Suoraan sisältöön

Kaikenikäisistä koostuva työyhteisö erottuu edukseen – Silver 50+ edistää varttuneen väestön työllistymistä

/ Artikkeli

asiakastarina_silver3_1200x628
Silver 50+ on varttuneen väestön työllistämiseen keskittynyt henkilöstöpalveluyritys, joka haluaa lisätä yli 50-vuotiaiden arvostusta työmarkkinoilla. Miten nuori startup-yritys auttaa varttuneempaa väestöä löytämään työpaikkoja?
Silverin perustaja ja toimitusjohtaja, Seppo Niva, on pitkän linjan henkilöstöpalvelualan ammattilainen, joka ei kaihda uusia haasteita. Jo vuosia sitten Niva ymmärsi, että Suomesta puuttui varttuneen väestön työllistämiseen erikoistunut henkilöstöpalveluyritys. Kun Nivan edellinen työrupeama päättyi puolitoista vuotta sitten, koitti otollinen aika Silverin perustamiselle.

Silverin toinen operatiivisissa tehtävissä toimiva osakas, Outi Lähteenmäki, hyppäsi yrityksen kehitystarinaan mukaan nähtyään Kauppalehdessä Nivan startup -tarinan. Niva ja Lähteenmäki olivat entisiä kollegoita, joten kokemusta yhteistyöstä oli entuudestaan. 

– Soitin Sepolle ja kysyin, tarvitseeko hän yritykseen työparia. Siitä se sitten lähti, Lähteenmäki toteaa iloisesti.

Syksyllä 2020 Lähteenmäki hyppäsi mukaan Silverin osakkaaksi ja nykyisin hän vastaa yrityksen liiketoiminnan konsepteista ja niiden kehittämisestä. 

Työtä on tarjolla monipuolisesti

Silverin missiona on kasvattaa erityisesti yli 50-vuotiaiden arvostusta työmarkkinoilla.

– Ihmiset ovat yleensä ehtineet työskennellä monenlaisissa työtehtävissä ja heillä on valtavasti kokemusta ja osaamista, kun ikää on yli 50, Lähteenmäki toteaa. 

Asiakasyrityksiä on laidasta laitaan, joten työtehtäviä on tarjolla monipuolisesti eri toimialoilta ympäri Suomea. Työ on hakijan toiveiden mukaan täysiaikaista, satunnaista tai säännöllistä osa-aikatyötä. Avoimia työpaikkoja löytyy esimerkiksi taloushallinnon alalta sekä erilaisista asiakaspalvelun tehtävistä. 

– Juuri nyt huutava pula työntekijöistä on hoiva-alalla sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alalla. Näillä aloilla jopa eläkkeellä olevia kysellään takaisin töihin, Lähteenmäki kertoo. 

Tekijöitä löytyy, mutta arvostus puuttuu

Työeläkeyhtiö Elo ja Silver 50+ toteuttivat Työstä elinvoimaa -kyselyn, jossa selvitettiin 55–74-vuotiaiden työllistymistä. Kyselytulosten mukaan varttuneen väestön psyykkinen ja fyysinen kunto sekä työmotivaatio ovat kohdillaan.

Työmarkkinoilla yli 50-vuotiaat nähdään kuitenkin toisin. Kyselyyn vastanneista jopa kolmannes koki, että varttuneempaa työntekijää ei arvosteta työmarkkinoilla. Se asettaa haasteita myös työnhakuun. 

– Työntekijän ikä ei saa määritellä sitä, kuinka helppoa tai vaikeaa on työllistyä, vaan se mitä henkilö osaa ja minkälainen asenne hänellä on oppia uutta, Lähteenmäki korostaa. 

Työmarkkinoilla vallitseva työvoimapula on saanut muutosta aikaan. Pakon edessä yritykset ovat palkanneet työntekijöitä ikää katsomatta. Tilanne ei ole ihanteellinen, mutta siinä voi nähdä myös positiivista. 

