Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Palvelut asiakkaillemme

Työkalut riskien kartoittamiseen 

Elon palvelut kartoittamiseen helpottavat yrityksesi työkykyjohtamista. Kun yrityksesi henkilöstön työkyvyn riskit on kartoitettu ja toimenpiteet kohdistetaan oikein, saadaan tekemiseen vaikuttavuutta. 

Työkykyjohtamisen riskimittari

sisältökuva
Työkykyjohtamisen riskimittari kartoittaa yrityksesi henkilöstöön ja toimintatapoihin liittyviä riskejä. Vastattuasi kysymyksiin saat palautteena raportin yrityksen nykytilasta sekä yksilöidyt kehittämisehdotukset työkyvyn johtamiseen ja työkyvyttömyysriskien hallintaan. Työkalun avulla pystyt kohdistamaan toimenpiteet ennakoivasti sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Kartoitus on tarkoitettu yrityksen johdon tai HR-vastaavien täytettäväksi ja vie aikaa vain noin 10 minuuttia.

Työyhteisömittari

sisältökuva

Työyhteisömittari on henkilöstökysely, joka koostuu viidestä osa-alueesta: oma työni, työyhteisön toimivuus, lähiesihenkilöni toiminta, osaaminen ja uudistuminen sekä toimintakyky ja voimavarat. Kysellä saadaan hyvä kuva työpaikan voimavaroista, joita vahvistamalla voidaan tukea henkilöstön työkykyä. Samalla saadaan myös selville mahdolliset kipupisteet ja kehittämiskohteet. 

Tulosraportti toimitetaan yrityksenne yhteyshenkilölle kyselyn päätyttyä. Vastauksia voi tarkastella tiimeittäin tai koko yrityksen tasolla ja vertailuaineistoa kertyy myös toimialakohtaisesti. Myöhemmin, kun kysely on ehditty toteuttaa useampaan kertaan, yrityksesi pystyy kätevästi vertailemaan tuoreita tuloksia aikaisempiin omiin tuloksiin. Tulosten tulkintaan ja jatkokäsittelyyn saat tukea Elon työkykyjohtamisen kehittämispäälliköiltä virtuaalisesti tai kasvokkain.

Saat kyselyn käyttöösi ottamalla yhteyttä oman alueesi yhteyspäällikköön tai työkykyjohtamisen asiantuntijaan.

Jätä yhteydenottopyyntö >

 

Kehitä osaamista Elon koulutuksissa

Koulutuksemme tarjoavat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa työkykyjohtamisen eri osa-alueista niin HR:n kuin esihenkilöidenkin näkökulmasta. Osaamisen lisääminen organisaatiossa takaa sen, että asiat havaitaan ajoissa ja niihin on myös kyvykkyyttä tarttua.

Koulutuksia on saatavilla ympäri Suomen suurimmilla paikkakunnilla. Ilmoittaudu mukaan!


Työkalut Elon verkkopalvelussa

Verkkopalvelustamme löydät yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut. Työkalujemme avulla pystyt johtamaan yrityksesi työkykyasioita tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Verkkopalvelun työkalut auttavat yritystäsi kehittämistarpeiden määrittelyssä ja hankesuunnitelmien rakentamisessa ja toteuttamisessa.
Eväste puuttuu paikkamerkki

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Nykytilan kartoitus

sisältökuva
Nykytilan kartoittamisen työkalu, Työkykyjohtamisen itsearviointi, antaa yleiskuvan yrityksesi työhyvinvointiin vaikuttavien toimintatapojen nykytilasta ja mahdollisuuden verrata saatua pistemäärää muiden samankokoisten yritysten tilanteeseen. Lisäksi se auttaa kohdentamaan yrityksesi työkykyjohtamisen hankkeita ensisijaisesti parannusta vaativiin asioihin ja siten lisäämään toiminnan vaikuttavuutta.

