Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Vad är ledning av arbetsförmågan?

Ledning av arbetsförmågan främjar ett smidigt arbetet samt arbetstagarnas arbetsförmåga, hälsa och säkerhet. Ledning av arbetsförmågan innebär ett gott dagligt ledarskap där man förutom ledningen av prestationer även kan ta upp frågor som berör arbetsförmågan på ett förebyggande sätt. Konkret syns effekterna av ledningen av arbetsförmågan i kostnaderna för sjukfrånvaro och arbetsoförmåga samt i företagets produktivitet.

 Målsättningen med Elos tjänster är att hjälpa sina kundföretag att hantera riskerna med arbetsoförmåga.

Tjänster för ledning av arbetsförmågan för Elos kunder

General / Default image alt attribute

Kartlägg riskerna

Som Elos kund får du tillgång till flera olika verktyg för att kartlägga riskerna för arbetsförmåga och arbetsoförmåga i ditt företag. Det lönar sig att kartlägga den nuvarande situationen eftersom det hjälper att rikta åtgärderna dit där de behövs som mest.
General / Default image alt attribute

Informationsledning

I vår e-tjänst hittar du företagets arbetspensionsförsäkringar, rehabiliterings- och pensionsärenden samt verktyg för ledningen av arbetsförmågan. Med hjälp av våra verktyg kan du målinriktat och metodiskt leda arbetsförmågan i ditt företag.
General / Default image alt attribute

Utveckla kompetensen

Som Elos kund kan du använda vårt omfattande utbud av utbildningar som ökar kunskapen om riskerna för arbetsförmågan för HR och även cheferna i det dagliga arbetet.
Ni har även tillgång till stöd av Elos experter i ledning av arbetsförmågan.

Verktyg för företagets vardag i verktygslåda

Behöver du snabbt en extra hand för att till exempel utveckla responskulturen? Saknar cheferna en tipslista för diskussion om tidigt stöd? Eller vill du utveckla dina egna responsfärdigheter? 

Känner du till riskerna för arbetsoförmåga hos din personal?

Kartlägg smidigt företagets risker med riskindikatorn för ledning av arbetsförmågan. För att fylla i riskindikatorn krävs endast cirka 10 minuter och som resultat får du även anvisningar och tips på hur ni kan göra för att förbättra situationen.