Suoraan sisältöön

Suomi ja Japani askeleen lähempänä yhteistä sosiaaliturvasopimusta

/ Uutinen

Eduskunta on hyväksynyt Suomen ja Japanin välisen sosiaaliturvasopimuksen. Sopimuksen myötä maiden välillä liikkuvista työntekijöistä ei tarvitse maksaa sosiaalivakuutusmaksuja molempiin maihin. Sopimus tulee voimaan, kun toimeenpanoa varten tarvittavat muutokset on saatu tehtyä muun muassa lomakkeisiin ja tietojärjestelmiin. Voimaantuloajankohdasta säädetään siis myöhemmin erikseen.

Suomella on jo aiemmin solmittuna kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Etelä-Korean, Intian, Israelin, Kanadan, Kiinan, Quebecin ja USA:n kanssa. Nämä sopimukset ovat sisällöltään ja kattavuudeltaan yksilöllisiä, mutta ne kaikki kattavat eläkemaksut. Suomen ja Japanin välinen sopimus tulee kattamaan eläkemaksujen lisäksi työttömyysvakuutusmaksut. Sopimus allekirjoitettiin Helsingissä jo 23.9.2019, mutta se sisältää sellaisia lainsäädäntöön liittyviä määräyksiä, jotka edellyttivät eduskunnan suostumusta.

Mitä sosiaaliturvasopimus tarkoittaa käytännössä?

Sopimuksen voimaantulon jälkeen suomalaisen yrityksen Japaniin työkomennukselle lähetetty työntekijä voi pysyä Suomen työeläkelainsäädännön ja työttömyysvakuutuksen alaisuudessa jopa viisi vuotta. Tältä ajalta työnantajan täytyy maksaa vakuutusmaksuja vain Suomeen ja näin ollen lähetetty työntekijä pysyy samassa TyEL-vakuutuksessa muiden työntekijöiden kanssa. Tulorekisteriin ilmoitetaan yleensä todellisten ansioiden sijaan lähetetyn työntekijän vakuutuspalkka, jonka mukaan vakuutusmaksut lasketaan.

Vastaavasti Japanista Suomeen lähetetyt työntekijät voivat pysyä komennuksensa ajan lähtömaansa sosiaaliturvan piirissä. Päällekkäisten maksujen välttämisellä on merkitystä yritysten kilpailukyvylle. Työntekijän näkökulmasta sosiaaliturvasopimusten tarkoituksena on, että henkilön sosiaaliturva ei katkeaisi. Sopimuksen myötä myös Japanista Suomeen palannut henkilö voi saada oikeuden Japanin eläkkeeseen, vaikkei olisi Japanin lain perusteella kuulunut riittävän pitkään Japanin eläkejärjestelmään.

Työnantaja hakee lähetetylle työntekijälle A1-todistuksen

Kun henkilö on lähdössä Suomesta komennukselle työskentelemään maahan, jonka kanssa on solmittu sosiaaliturvasopimus, työnantaja hakee hänelle lähetetyn työntekijän A1-todistusta Eläketurvakeskuksen sähköisestä hakemuspalvelusta. Palvelua uudistettiin juuri kuluneena keväänä niin, että todistuksen hakeminen olisi entistä yksinkertaisempaa ja nopeampaa. Kun ETK myöntää työntekijälle A1-todistuksen, maksaa työnantaja komennuksen aikaiset eläkevakuutusmaksut vain Suomeen.

Lue lisää A1-todistuksen hakemisesta Eläketurvakeskuksen sivuilta >
Lue lisää vakuutuspalkan ilmoittamisesta Tulorekisteriin >

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>