Itsearvioinnissa arvioidaan mm. yrityksen yhteistyötä, rooleja ja vastuualueita sekä työkyvyn johtamisen toimintamalleja. Tavoitteena on, että yrityksessä sisäiset toimintatavat ovat systemaattisia ja kaikkien osapuolten tiedossa, jotta henkilöstön työkykyä johdetaan tavoitteellisesti. Itsearvioinnin löydät Elon verkkopalvelusta.

Hankesuunnitelma yrityksen käyttöön

sisältökuva
Hankesuunnitelma auttaa työkykyjohtamisen kehitystyön suunnittelussa ja tavoitteiden seurannassa. Sen avulla yrityksesi kehitystoimet kohdentuvat tärkeimpiin työkykyjohtamisen kartoituksesta esille nouseviin kehittämistarpeisiin. Hankesuunnitelmaan kannattaa kirjata valittujen kehittämiskohteiden osalta toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit, vastuuhenkilöt, tarkempi aikataulu sekä kustannukset. Myös todettu tarve eli hankkeen taustalla oleva riski on hyvä kirjata hankesuunnitelmaan.

Hankesuunnitelma auttaa myös arvioimaan toteutuneiden hankkeiden vaikuttavuutta hankesuunnitelmassa olevien kysymysten avulla. Kirjaa muistiin keskeiset tulokset ja pohdi samalla, miten ne näkyvät sovituissa mittareissa. Omana kohtanaan voit arvioida, mikä on toteutetun hankkeen vaikutus työkykyjohtamiseen ja sen kustannuksiin. Tässä pohdinnassa apunasi on myös Elon työkykyjohtamisen asiantuntija. Hankesuunnitelman löydät Elon verkkopalvelusta.

Tietoa johtamisen tueksi

Tiedot eläkkeistä ja kuntoutuksesta

Keskeistä tietoa työkykyjohtamisen tueksi tarjoaa myös Elon verkkopalveluiden Eläkkeet ja kuntoutus-osio, josta löydät mm. tiedot yrityksesi työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustapauksista kustannusvaikutusarvioineen. Siellä voit myös arvioida työkyvyttömyyseläkkeiden vaikutusta yrityksesi maksuluokkaan.

Käytännöllisiä oppaita ja esitteitä

  • Työkykyjohtamisen käsikirjasta löydät kootusti työkaluja arjen johtamiseen sekä toimintamalleja haastavampiin tilanteisiin.
  • Näyttöön pohjautuva opas masennusta sairastavien tukemiseksi työpaikalla auttaa työpaikan eri osapuolia tukemaan masennukseen sairastunutta työntekijää.

Oppaat ovat ladattavissa Elon verkkopalvelusta suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Raportteja työkykyjohtamisen tunnusluvuista

Raportit-osiosta näet keskeisiä työkykyjohtamiseen vaikuttavia tunnuslukuja, mm. kuvion henkilöstön ikärakenteesta sekä myönnettyjen työkyvyttömyysetuuksien diagnoosijakauman omassa yrityksessäsi ja omalla toimialallasi. Voit myös seurata työkykyjohtamisen vuosikustannuksia ja investointeja sekä arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Asiakkaiden kokemuksia Elon verkkopalvelusta

Miksi työkykyjohtaminen on tärkeää?

Royal Ravintolat Oy:n henkilöstöjohtaja Anne Kokkonen kertoo kuinka Elon verkkopalvelu tukee yritystä henkilöstön työkyvyn johtamisessa.

Eväste puuttuu paikkamerkki

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Toimiva työväline työkyvyn kehittämiseen

Amplit Oy:n henkilöstöpäällikkö Eevamaria Masalin kertoo, miten Elon verkkopalvelu on auttanut heitä työkykyasioiden haltuunotossa.

Eväste puuttuu paikkamerkki

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Elon verkkopalvelu helpottaa työntekoa

RTK-palvelluiden Sinituulia Valkonen kertoo, miten Elon verkkopalvelu on helpottanut hänen työtään.

Eväste puuttuu paikkamerkki

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>