Suoraan sisältöön

Lataamon työyhteisön vahvuudet ohjaavat strategiaa

/ Artikkeli

asiakastarina_lataamo1_1200x628
Nauru kaikuu Lataamo Groupin toimistolla Helsingin Töölössä. Se on lupaava merkki hyvinvoivasta työyhteisöstä. Elon työyhteisömittarin avulla Lataamo on luonut yritysstrategian, joka huomioi jokaisen työntekijän hyvinvoinnin.
Kesäkuussa Lataamo Groupin toimitusjohtajana aloittanut Antti Kärävä haluaa panostaa yrityskulttuuriin, jotta jokaisella työntekijällä on hyvä olla. Hänen mukaansa yrityksen menestyksellä ja henkilöstön tyytyväisyydellä on suora yhteys. Hyvinvoiva henkilöstö tekee työt paremmin, mikä vaikuttaa myös asiakastyytyväisyyteen.

Alun perin Kärävä on työskennellyt Lataamolle talon ulkopuolisena konsulttina rakentamassa yrityksen strategiaa. 

Yleensä konsultin työ päättyy, kun strategiatyö saadaan valmiiksi. Kärävälle strategian tekeminen oli vasta pintaraapaisua. Kun työ tuli valmiiksi, ja oli aika siirtyä eteenpäin, hän huomasi, että Lataamon yrityskulttuuri oli imaissut hänet mukaansa.

– Strategiatyötä tehdessäni Lataamon paikka markkinoilla kirkastui, ja minulle tuli into jatkaa yrityksessä ja viedä strategia kohti toteutusta, Kärävä kertoo.

asiakastarina_lataamo2_1200x628 Lataamon yrityskulttuuri vei Antti Kärävän mukanaan, ja hän siirtyi strategiaa rakentaneesta konsultista yrityksen toimitusjohtajaksi

Hyvien tekojen toimisto

Lataamon juuret ovat tapahtumatuottamisessa, josta yrityksellä on noin 20 vuoden kokemus. Viime vuosina osaamista on laajennettu myös markkinoinnin ja viestinnän palveluihin.

– Me haluamme luoda ihmisten, brändien ja ilmiöiden välisiä kohtaamisia, jotka vaikuttavat tunteisiin ja siten johtavat toimintaan tai elämykseen, Kärävä kuvailee.

Tapahtumajärjestäjänä Lataamo on kiinnostunut siitä, miltä kävijöistä tuntuu, kun he osallistuvat tapahtumiin. Tunteet ohjaavat tekoihin, ja kuten Kärävä kiteyttää, Lataamo on hyvien tekojen toimisto.

Työkaluja yrityskulttuurin ja työkykyjohtamisen kehittämiseen

Tuore toimitusjohtaja Kärävä haluaa luoda yrityskulttuurin, jossa jokainen Lataamon noin 40 työntekijästä voi kasvaa omanlaiseksi ammattilaiseksi.

– Kun työyhteisössä on diversiteettiä ja erilaista osaamista, työn laatu paranee, Kärävä kiteyttää.

Lataamon työkykyjohtamista on kehitetty säännöllisin väliajoin teetetyn Elon työyhteisömittarin avulla. Mittari on kyselymuotoinen työkalu, joka kattaa useita työkykyyn liittyviä osa-alueita. Työntekijöiden vastausten pohjalta Lataamolla tunnistetaan muun muassa työkykyyn vaikuttavia vahvuuksia ja heikkouksia, joita Kärävä on hyödyntänyt yrityksen strategian rakentamiseen.

– Elon työkalut ovat olleet tärkeässä roolissa meidän henkilöstön hyvinvoinnin varmistamisessa, Kärävä kertoo.

asiakastarina_lataamo3_1200x628Lataamo Groupin toimitusjohtaja Antti Kärävä haluaa panostaa yrityskulttuuriin, sillä henkilöstön tyytyväisyydellä on suora yhteys yrityksen menestykseen

Vahvuuksien vaalimista

Työyhteisömittarin avulla Lataamo on selvittänyt, miten työntekijät kokevat pystyvänsä vastaamaan oman työnsä vaatimuksiin, miten he kokevat hyödyntävänsä omia kykyjään ja taitoja työssään, sekä miten työyhteisö toimii. 

– Vahvuuksiamme ovat toisten huomioon ottaminen, yhdessä tekeminen ja kollegoiden arvostaminen, Kärävä sanoo.

Kärävä pitää tärkeänä vaalia ja kehittää yrityksen vahvuuksia. Myös heikkouksiin on kiinnitettävä huomiota, mutta yhdellä kertaa on vaikea reagoida kaikkeen. Kärävä uskoo, että korjaamalla suurimmat epäkohdat, voivat myös muut osa-alueet parantua huomaamatta.

– Kyselyssä paljastui, että työntekijät toivovat määrätietoisempaa oman osaamisen kehittämistä. Tämä on asia, johon haluamme panostaa, Kärävä kertoo.

Nappaa Antti Kärävän vinkit Elon työyhteisömittarin hyödyntämiseen

1. Vaali ja kehitä yrityksen vahvuuksia

Tutustu huolellisesti työyhteisömittarin tuloksiin ja poimi sieltä esiin nousevat vahvuudet. Huomio kiinnittyy helposti epäkohtiin, mutta muista, että yrityksen voima on sen vahvuuksissa.

2. Tunnista tärkeimmät kehittämiskohteet

Mieti, mitkä työyhteisömittarin tuloksista ovat yritykselle keskeisimmät. Poimi muutama kehittämiskohde ja rakenna konkreettinen toimintasuunnitelma niiden parantamiseen. Usein myös muut epäkohdat saattavat korjaantua samalla, kun huomio kiinnitetään isoimpiin puutteisiin.

3. Yhteinen toimintasuunnitelma

Työyhteisömittarin tulokset on hyvä käydä läpi koko henkilöstön kanssa. Kun vahvuudet ja epäkohdat ovat selvillä, yhteisen toimintasuunnitelman rakentaminen luo vahvan pohjan hyvinvoivalle työyhteisölle. 

Tutustu Elon työkykyjohtamisen palveluihin >  

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>