– Työnantajat huomaavat varttuneen väestön motivaation ja halun oppia uutta, ja sitä kautta asenteet muuttuvat parempaan suuntaan, Lähteenmäki toteaa. 

asiakastarina_silver1_1200x628Varttuneen väen työmotivaatio on kohdallaan, tietävät Silverin Seppo Niva (vasemmalla) ja Petteri Lehtonen

Jokainen hakija haastatellaan

Silver haluaa luoda työnhausta positiivisen kokemuksen työnhakijoille ja työpaikan vaihtajille. Yrityksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys ja rohkeus, jotka on toiminnassa tehty näkyviksi. Esimerkiksi jokainen hakemuksen lähettänyt haastatellaan. 

– Työnhaku voi koetella itsetuntoa ja oman osaamisen arvostus voi pahimmillaan kadota kokonaan. Koemme, että jokainen hakemuksen lähettänyt on haastattelun arvoinen, Lähteenmäki sanoo.

Kannustavuuteen pyritään myös haastattelussa, jossa hakijan toiveet työstä otetaan huomioon. Tarvittaessa hakemusta täydennetään esiin nousevilla toiveilla ja vahvuuksilla, jotta motivoituneet osaajat löytäisivät Silverin kautta työpaikan. 

Soveltuvuus työhön

Suurin osa hakee Silveriltä töitä avoimen haun kautta. Avoin haku on hyvä väylä etsiä työtä, jos sillä hetkellä vapaana olevat paikat eivät vastaa omaa osaamista tai kiinnostusta. 

– Käymme hakemuksia jatkuvasti läpi ja pyrimme olemaan jokaiseen hakijaan mahdollisimman nopeasti yhteydessä. 

Hakijoiden joukossa on myös paljon henkilöitä, jotka haluavat varttuneella iällä tehdä toisenlaista työtä kuin ovat aiemmin tehneet. Se ei ole työnhaussa este. Useilla Silverin yritysasiakkailla on omat koulutusohjelmat, joiden avulla uudet työntekijät perehdytetään työhön. 

Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan työntekijä voi hypätä henkilökonsultin rooliin tai kaupan alalla aiemmin työskennellyt päätyä työntekijäksi kukkatukkuun. 

– Aiempi koulutus ja ammatti eivät siis määritä sitä, millaisiin työtehtäviin voi hakea, Lähteenmäki huomauttaa.  

Aika muuttaa asenteita

64 % Työstä elinvoimaa -kyselyyn vastanneista koki, että työelämässä jatkettaisiin pidempään, jos kokemusta arvostettaisiin enemmän. Ikäennakkoluulot vaikuttavat työuriin negatiivisesti, toisinaan myös nuorilla. Sen vuoksi työnantajien tulisi kriittisesti pohtia rekrytoinnin kriteerejä.  

Lähteenmäki kannustaa johtoryhmiä ja HR-henkilöstöä perehtymään tutkimuksiin työyhteisöistä, joissa on kaikenikäisiä ihmisiä. Tulokset ovat positiivisia.

– Kun työyhteisö voi hyvin, sen tuottavuus paranee. Se on tärkein osa liiketoimintaa, Lähteenmäki muistuttaa.

Monimuotoisen työyhteisön voimavarat Lähteenmäen mukaan

1. Eri ikäisistä ja erilaisista osaajista koostuva työyhteisö pystyy parhaiten ratkomaan työelämässä eteen tulevia haasteita.
2. Inhimillinen vuorovaikutus opettaa työssä paljon, eikä sitä korvaa digioppaat tai verkkokoulutukset.
3. Uuden oppiminen on voimaannuttavaa ja vastavuoroista, nuoret oppivat vanhemmilta ja vanhemmat nuoremmilta.

Lue lisää Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirton ajatuksia varttuneemman väestön työllistymisestä


Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>