Suoraan sisältöön

Nämä kolme keinoa tukevat nuoria kesätyöntekijöitä koronan haastamassa työyhteisössä

 

Jo ilman koronavirusta ensimmäiset työkokemukset ovat ainutlaatuisia ja vähän pelottaviakin. Esimiehet ja työkaverit voivat tehdä paljon nuorten työssä onnistumisen eteen. Muiden tuki myös ehkäisee ahdistuneisuutta ja sairauspoissaoloja.

Vaikka monen nuoren kesätyöt ovat peruuntuneet koronaviruksen takia, useilla työpaikoilla tukeudutaan silti kesätyöntekijöiden apuun.

– Kesätyökokemukset ovat arvokkaita, mutta tämä kesä voi olla hyvinkin poikkeava. Taloustilanteen takia vakituisilla työntekijöillä on murheita töiden säilymisestä. Kun ajatukset ovat kiinni esimerkiksi puolison lomautuksessa tai yt-huhuissa, kesätyöläisiä ei välttämättä kaikkialla kohdella tarpeeksi ajattelevaisesti, sanoo työeläkeyhtiö Elon johtava asiantuntijalääkäri Tanja Rokkanen.

Kun työyhteisön tarjoama opastus ja tuki ovat kohdallaan, nuoret saavat onnistuneen ja kannustavan alun vuosikymmeniä kestävälle työuralle. Noin kaksi vuotta sitten julkaistusta S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -tutkimuksesta selvisi, että hyvä ja kannustava työyhteisö sekä hyvä esimiestyö ovat nuorille hyvin tärkeitä – ja jopa palkkaa tärkeämpiä.

–  Työnantajien vastuu on suuri ja tällä kertaa vastuu kesätyöntekijöistä painaa ehkä enemmän kuin koskaan. Normaalien työohjeiden lisäksi täytyy olla selkeät ohjeet koronaviruksen varalta, sanoo Rokkanen.

Elo, S-ryhmä ja MIELI Suomen mielenterveys ry kokosivat kolme tärkeintä vinkkiä nuoren opastamiseen ja työkyvyn tukemiseen.

1. Perehdytä huolellisesti

On tärkeää huomioida nuoren kokemattomuus pysähtymällä perehdytyksen ääreen kunnolla. Hyvä perehdytys auttaa tarttumaan työhön sekä antaa työkyvylle suojaa heti työn ensimetreiltä asti.

– Nuori haluaa pärjätä hyvin, mutta ei välttämättä edes uskalla kysyä kaikkea tai sanoa tarvittaessa, että jokin jäi epäselväksi. Epävarmuus puolestaan voi saada nuoren ahdistumaan. Nuorelta kannattaa kysyä vaikka kerran viikossa, onko jokin toimintatapa tai muu asia työpaikalla kummastuttanut, sanoo Rokkanen.

Perehdytyksessä ei pidä tyytyä vain kaatamaan tietoa nuoren päähän. Kun perehdytys on vuorovaikutteista, perehdyttäjä saa paremman kuvan siitä, mitä nuori jo osaa ja mikä vaatii enemmän opastusta.

2. Anna rutkasti perusteltua palautetta

Ilman kokemusta nuori työntekijä ei vielä tiedä, miten hyvä on tarpeeksi hyvä. Jos kaikki tuoterivit yrittää saada millin tarkkuudella suoraksi, pari tuntia vaativaan tuotteiden hyllytystehtävään uppoaa helposti puolet työpäivästä.

– Nuorelle on tärkeää sanoittaa ja tehdä näkyväksi hänen vahvuutensa ja onnistumisensa. Se lisää nuoren luottamusta omiin kykyihinsä ja ohjaa reflektoimaan omaa työn tekemistä. Kannustava ja realistinen palaute vahvistavat nuoren motivaatiota ja sitoutumista työhön, sanoo MIELI Ry:n mielenterveyden edistämisen osaston johtaja Marjo Hannukkala.

Hänen mukaansa hyvästä työstä ei voi koskaan kehua liikaa.

– Epäonnistumisia ja virheitä tulee jokaiselle myös työelämässä. Tämän ääneen sanominen rohkaisee nuorta tarttumaan uusiinkin haasteisiin sekä kannustaa avoimuuteen epävarmassakin tilanteessa tai työhuolien äärellä.

3. Ota asiat rohkeasti puheeksi

Jos nuoren työntekijän käytöksessä tapahtuu muutoksia tai työt eivät yhtäkkiä sujukaan, esimiehen tai työkaverin on syytä ottaa asia puheeksi matalalla kynnyksellä.

– Korjaava palaute tulee antaa inhimillisesti ja ammattimaisesti. Esimiehen lämmin suhtautuminen on nuorelle erityisen tärkeää. Monet nuoret ovat kesätöissään ensimmäistä kertaa työelämässä eikä heillä ole ymmärrystä työelämän odotuksista ja pelisäännöistä, muistuttaa S-ryhmän työhyvinvoinnista vastaava johtaja Sanna-Mari Myllynen.

Lisää tietoa nuorten työelämäodotuksista löytyy Nuori Mieli Työssä -tutkimuksesta.

Lisätietoja:

Tanja Rokkanen, johtava asiantuntijalääkäri, Elo, puh. 020 703 5581

Sanna-Mari Myllynen, työhyvinvoinnista vastaava johtaja, S-ryhmä puh. 050 487 6989

Marjo Hannukkala, mielenterveyden edistämisen osaston johtaja, MIELI ry, puh. 040 581 1068

Kristiina Nieminen, viestinnän suunnittelupäällikkö, Elo, puh. 040 586 8778

Hae artikkeleita ja uutisia