Suoraan sisältöön

Selvä tulosparannus kolmannella neljänneksellä – Elon sijoitusten tuotto nousi 3,7 prosenttiin

Elon osavuosiraportti 1.1.−30.9.2016

  • Elon sijoitustoiminnan tuotto 1.1.− 30.9.2016 oli 3,7 prosenttia.
  • Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 21,3 miljardia euroa.
  • Vakavaraisuusaste oli 24,5 prosenttia vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma oli 2,0-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

- Sijoitusmarkkinat kehittyivät vuoden kolmannella neljänneksellä vahvasti. Elon sijoitusten tuotto parani selvästi ja oli syyskuun lopussa 3,7 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen tuotto oli 2,7 prosenttia, kertoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Osakemarkkinat elpyivät Euroopassa nopeasti Brexit-äänestyksen jälkeen ja maailman osakemarkkinat vahvistuivat kauttaaltaan voimakkaasti kolmannella neljänneksellä, mikä näkyi raportointikauden tuloksessa.

- Elon osakesijoitusten tuotto nousi 4,0 prosenttiin. Myös kaikki muut omaisuusluokat tuottivat positiivisesti. Korkosijoitusten tuotto pysyi edelleen korkealla korkojen edelleen laskiessa. Kiinteistömarkkinoiden tuottokehitys on ollut koko vuoden vakaata ja tuotot nousivat 4,9 prosenttiin, toteaa Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Kehittyviltä markkinoilta parhaat osaketuotot

Osakemarkkinoiden hinnoittelu on pysynyt kaikilla päämarkkinoilla edelleen melko korkeana. Viime vuosien trendi on myös jatkunut ja rahaa on osakemarkkinoilla siirtynyt edelleen aktiivirahastoista indeksisijoituksiin. Rahavirta kehittyvien markkinoiden osakkeisiin on jatkunut ja näiden sijoitusten kehitys on ollut koko vuoden vahvaa.

Elon noteeratut osakesijoitukset tuottivat 3,4 (30.9.2015: 1,9) prosenttia. Alueellinen hajautus toimi hyvin salkun sisällä. Parhaiten tuottivat kehittyvien markkinoiden osakesijoitukset 9,4 prosenttia. Kotimaiset osakkeet tuottivat 8,1 prosenttia. Noteeraamattomat osakesijoitukset tuottivat 4,6 (12,1) prosenttia ja pääomasijoitukset 6,5 (18,7) prosenttia.

- Osakemarkkinoiden hinnoittelu on pysynyt päämarkkinoilla melko korkeana ja yritysten tuloskasvu toisaalta alhaisella tasolla. Osaketuotto-odotukset tulevat pysymään pidemmän aikaa maltillisina, toteaa Hiidenpalo.

Koroista hyvät tuotot

Kesällä alkanut läntisten teollisuusmaiden korkotason maltillinen lasku on jatkunut myös syksyllä. Raaka-aineiden hintojen lasku ja globaalin talouskasvun hiipuminen ovat pitäneet inflaation alle keskuspankkien tavoitetason. Yhdysvaltain keskuspankki on joutunut toistuvasti lykkäämään suunniteltujen koronnostojensa aloittamista. EKP:n yrityslainojen osto-ohjelma on meneillään ja se on antanut vahvaa tukea yrityslainamarkkinoille.

Elon korkosijoitusten tuotto raportointikaudella oli kokonaisuudessaan 4,2 (-0,2) prosenttia. Kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset tuottivat 12,6 prosenttia ja yritysten joukkovelkakirjalainat 6,5 prosenttia.

Vuoden kolmannen neljänneksen aikana pääomavirrat kehittyvien maiden velkakirjoihin olivat ennätyskorkealla. Kehittyvien markkinoiden hyvä alkuvuoden korkotuotto jatkui myös kolmannella kvartaalilla. Taustalla on nähtävissä korkeampien tuottojen hakeminen ja kehittyvien maiden parantuneet talousnäkymät.

Kiinteistöjen tuotto vakaata

Kiinteistösijoitusmarkkinoilla aktiviteetti säilyi korkealla ja kysyntä jatkui vilkkaana, etenkin asuntosalkkujen kaupat lisääntyivät edelleen. Näiden osuus markkinoiden kaupoista oli raportointikaudella lähes puolet. Elo teki katsauskaudella muun muassa aiesopimuksen noin 1800 asunnon ostosta Tampereen ja Turun seuduilta.

Kiinteistöjen osuus Elon sijoituksista oli syyskuun lopussa 12,6 (14,2) prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat 4,9 (5,8) prosenttia.

Muista sijoituksista hedge fund -rahastosijoitukset tuottivat 0,4 (2,2) prosenttia.

Loppuvuoden talousnäkymät ovat heikentyneet

Vaikka maailmantalouden kasvussa oli kohentumisen merkkejä vielä alkuvuonna, se tuskin saavuttaa edes 3 prosentin tasoa vuoden 2016 aikana. Kasvu on edelleen eriytymässä alueellisesti. Euroalueen kasvu on pysynyt odotusten mukaisesti 1,5 prosentin tuntumassa. Suomen talouskasvu on nousemassa prosentin tuntumaan. Tällä hetkellä talouskasvua edistää vilkastunut rakentaminen. Toiveena on, että myös muiden alojen kasvu käynnistyisi ja investoinnit jatkossa lisääntyisivät.

- Loppuvuoden näkymiä leimaa vahvasti edelleen talouskehityksen epävarmuus. Yhdysvalloissa yritysten heikko tuloskasvu, velkaantuneisuus ja investointien matala taso viittaavat hyvin varovaisiin tulevaisuuden näkymiin. Myös Yhdysvaltain keskuspankin laajat työllisyysindikaattorit osoittavat työllisyyden elpymisen olevan päättymässä. Vastaavat merkit ovat historiassa viitanneet lähestyvään taantumaan. Tällä kertaa Yhdysvaltain keskuspankin mahdollisuudet korjata tilannetta ovat aiempaa selvästi heikommat, arvioi Hiidenpalo.

Euroalue ja Japani kamppailevat edelleen rakenteellisesti matalan kasvun ongelmissa. Pitkän ajan inflaatio-odotukset ovat pysyneet hyvin matalina, jolloin nimellinen kasvuvauhti on globaalisti liian matala suhteessa nykyisiin velkatasoihin. Kehittyvät taloudet ovat saaneet kilpailuetua valuuttojen heikennyttyä ja lähitulevaisuus näyttää näissä maissa positiivisemmalta, koska valuutta- ja inflaatiokehityksen tasaantuessa jää enemmän tilaa rahapoliittiseen elvytykseen. 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2016 (pdf) >

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>