Perhe-eläke

Perhe-eläke turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua.

Perhe-eläke lapselle

Alaikäisellä lapsella on aina oikeus perhe-eläkkeeseen vanhempiensa jälkeen. Äiti- ja isäpuolen jälkeen lapsi saa perhe-eläkkeen vain, jos asui samassa taloudessa tämän kuollessa. Eläkettä maksetaan samanaikaisesti korkeintaan kahden edunjättäjän jälkeen.

Lapselle maksetaan perhe-eläkettä sen kuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta. On hyvä huomioida, että Kansaneläkelaitos voi kuitenkin maksaa yleisen perhe-eläkelain mukaista eläkettä myös yli 18-vuotiaalle opiskelijalle.

Perhe-eläke leskelle

Leskeneläkkeen myöntämisen edellytyksenä on aina, että puolisoiden avioliitto on solmittu ennen edunjättäjän 65-vuotispäivää. Jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi, leskellä on oikeus eläkkeeseen.

Jos puolisolla ei ole yhteistä lasta, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos lisäksi

  • hän on puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai ollut vähintään kolme vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä ja
  • avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja
  • avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta.

Leskeneläkkeessä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. Entinen puoliso voi myös saada perhe-eläkkeen, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua. Avopuoliso ei sen sijaan voi saada leskeneläkettä.

Jos leski solmii uuden avioliiton 50 vuotta täytettyään, leskeneläkkeen maksaminen jatkuu ennallaan. Tällöin uudesta avioliitosta ei synny enää perhe-eläkeoikeutta.

Jos taas leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana, perhe-eläke lakkautetaan ja hänelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena.

Perhe-eläkkeen hakeminen

Leskelle ja jokaiselle lapselle on täytettävä oma eläkehakemus. Entisen puolison tulee täyttää myös oma eläkehakemuksensa, jonka liitteeksi on laitettava jäljennös elatusavun vahvistamissopimuksesta tai -päätöksestä.

Täytetyn perhe-eläkehakemuksen voi toimittaa Eloon suojatulla sähköpostilla osoitteessa www.elo.fi/sahkoposti, eläkepalvelun kautta www.elo.fi/elakepalvelu tai postitse osoitteella:

Työeläkeyhtiö Elo
Eläkepalvelut
Tunnus 5010419
00003 VASTAUSLÄHETYS

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen pohjana on se eläke, jota edunjättäjä kuollessaan sai tai olisi saanut työkyvyttömyyseläkkeenä. Perhe-eläke määräytyy edunsaajien lukumäärän perusteella.

Lesken oman eläkkeen vaikutus leskeneläkkeeseen 

Leskeneläke kuukaudessa
-

Muu vakuutusturva kuolemantapauksissa

Kuva: kysymysmerkki
Kelan yleinen perhe-eläke

Työeläkelakien mukaisen perhe-eläkkeen lisäksi voit hakea Kelasta yleistä perhe-eläkettä. Tarkempia tietoja yleisestä perhe-eläkkeestä ja sen määrästä saat Kelasta.

Kela.fi/omaisenkuolema >

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat lähes kaikki työeläkelakien alaiset työntekijät. Yrittäjät eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Vakuutusturva säilyy kolme vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos työsuhde päättyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, työntekijä pysyy ryhmähenkivakuutuksen piirissä viisi vuotta. Työntekijä ei kuulu vakuutuksen piiriin siirryttyään vanhuuseläkkeelle.

Lisätietoja saat Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista. Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspooli >

Muut vakuutukset

Jos edunjättäjä on kuollut työtapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa, korvauksia ja eläkkeitä haetaan ensisijaisesti vahingon korvaavasta vahinkovakuutusyhtiöstä.

Edunjättäjällä on saattanut olla henkivakuutus. Tätä korvausta haetaan kyseisestä henkivakuutusyhtiöstä ja mukana on syytä olla vakuutuskirja.

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVoit hoitaa verkossa eläke- ja kuntoutusasiasi aina, kun sinulle sopii. Tavoitat meidät myös numerosta 020 694 726 arkisin klo 8–16.30.

 

Hoida eläke- ja etuusasiat verkossa www.elo.fi/elakepalvelu

+ Kattavat sähköiset palvelut 24/7

+ Käyttö helppoa ja turvallista

+ Eläkepäätös jopa 40 % nopeammin

+ Sähköiset asiakirjat

+ Chat käytössä arkisin

 

Lue lisää eläkepalvelusta ja miten hakeminen etenee >

Siirry eläkepalveluun >