Työkykyjohtamisen palvelut

Työkykyjohtaminen on ennakoivaa, tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jolla työpaikat edistävät työntekijöiden työkykyä ja esimiesten valmiuksia johtaa työtä.

Konkreettisesti työkykyjohtamisen vaikutukset näkyvät sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksissa sekä yrityksen tuottavuudessa.

Elon palvelut helpottavat tiedolla johtamista ja auttavat yritystäsi tekemään vaikuttavia toimenpiteitä.

Kuvituskuva: Nuori nainen taluttaa polkupyörää pyöräilykypärä päässä kaupungissa

Työhyvinvointia ja tulosta työkykyjohtamisella 

Näin organisoit työkykyjohtamisen

Työkykyjohtamisella edistetään sujuvaa työtä sekä työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja työturvallisuutta. Se tarkoittaa hyvää arkijohtamista, jossa suorituksen johtamisen lisäksi osataan ottaa työkykyasiat puheeksi ennakoivasti ja hyödyntää kumppaneiden, kuten työterveyshuollon ja Elon, asiantuntemusta.

Työkyky on parhaimmillaan sitä, että työntekijä onnistuu saavuttamaan työssään sille asetetut tavoitteet. Työnantajan kannattaa panostaa työn ja työolojen kehittämiseen, työyhteisön toimivuuteen sekä hyvään esimiestyöhön, jotka mahdollistavat työssä onnistumisen.

Työkykyjohtaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat aina organisaation johdon vastuulla. Yhteistyön sujuvuus varmistetaan yrityksen sisällä määritellyillä selkeillä rooleilla ja vastuiden jakamisella. Esimerkiksi esimiehen tulee olla selvillä, mikä on hänen vastuunsa työkykyjohtamisessa. Samoin vastuita voidaan määritellä johdolle, HR:lle, palkkahallinnolle, työsuojeluorganisaatiolle, henkilöstön edustajille jne.

Työkykyjohtamisen onnistuminen parantaa yrityksesi tulosta. Hyvä työkykyjohtaminen auttaa pienentämään kustannuksia, jotka aiheutuvat työntekijöiden sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä ja työtapaturmista. Tulokseen vaikuttavat myös mm. työyhteisön ilmapiirin kehitys ja esimiestyön laatu, vaikka ne eivät näykään yhtä selkeästi euroina yrityksen tuloksessa.

Työkykyjohtamisen palvelut

Tarjoamme kaikenkokoisille ja eri kasvuvaiheissa oleville yrityksille kartoitustyökaluja, koulutuksia, ammatillista kuntoutusta ja asiantuntijatukea.

Työkalut yrityksesi käyttöön

Kuva: Työkalut yritykselleOta käyttöösi tutkittuun tietoon perustuvia työkaluja hyvän arkijohtamisen tueksi. Työkalujemme avulla pystyt johtamaan yrityksesi työkykyasioita tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työkalut auttavat yritystäsi mm. työskentelyilmapiirin kehityksen arvioimisessa, varhaisen tuen mallin rakentamisessa, kehittämistarpeiden määrittelyssä ja hankesuunnitelmien rakentamisessa ja toteuttamisessa.

Ammatillinen kuntoutus

Kuva: KuntoutusAmmatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea työntekijän työelämässä pysymistä sairaudesta huolimatta. Työntekijän työkyvyn oikea-aikaisesta tukemisesta hyötyy paitsi työntekijä, myös työnantaja ja koko työeläkejärjestelmä.

Työhyvinvointikoulutukset

Kuva koulutuksestaElon jatkuvasti päivittyvä työhyvinvointikoulutusten valikoima rakentuu ajankohtaisista työelämäteemoista ja asiakkaiden toivomista aiheista. Asiakkaillemme maksuttomat koulutukset tarjoavat tietoa ja työkaluja mm. esimiestyön haastaviin tilanteisiin, työntekijän varhaiseen tukeen ja valmentavaan johtamiseen.

Voit myös koota koulutuksista neliosaisen kokonaisuuden, jonka suoritettuasi saat Työhyvinvoinnin Superosaajan todistuksen.

Asiantuntijatuki

Kuva: AsiantuntijatukiPaikalliset työhyvinvointipalveluidemme asiantuntijat ovat yritysjohdon kumppaneita työkykyjohtamisen kehittämisessä ja henkilöriskien hallinnassa eri puolilla Suomea.

Työhyvinvoinnin asiantuntijamme tavoitat parhaiten sähköpostiosoitteesta tyohyvinvointi@elo.fi, johon voit halutessasi jättää myös soittopyynnön.

Työhyvinvoinnin uutiskirje

Kuva: Elon uutiskirjeTyöhyvinvoinnin uutiskirjeessä jaamme tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kerromme asiakkaidemme kokemuksista sekä ajankohtaisista työkykyjohtamisen palveluistamme. Uutiskirje ilmestyy noin joka toinen kuukausi.

Työhyvinvoinnin artikkelit

Työhyvinvoinnin artikkeleistamme löydät myös hyödyllistä lisätietoa aiheesta. Artikkelit olemme jakaneet seuraaviin teemoihin: johtaminen&esimiestyö, osaaminen, työ&työyhteisö ja työkyky.