Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon sijoitusten tuotto nousi positiiviseksi

Osavuosiraportti 1.1.−30.6.2016

  • Elon sijoitustoiminnan tuotto 1.1.–30.6.2016 oli 1,0 prosenttia.
  • Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 20,8 miljardia euroa.
  • Vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 22,7 prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,9-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

– Elon kolmas toimintavuosi alkoi hyvin. Yhdessä kumppaneidemme Fennian ja LähiTapiolan kanssa tehty työ asiakaspalvelun kehittämiseksi ja asiakkaiden luottamuksen lunastamiseksi näkyy: asiakasmäärämme on kasvanut alkuvuonna eläkeyhtiöiden välisessä siirtoliikkeessä ja säilytimme vahvan asemamme uusien yritysten työeläkevakuuttajana. Elon toiminta säilyi tehokkaana ja hoitokustannussuhteemme oli 78 prosenttia, toimitusjohtaja Satu Huber kertoo.

– Myös sijoitustoimintamme tulosta voi pitää hyvänä. Onnistuneen, verraten matalariskisen strategian ja hyvän hajautuksen ansiosta Elon vakavaraisuus säilyi vaikeasta alkuvuodesta huolimatta vakaalla tasolla ja sijoitusten tuotto positiivisena, toimitusjohtaja Satu Huber toteaa.

Korkosijoitusten erinomainen tuotto nosti Elon sijoitusten kokonaistuoton positiiviseksi

Maailmantaloudessa ja sijoitusmarkkinoilla alkuvuosi oli vaiherikasta aikaa. Kevään mittaan sijoitusmarkkinat kohenivat alkuvuoden tuiverruksesta lähinnä Euroopan keskuspankin ja Kiinan keskuspankin elvytyksen ansiosta. Kesäkuun lopussa Ison-Britannian EU-kansanäänestys sysäsi markkinat hyvin poikkeukselliseen ja epävarmaan tilaan. Ranskassa koettu terrorismi ja Turkin kriisi lisäsivät poliittista epävarmuutta edelleen. Sijoitustuotot elpyivät Brexit-uutisen jälkeen kuitenkin suhteellisen nopeasti.

Elon sijoitustuotto ajalta 1.1.–30.6.2016 oli 1,0 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen tuotto oli 1,3 prosenttia.

– Valtiolainojen korot laskivat globaalisti historiallisen alhaiselle tasolle, mikä nosti korkosijoitusten tuottoja laaja-alaisesti. Jatkoimme valtiolainasijoituksia hajauttamista tehokkaasti euroalueen ulkopuolelle, erityisesti Yhdysvaltoihin ja kehittyville markkinoille. Valtiolainojen korkotuotot nousivat 2,9 prosenttiin. Kokonaisuudessaan korkosijoitukset tuottivat alkuvuoden aikana 3,0 prosenttia, Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo kertoo.

Vuoden alku oli yrityslainamarkkinoilla vaikea, mutta hyödykehintojen nousu sekä EKP:n ilmoitus eurooppalaisten yrityslainojen osto-ohjelmasta käänsivät koko ensimmäisen vuosipuoliskon tuotot vahvasti positiivisiksi. Parhaiten yrityslainasalkussa tuottivat amerikkalaisten sekä kehittyvien markkinoiden yrityslainat. Elon yrityslainat tuottivat 4,3 prosenttia.

Maailmantalouden epävarmuus heijastui alkuvuonna osakemarkkinoille

Osakekursseissa nähtiin voimakasta heiluntaa osakemarkkinoiden hakiessa suuntaansa koko alkuvuoden. Osakemarkkinat päätyivät kesäkuun lopussa lähelle alkuvuoden tasoa Suomessa ja Yhdysvalloissa, kun taas Euroopassa osakemarkkinat laskivat noin 10 prosenttia ja Japanissa noin 20 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden osakemarkkinat puolestaan nousivat noin 5 prosenttia.

Elon osakesijoituksissa painotettiin onnistuneesti Yhdysvaltain ja kehittyvien maiden markkinoita Euroopan kustannuksella. Noteerattujen osakesijoitusten osuus sijoitusomaisuudesta pidettiin koko alkuvuoden ajan maltillisena ja niiden osuus johdannaiset huomioon ottaen oli kesäkuun lopussa 27 prosenttia ja tuotto –4,0 prosenttia.

Muut sijoitukset hajauttivat riskiä ja tuottivat kohtuullisesti

Kiinteistö- ja reaalisijoitukset toimivat turbulentissa markkinatilanteessa onnistuneesti hajauttavina sijoituskohteina ja ensimmäisen vuosipuoliskon tuotto oli odotusten mukainen. Kiinteistösijoitukset tuottivat 3,7 prosenttia ja pääomasijoitukset 5,2 prosenttia.

– Elon sijoitussalkun riskitaso on pidetty varsin matalana erinomaisten sijoitusmahdollisuuksien antaessa yhä odottaa itseään, Hanna Hiidenpalo toteaa.

Tulevaisuuden talousnäkymät poikkeuksellisen epävarmat

 Maailmantalouden kasvu kohentui alkuvuoden heikon kehityksen jälkeen lähelle 3 prosentin tasoa, mutta kasvuun liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta ja riskejä. Euroalueen kasvu pysyi 1,5 prosentin tuntumassa. Ison-Britannian päätös erota EU:sta madaltanee euroalueen kasvua selvästi, mutta EKP:n voimakkaan elvytyksen myötä taantumalta luultavasti vältytään. Euroopassa on edessä pitkä ja vaikea poliittinen prosessi, johon liittyvä epävarmuus kahlinnee yritysten investointihalukkuutta.

– Suomen talouskasvu ylsi vihdoin samalle tasolle muun euroalueen kanssa, mutta taloutemme on kuitenkin edelleen hyvin herkkä Euroopan talouskehitykselle. Talouskasvua, positiivista inflaatiokehitystä ja sijoitusmarkkinoita tukevat näillä näkymin matalina pysyvät korkotasot, Hanna Hiidenpalo arvioi.

Elon osavuosiraportti 1.1.-30.6.2016 >

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>