Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon osavuosiraportti 1.1.−30.6.2014: Työeläkeyhtiö Elon fuusio otettu hyvin vastaan

Vuoden 2014 alussa toimintansa aloittaneen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ensimmäinen puoli vuotta on sujunut odotusten mukaisesti. ”Tässä vaiheessa vuotta voimme todeta, että LähiTapiola Eläkeyhtiön ja Eläke-Fennian fuusion lopputuloksena syntynyt Elo on otettu hyvin vastaan. Ensimmäisten asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella kiitosta ovat saaneet erityisesti henkilökuntamme palveluasenne ja ammattitaito sekä päätösten nopeus. Ensimmäisen puolen vuoden aikana eläkehakemusten käsittely oli Elossa alan keskiarvoa nopeampaa”, kertoo Elon toimitusjohtaja Lasse Heiniö.

”Yhdessä kumppaneidemme eli LähiTapiolan ja Fennian kanssa olemme pystyneet pitämään hyvää huolta asiakkaidemme palvelutasosta, vaikka integraatioon liittyvät muutokset ovat työllistäneet henkilöstöämme poikkeuksellisella tavalla. Fuusion valmisteluvaiheessa panostimme paljon siihen, että palvelu asiakkaillemme jatkuu katkoksitta yli fuusiovaiheen ja Elon toiminnan käynnistäminen sujuikin suunnitellusti”, Heiniö toteaa. ”Myös toimintakustannuksemme ovat pysyneet kohtuullisella tasolla integraatiokuluista huolimatta.”

Sijoitusmarkkinoilla vahvaa kehitystä

Alkuvuosi oli maailmantaloudelle haastava. Konfliktit Ukrainassa ja Lähi-idässä sekä huolet Kiinan kiinteistömarkkinoiden tilasta aiheuttivat epävarmuutta globaalisti. Euroalueella talouskasvu on näyttänyt vähitellen pääsevän nousuun, mutta Suomen taloudessa merkit kasvun käynnistymisestä ovat edelleen heikkoja.

Sijoitusmarkkinoilla nähtiin vahvaa kehitystä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. ”Keskuspankkien toimenpiteet korkotason pitämiseksi matalalla lähitulevaisuuden ajan olivat keskeisin syy markkinoiden vahvuudelle. Erityisesti Euroopan keskuspankin ilmoitus kesäkuun alussa korkotason pitämisestä lähellä nollaa ainakin seuraavat kaksi vuotta laski pitkiä korkoja koko euroalueella”, Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo toteaa. ”Ilmoitus antoi tukea muille omaisuusluokille tekemällä niistä suhteellisesti houkuttelevampia sijoituskohteita. Osakemarkkinoiden kehitys oli vahvaa. Myös valtio- ja yrityslainamarkkinat tuottivat hyvin pitkien korkojen laskiessa sekä riskipreemioiden kaventuessa globaalisti.”

Kaikki omaisuusluokat tuottivat positiivisesti

Kesäkuun lopussa Elon sijoitusten arvo oli 19 339 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan tuotto vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 3,6 prosenttia.

Vuoden alusta tarkasteltuna omaisuusluokista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, joiden tuotto ylsi 5,4 prosenttiin. Erityisesti yhdysvaltalaiset osakkeet tuottivat poikkeuksellisen hyvin, 23,3 prosenttia. Myös noteeraamattomien osakkeiden sekä pääomasijoitusten tuotto oli erinomaisella tasolla, noteeraamattomat osakkeet tuottivat 9,6 prosenttia ja pääomasijoitukset 7,5 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat 2,9 prosenttia. Muista omaisuusluokista hedge fund -sijoitusten tuotto oli hyvällä tasolla 3,2 prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 2,3 prosenttia.

Elon sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 6,7 prosenttia (1.7.2009–30.6.2014) ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,4 prosenttia (1.7.2004–30.6.2014). Vuosien 2004–2013 osalta laskennassa on käytetty LähiTapiola Eläkeyhtiön sijoitustuottoja.

Elon vakavaraisuuspääoma säilyi turvaavalla tasolla ja oli kesäkuun lopussa 4 042 miljoonaa euroa sekä suhteessa vastuuvelkaan 26,2 prosenttia. Vakavaraisuusasema eli vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuusrajaan 2,1 -kertainen. Liikekuluihin Elo käytti 80,4 prosenttia vakuutusmaksun hoitokustannusosista.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osavuosiraportti 1.1.−30.6.2014 (pdf) > 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osavuosiraportti 1.1.−30.6.2014, kalvosarja (pdf) >

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Lasse Heiniö, puh. 020 703 5101
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, p. 020 703 5668

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>