Suoraan sisältöön

Fivan Elolle asettama asiamies jatkaa tehtävässään toistaiseksi

/ Uutinen

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on 9.6.2021 vastaanottanut Finanssivalvonnan päätöksen, jonka mukaisesti asianajaja, varatuomari Pekka Jaatinen jatkaa Finanssivalvonnan Elolle asettamana asiamiehenä. Jaatinen on toiminut asiamiehenä 14.12.2020 alkaen. Asiamies valvoo Elon toimintaa ja toimii Fivan edustajana hallituksen ja johdon kokouksissa, mutta ei osallistu päätöksentekoon.

Yhtiössä on tehty viimeisen vuoden aikana useita toimia, joilla on vahvistettu hallinnon toimintamalleja ja osaamista. Tätä työtä on jatkettu määrätietoisesti hyvässä yhteistyössä valvovan viranomaisen ja asiamiehen kanssa.

Asiamiehen toiminta ei vaikuta Elon päivittäiseen toimintaan eikä sillä ole vaikutusta yhtiön vakuutusturvaan tai sijoitustoimintaan. Elon vakavaraisuus on erittäin turvaavalla tasolla. Elon asiakkaiden vakuutukset ja eläkkeet ovat hyvässä hoidossa. Finanssivalvonta tarkastelee asiamiehen tarpeellisuutta uudelleen viimeistään huhtikuussa 2022. 

Hae artikkeleita ja uutisia