Suoraan sisältöön

Yrittäjän elinkeinotuki auttaa jatkamaan yritystoimintaa

/ Artikkeli

Nakokulma_syyskuu_elinkeinotuki_1200x800

Jos yrittäjän työkyky heikentyy, hän voi hankkia elinkeinotuen avulla työntekoa helpottavia työ-, tai apuvälineitä. Elinkeinotukea voi saada myös uuden yrityksen perustamiseen liittyviin hankintoihin. 

Elinkeinotuen tarkoitus on varmistaa, että yrittäjä saa toimeentulonsa yrittäjänä tai ammatinharjoittajana sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tukea voi hakea yrityksen perustamiseen, kehittämiseen tai jatkamiseen. Jo toimivalle yrittäjälle elinkeinotuki tarkoittaa useimmiten rahallista avustusta jonkin työntekoa helpottavan työ- tai apuvälineen hankintaan.

– Selkävaivoista kärsivä rakennusalan yrittäjä voi hankkia esimerkiksi nosturin helpottamaan tavaroiden nostamista. Myös sähköpöytä istumapainotteisessa työssä tai selkää tukeva auton istuin kuljetusalan yrittäjälle ovat hyviä esimerkkejä elinkeinotuella hankittavista apuvälineistä, kertoo Elon kuntoutuspäällikkö Anna-Leena Jundell.

Elinkeinotukea haetaan osana yrittäjän ammatillista kuntoutusta tai työeläkekuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen uhkaa. Yrittäjälle ammatillinen kuntoutus on useimmiten omassa yrityksessä tehtävää työkokeilua. Elinkeinotukea voikin saada myös työkokeilun ohella.

Työvalmentaja auttaa kuntoutussuunnitelman laatimisessa

Yrittäjä saattaa sinnitellä työssä pitkäänkin huonokuntoisena. Yrittäjä on usein korvaamaton osa omaa yritystään, ja sijaisen järjestäminen voi olla hankalaa. Jundell kannustaa yrittäjiä kuitenkin hakeutumaan ammatilliseen kuntoutukseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

– Yrittäjä on yhtä lailla oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen kuin työntekijäkin. Pienikin muutos työssä voi osoittautua merkittäväksi tekijäksi työkyvyn säilymiselle ja yritystoiminnan jatkumiselle.

Kun yrittäjä hakee Elosta ammatillista kuntoutusta, hänet ohjataan usein ensimmäisenä työvalmentajan pakeille. Työvalmentaja auttaa selvittämään, millaisilla apuvälineillä työtä voitaisiin keventää niin, että yritystoiminnan jatkaminen olisi mahdollista. Valmiin suunnitelman kanssa elinkeinotukea ei siis tarvitse hakea.

– Monesti auttaa, kun saa peilata omaa tilannettaan ulkopuolisen valmentajan kanssa. Kun yrittäjän työkyky heikkenee ja hän hakeutuu ammatilliseen kuntoutukseen, selvitetään aina ensisijaisesti, olisiko omassa yrityksessä jatkaminen jotenkin mahdollista, Jundell kertoo.

Yrittäjä, näin haet elinkeinotukea

1. Hakeudu ammatilliseen kuntoutukseen hyvissä ajoin, kun huomaat työkykysi heikentyneen. Keskustele kuntoutuksesta aina ensin oman työterveyshuoltosi tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, ja pyydä hakemusta varten B-lääkärinlausunto.

2. Kun olet saanut ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta, saat Elon kautta tueksesi asiantuntevan työvalmentajan. Valmentaja auttaa miettimään, millaisella apuvälineellä tai -laitteella voisit keventää työtäsi niin, että yritystoiminnan jatkaminen olisi mahdollista.

3. Elinkeinotuella kustannettavien välineiden tulee liittyä jotenkin työkykyrajoitteeseesi. Tuen määrä riippuu tarpeesta ja tilanteesta, ja perustuu aina yksilölliseen harkintaan. Jos haet jotain isompaa välinettä, sen hankintaan edellytetään usein myös omaa rahoitusta.

4. Voit saada elinkeinotukea myös uuden yrityksen perustamiskustannuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi tarpeellisten työvälineiden, koneiden tai laitteiden hankkimiskulut, tai kulut, jotka aiheutuvat toimitilojen muutostöistä terveydentilalle sopivammaksi.

Lue lisää Elon ammatillisesta kuntoutuksesta yrittäjille >


Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>