Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Vinkki työpaikoille: kevään teemana työstä palautuminen

/ Artikkeli / Työkykyjohtaminen

Palautuminen

Kevät etenee ja kesälomakausi lähestyy. Loma tarjoaa hyvät edellytykset rentoutumiselle ja levolle, jolloin työstä palautuminen on tehokasta. Samalla tulisi pyrkiä siihen, että arki lomakausien ulkopuolella mahdollistaa tasaisesti palautumisen. Työstä palautumiseen kuuluu lepoa, vastapainoa työlle ja itselle mieluista tekemistä.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että riittävä työstä palautuminen tukee tuottavuutta ja työkykyä. Palautumisen merkitys näkyy myös Elon työyhteisökyselyssä, joka tarjoaa näköalan henkilöstökokemukseen sadoilla työpaikoilla vuosittain. Työstä riittävästi palautuvat työntekijät arvioivat työkykynsä keskimäärin paremmaksi ja kokevat enemmän innostuneisuutta ja energisyyttä työssään. Tulos on samansuuntainen aiemman tutkimustiedon kanssa.

– Hyvä työvire ja työn sujuminen vaativat sitä, että työstä palautuu ja että työlle on olemassa riittävästi vastapainoa, kertoo Elon tutkimusanalyytikko Mikko Nykänen.

Työpaikoilla voidaan tukea työntekijän palautumista

Työstä palautuminen saatetaan joskus ymmärtää yksinomaan työntekijän vapaa-ajan piiriin kuuluvaksi asiaksi. Palautuminen ei kuitenkaan ole vain yksilön toiminnasta kiinni, vaan palautumista tukevat työolosuhteet ovat avainasemassa. Työpaikoilla on keskeinen rooli työkuormituksen kohtuullistamisessa sekä työpäivän aikaisen palautumisen tukemisessa. Lisäksi työnantajilla on erinomainen mahdollisuus jakaa henkilöstölle tietoa palautumisen keinoista ja välineistä.

– Kannustaisin työpaikkoja nostamaan työstä palautumisen tärkeäksi teemaksi tänä keväänä ja tukemaan tätä kautta työn tuottavuutta ja henkilöstön työkykyä. Työstä palautumisen keinoista voidaan jakaa tietoa ja henkilöstölle voidaan tarjota edellytyksiä virkistäytymiseen jo työpäivän aikana.

Elo tarjoaa työpaikoille asiantuntijatukea palautumista edistävien käytäntöjen kehittämiseen sekä työkaluja palautumisen henkilöstökokemuksen seuraamiseen.

Viisi vinkkiä työnantajille, miten tukea palautumista

1. Kohtuullinen työmäärä ja osaamista vastaavat työtehtävät luovat edellytyksiä työstä palautumiselle. Ylikuormittuminen puolestaan hidastaa palautumista. Koska työtilanteissa tapahtuu muutoksia, tulisi työmäärästä ja työn vaatimuksista keskustella säännöllisesti esihenkilön ja työntekijöiden kesken.

2. Palautumista tulisi tapahtua jo työpäivän aikana. Näin kuormitus ei kasaannu ja vapaa-ajalla ehtii palautua. Lyhyetkin virkistäytymisen hetket voivat olla tehokkaita. Pieni irtaantuminen työstä usein sujuvoittaa työskentelyä.

3. Esihenkilöt voivat tarjota omalla toiminnallaan esimerkkiä terveellisestä tasapainosta työn ja työstä palautumisen välillä.

4. Palautumisen vinkkilistoja on paljon saatavilla, mutta tärkeintä on kuunnella itseään ja tunnistaa omaan elämään sopivat palautumisen keinot. Palautumisen vahvistuminen alkaa usein pienillä muutoksilla. Muutoksen voi aloittaa pienillä kokeiluilla, vaikkapa lisäämällä omaan arkeen itselle mieluista tekemistä, joka tarjoaa vastapainoa työlle.

5. Työpaikoilla on tärkeää seurata henkilöstökokemusta palautumisesta esimerkiksi työyhteisökyselyjen avulla. Palautumisen heikentyminen voi olla signaali työn kuormittavuuden kasvusta.

Tutustu Elon työkykyjohtamisen työkaluihin > 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>