Suoraan sisältöön

ELON VUOSI 2020

Koronakriisin yllättävyydestä ja ennakoimattomuudesta huolimatta Elon yksittäiset sijoitusstrategiat osoittivat toimivuutensa markkinoilla. Elon sijoitusten tuotto vuonna 2020 oli 3,6 prosenttia. Lue lisää vuosi- ja vastuuraportista
Sijoitusten kokonaistuotto 3,6 %
Sijoitusomaisuus 25,9 mrd.euroa
maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 3892 miljoonaa euroa
Luomme yhdessä kestävää yhteiskuntaa, työelämää ja ympäristöä tuleville sukupolville.
 
Vuosi- ja vastuuraportti 2020 sisältää kolmatta kertaa TCFD:n mukaisen raportin ilmastonmuutokseen liittyvistä taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista. Raportti sisältää arvion ilmastoasioiden huomioimisesta Elon hallinnossa, strategiassa ja riskienhallinnassa sekä ilmastoasioihin liittyvät tavoitteet ja mittarit.