Suoraan sisältöön

Kohti vuoden 2024 indeksitarkistusta

/ Artikkeli

Miina Rajakangas

 

Tammikuussa 2023 työeläkkeitä korotettiin indeksikorotuksilla, jollaisia ei oltu aikoihin nähty. Maksussa olevia työeläkkeitä korotettiin 6,8 % ja vielä myöntämättömiä eläkekarttumia 3,8 %. Eloon tämä aiheutti valtavan määrän asiakkaiden yhteydenottoja eläkeneuvontaan ja loppuvuodesta 2022 vastaanotimme hakemuksia vanhuuseläkkeestä sekä osittain varhennetusta vanhuuseläkkeestä moninkertaisen määrän edelliseen vuoteen verrattuna. 

Mitä indeksitarkistuksesta olisi hyvä tietää ja mitä omia eläkesuunnitelmia tehdessä kannattaa ottaa huomioon? 

Mikä on työeläkeindeksi? 

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevia eläkkeitä. Jotta tarkastus tehdään eläkkeeseen tammikuussa, on eläkkeen pitänyt alkaa viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. 

Työeläkeindeksillä turvataan maksussa olevien eläkkeiden ostovoiman säilyvyyttä. Indeksiä laskettaessa hintatason muutoksella on 80 % painoarvo ja palkansaajien ansiotason muutoksella 20 % painoarvo. 

Entä mikä on palkkakerroin? 

Palkkakertoimella tarkistetaan eläkekarttumaa, jota ei ole vielä haettu maksuun. Palkkakertoimen tarkoituksena on tarkistaa eri vuosina ansaitut tulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakerrointa laskettaessa palkansaajien ansiotason muutoksella on 80 % painoarvo ja hintatason muutoksella 20 % painoarvo. 

Miltä vuoden 2024 indeksit näyttävät? 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vahvistaa sekä työeläkeindeksin että palkkakertoimen loka-marraskuun vaihteessa. Näin ollen tammikuussa 2024 eläkkeisiin tehtävän tarkistuksen määrän saamme tietää vasta loppuvuodesta 2023. Ennusteen mukaan työeläkeindeksi nostaisi maksussa olevia eläkkeitä 5,49 % ja palkkakerroin eläkkeen perusteena olevia ansioita 5,07 %. Alustavasti näyttää siis siltä, että korotuksista tulee jälleen tavallista suurempia. Työeläkeindeksin ja palkkakertoimen välillä ei kuitenkaan vaikuttaisi olevan yhtä suurta eroa, kuin tammikuun 2023 tarkistuksessa. 

Mitä eläkesuunnitelmia pohtivan kannattaisi nyt tehdä? 

Pelkästään indeksien perusteella ei omia eläkesuunnitelmia kannata tehdä. On kuitenkin hyvä huomioida, että jos haluaa eläkkeeseensä työeläkeindeksin mukaisen tarkistuksen, tulee eläkkeen alkaa jo edellisen vuoden puolella: jotta tammikuussa 2024 eläkettä tarkistetaan työeläkeindeksillä, on eläkkeen pitänyt alkaa viimeistään 1.12.2023. Jos eläke alkaa 1.1.2024 tai myöhemmin, tarkistetaan ansioita palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. 

Ensimmäinen edellytys vanhuuseläkettä hakiessa on se, että eläkkeenhakija on täyttänyt oman alimman eläkeikänsä. Eläke voi alkaa aikaisintaan iän täyttämistä seuraavan kuun alussa. Oman ikäluokan vanhuuseläkeiän voi tarkistaa esimerkiksi Elon sivuilta

Jotta työntekijällä on oikeus vanhuuseläkkeeseen, tulee myös työsuhteen päättyä ennen eläkkeen alkamista. Jos eläke alkaa esimerkiksi 1.12.2023, tulee työsuhteen päättyä viimeistään 30.11.2023. Oma irtisanomisaika kannattaa siis selvittää ajoissa. Jos työntekijällä on käyttämättömiä lomia, tulee niiden olla pidettynä ennen työsuhteen päättymistä. Vaihtoehtoisesti lomat voidaan maksaa rahana, jolloin ne kartuttavat vielä lisää eläkettä. Lomien suhteen työntekijä ja työnantaja voivat keskenään sopia, miten niiden kanssa menetellään. Yrittäjän ei tarvitse lopettaa yritystoimintaansa vanhuuseläkkeen alkaessa, mutta päätämme yrittäjän YEL-vakuutuksen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kuun loppuun. 

Kannattaa huomioida, että suurimmalla osalla eläke on pienempi kuin kuukausittainen työstä saatu palkka. Jos oma toimeentulo eläkkeellä mietityttää, voit laskea arvion tulevasta vanhuuseläkkeestäsi verkkopalvelussamme. Jos taas veroasiat mietityttävät, kannattaa olla yhteydessä verottajaan tai hyödyntää verottajan sivulta löytyvää veroprosenttilaskuria, jolla voit laskea arvion omasta veroprosentistasi. 

Eläkkeelle jäävän kannattaa myös miettiä, mitä eläkkeellä haluaa tehdä: vapaa-aika lisääntyy huomattavasti, eikä eläkearki yleensä ole samanlaista kuin lomailu. Aiotko viettää aikaa perheesi kanssa, matkustella, aloittaa kenties uuden harrastuksen tai palata vanhaan työpaikkaasi esimerkiksi osa-aikatyön merkeissä ja tehdä töitä eläkkeen rinnalla? Entä miten huolehdit käytännön asioista, esimerkiksi puhelinliittymästä ja sähköpostiosoitteen muutoksesta, jos olet käyttänyt työnantajan tarjoamia vaihtoehtoja tähän asti? Miten terveydenhoito järjestyy, kun työterveyshuolto päättyy? 

Psst! Tässä jutussa keskityttiin vanhuuseläkkeeseen, mutta indeksitarkistukset koskevat kaikkia työeläkkeitä. Jos sinua kiinnostaa esimerkiksi osittainen varhennettu vanhuuseläke, voit lukea siitä lisää sivuiltamme

Artikkeliin päivitetty 15.9.2023 ennusteen mukaiset indeksikorotukset (työeläkeindeksi 5,49 % ja palkkakerroin 5,07 %).

Miina Rajakangas

Miina Rajakangas

Kirjoittaja työskentelee Elossa Lead Business Developerina.

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>