Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elo tukee vahvasti suomalaisia kasvuyrityksiä

/ Artikkeli / Sijoitustoiminta

positiivisuus_2023_yksi_henkilo_800px
Kasvuyrityksillä on vahva painoarvo Elon sijoitusstrategiassa. Elo on sijoittanut kasvuyrityksiin suoraan ja rahastojen kautta 400 miljoonaa euroa. Sijoitustensa kautta Elo ollut mukana mahdollistamassa monia kansainvälisiä menestystarinoita kuten Wolt ja Oura.

Elolla on noin 30 miljardia euroa sijoitusvarallisuutta, josta puolet on osakesijoituksissa. Listaamattomia osakesijoituksia Elolla on neljän miljardin arvosta, 90 prosenttia ulkomaisissa ja 10 prosenttia kotimaisissa yrityksissä. Näistä suuri osa on eri kehitysvaiheissa olevia kasvuyrityksiä.

Suomalaisten kasvuyritysten 400 miljoonan euron potti on pääosin sijoitettu rahastojen kautta. Suoria sijoituksia on noin 25 prosenttia. Yhteensä Elolla on sijoituksia noin 350-400 suomalaisessa listaamattomassa yhtiössä.

Suomi on verrattain pieni kohdemarkkina pääomasijoittajalle, joten myös Elo sijoittaa globaalisti. Rahastosijoitukset ovat kooltaan muutamasta miljoonasta eurosta aina kymmeniin miljooniin euroihin saakka. Suorien sijoitusten koko on tyypillisesti viidestä miljoonasta eurosta ylöspäin. Keskimääräinen sijoitusaika yksittäisissä yhtiöissä on neljästä kuuteen vuotta, kun taas rahaston koko elinkaari voi kestää yli 10 vuotta.

Jatkuvaa keskustelua rahastomanagereiden kanssa

Elo on yksi aktiivisimmista yritysten kasvuvaiheen sijoittajista Suomessa ja uusia sijoituskohteita kartoitetaan jatkuvasti. Elon salkunhoitaja Jukka Järvisen mukaan markkina on terveellä tolalla ja näkymät ovat hyvät.

Kotimaisessa pääomasijoitusmarkkinassa tapahtuu tällä hetkellä paljon ja uusia erikoistuneita rahastoja syntyy kaiken aikaan. Rahastot voivat keskittyä ratkaisemaan suuria globaaleja kysymyksiä, esimerkiksi ruoantuotannon haasteita tai keskittyä vaikkapa puhtaaseen siirtymään. Elon kaltaiselle sijoittajalle kotimainen varhaisen vaiheen yritysten sijoitusuniversumi on laajempi kuin koskaan aikaisemmin.

Rahastoissa sijoituskriteereinä ovat muun muassa rahastomanagerin sijoitustiimin kokemus ja osaaminen, sijoitus- ja arvonluontistrategioiden menestyksekäs toteutus ja toiminnan vastuullisuus, sekä hyvä historia aikaisemmissa sijoituksissa. Mitä lisäarvoa rahastomanagerit voivat kohdeyhtiöihin tuoda, on yksi avainkysymyksistä, Järvinen kertoo.

– Sijoituspäätöstä valmisteltaessa aktiivinen yhteys rahastoja hoitaviin managereihin on tärkeää. Käymme rahastomanagereiden kanssa dialogia ja teemme aktiivista yhteistyötä. Keskustelemme myös muiden sijoittajien kanssa. Aiempi sijoitushistoria kvantifioi rahastomanagereiden osaamisen, mutta ratkaisevaa viime kädessä on tulevaisuuden sijoitustuotot, arvonluonnissa onnistuminen. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kasvu on tyypillisesti tärkein sijoitustuottojen lähde, Järvinen analysoi.

Managereiden onnistumisen ohella sijoituspäätöstä harkittaessa Elon sijoitustiimeissä seurataan tarkasti, miten aiemmat sijoitustuotot on saatu aikaan analysoimalla erilaisia tunnuslukuja ja muita mittareita. Esimerkiksi miten rahastojen kohdeyritysten liikevaihto ja kannattavuus ovat kehittyneet omistusaikana, miten uusille markkinoille laajentuminen on onnistunut. Rahastoihin sijoitetaan jo rahaston kokoamisvaiheessa, jolloin yksittäiset yhtiöt, joihin sijoitukset tullaan kanavoimaan, eivät ole vielä tiedossa.

Järvisen mukaan ilman rahastoja sijoittaminen näin suureen joukkoon yhtiöitä olisi erittäin työlästä.

– Listaamattomaan yhtiöön sijoittaminen on huomattavasti työläämpää kuin jo pörssissä olevaan yhtiöön, koska silloin täytyy laatia esimerkiksi osakassopimukset, hän kertoo.

Teknologiayrityksissä paljon potentiaalia

Suomalaisissa kasvuyrityksissä on Järvisen mukaan potentiaalia. Tällä hetkellä paljon mahdollisuuksia on esimerkiksi teknologiayrityksissä kuten tekoälyyn keskittyneissä yrityksissä sekä peli- ja viherteknologian yrityksissä. Teknologiayritysten potentiaalista kertovat Woltin, Ouran ja IQM:n kansainväliset menestystarinat, joissa kaikissa Elon on ollut rahastojen kautta sijoittajana. Teknologian ohella Elo sijoittaa myös perinteisempään valmistavaan teollisuuteen ja palvelusektoriin.

Elolla on parikymmentä suoraa kasvuyhtiösijoitusta ja uusia tulee kolmesta neljään joka vuosi. Yksi uusimmista lupaavista suomalaisyrityksistä on jätteiden käsittelyyn erikoistunut ympäristöteknologiayritys Tana Oy. Toinen tuore sijoituskohde on Elcoline, joka puolestaan on keskittynyt teollisuuden kunnossapitoon ja asennusprojektiliiketoimintaan.

Elon sijoituksia seurataan myös markkinoilla tarkasti.

– Elon sijoituksilla on vahva signalointiarvo. Keskustelemme aktiivisesti muiden sijoittajien kanssa ja jaamme näkemyksiämme eri sijoituskohteista. Oman sijoitustoimintamme kautta voimme avata ovia myös muille sijoittajille, Järvinen kertoo.


Lue lisää Elon vastuullisesta sijoittamisesta  

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>