaa Elon pääekonomisti Tiina Helenius.

Nuoret luottavat urakehitykseensä, mutta lähitulevaisuus herättää huolta

Lähes puolet nuorista (46 %) sanoo, ettei koronavirustilanne ole vaikuttanut heidän odotuksiinsa työelämästä. Yli kolmasosa (38 %) sanoo koronan huonontaneen odotuksia, ja 12 prosenttia ei osaa ottaa kysymykseen kantaa.

Selkeä enemmistö nuorista ilmoittaa, ettei koronavirustilanne ole aiheuttanut tulevaisuuden työurasta pelkoa tai epävarmuutta. Noin joka kymmenes nuori kokee kuitenkin runsaasti pelon ja epävarmuuden tunnetta.

Yli kolmasosa (36 %) nuorista uskoo, että oma työllisyystilanne heikkenee koronan vuoksi lähivuosina. Hieman alle puolet katsoo, ettei koronalla ole työllistymiseen kovin suurta vaikutusta.

– Nykyhetken epävarmuudesta syntyvä huoli on ymmärrettävää, mutta nyt tarvitaan ennen kaikkea tulevaisuuteen katsomista. On tärkeää asennoitua niin, että kyseessä on poikkeuksellinen tilanne ja panostaa oman osaamisen kehittämiseen. Koulutus ja osaaminen ovat tutkitusti paras työmarkkinaturva, rohkaisee Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen.

Suhteiden muodostaminen ja työpaikan ilmapiirin kokeminen on kesätöissä tärkeää: etäkesätyöläiseltä vaaditaan itseohjautuvuutta

Hieman alle puolet uudella työnantajalla kesätöissä aloittaneista oli työskennellyt etänä. Etätyöntekijöistä harvempi kuin joka seitsemäs kokee saamansa perehdytyksen riittämättömäksi. Noin 65 prosenttia etätyöntekijöistä kokee olevansa osa työyhteisöä.

Yhtä lailla 65 prosenttia etätyöntekijöistä kokee, että on ollut onni, että suurimman osan kesätöistä on voinut tehdä etänä. Toisaalta, kenties osin ristiriitaisesti, lähes yhtä usea vastaaja kokee, että oppimisen ja tulevaisuuden uran kannalta olisi ollut parempi, jos töitä olisi voinut tehdä enemmän työpaikalla.

– Vastauksissa tulee esiin se, että etätyö vaatii paljon itseohjautuvuutta esimerkiksi työn ja vapaa-ajan erottamisen suhteen. Haaste on suuri, jos ensimmäinen toimistotyökokemus on etänä, ja hyppää virtuaaliympäristöön tuntematta työyhteisöä. Etätyön takia työyhteisötaitojen kehittyminen, verkostoituminen ja hiljaisen tiedon omaksuminen voivat jäädä vähemmälle, Malinen toteaa.

Malinen ja Helenius sanovat, että ilman kesätöitä jääneen tai työllistymisestä huolestuneen nuoren kannattaa nyt huolehtia omasta jaksamisestaan ja osaamisen kehittämisestä.

– Kannattaa ottaa vastaan työtä, vaikka se ei olisikaan sitä, mitä on ajatellut. Työ ja sitä kautta saadut verkostot voivat aina avata ennalta-arvaamattomia ovia, Helenius toteaa.

Tietoja kyselystä:

Työeläkeyhtiö Elon nuorille suunnattu kesätyökysely toteutettiin verkkokyselynä 30.7.–13.8.2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 508 iältään 17–30-vuotiasta nuorta, joista 92 prosenttia on päätoimisia opiskelijoita ja kuusi prosenttia on työelämässä. Kaksi prosenttia kertoi olevansa elämässään muussa tilanteessa. Kysely on Elon kesätyöntekijöiden toteuttama.

Lisätietoja:

Hilkka Malinen, henkilöstöjohtaja, puh. 020 703 5687

Tiina Helenius, pääekonomisti, puh. 050 573 7949

Kristiina Nieminen, viestinnän suunnittelupäällikkö, puh. 040 586 8778, kristiina.nieminen@elo.fi

 

Katso kyselyn vastaustulokset >

Lue myös