Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon sijoitukset tuottivat alkuvuonna noin miljardi euroa

/ Uutinen

Elon sijoitukset tuottivat tammi-maaliskuussa 3,9 (-9,5) prosenttia eli 996,4 miljoonaa euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 26,8 miljardia euroa. Vakavaraisuusaste oli 125,0 prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,5-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden.

– Koronan varjosta huolimatta maailmantalouden kasvuodotukset nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja positiivinen vire heijastui myös osakemarkkinoille. Sijoitustuotot olivat alkuvuonna hyvällä tasolla ja vakavaraisuutemme vahvistui vuoden vaihteesta, toteaa Elon toimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Osakesijoitukset tuottivat parhaiten

– Yhdysvaltojen talouden laajamittaisella elvytyksellä on ollut merkittävä vaikutus sijoitusmarkkinoiden liikkeille vuoden alussa. Odotukset inflaation kiihtymisestä ja korkojen nousun jatkumisesta ovat vaikuttaneet omaisuuslajien välisiin tuottoeroihin, Hiidenpalo toteaa.

Lähes kaikkien omaisuuslajien tuotot olivat positiiviset, ainoastaan korkosijoitukset jäivät hieman negatiivisiksi. Elon osakesijoitukset tuottivat 7,8 (-17,4) prosenttia, korkosijoitukset -0,3 (-2,9) prosenttia, kiinteistösijoitukset 0,9 (1,0) prosenttia ja muut sijoitukset 3,5 (-3,8) prosenttia. Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli 416,3 (-1 752,0) miljoonaa euroa.

Osakemarkkinat tuottivat hyvin alkuvuonna. Korkojen nousu aiheutti voimakkaita liikkeitä osakemarkkinoiden sisällä, kuten esimerkiksi toimialojen välillä, mutta maantieteellisten alueiden väliset tuottoerot jäivät kuitenkin suhteellisen pieniksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Noteeraamattomat osakkeet ja pääomasijoitukset tuottivat hyvin. Korkojen nousun vaikutuksesta korkosijoitusten tuotot jäivät negatiivisiksi.

Maailmantalouden kasvuodotukset kohosivat

Maailmantalouden, ja erityisesti Yhdysvaltojen, kasvuodotukset nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tähän vaikuttivat massiivinen finanssipoliittinen elvytys, koronarokotukset sekä säästämisen aikaansaama kysyntäpatouma. Inflaatio-odotukset ovat voimistuneet ja korot nousseet alkuvuonna.

Suomessa koronatilanne rajoitti palvelusektorin elinkeinotoimintaa ja toi kuluttajien ja yritysten käyttäytymiseen varovaisuutta. Työmarkkinatilanteessa ei siten nähty vielä käännettä parempaan. Euroopan hidas elpyminen on painanut Suomen vientiä, vaikka pahin kysyntätaantuma näyttää olevan ohitettu.

Analytiikalla parempaa asiakaspalvelua

– Monikanavainen asiakaspalvelu jatkui korona-arjessa sujuvana. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys on pysynyt hyvänä ja palvelu laadukkaana jo vuoden kestäneessä etätyön ja osittaisen läsnätyön hybridimallissa, Hiidenpalo kertoo.

Asiakastyytyväisyys oli alkuvuonna mittareiden ja asiakaspalautteen valossa hyvällä tasolla. Monikanavaista asiakaspalvelua on kehitetty asiakaspalautteen ja analytiikan perusteella. Verkkopalveluun on esimerkiksi kehitetty analytiikkaan pohjautuva uusi ominaisuus, joka ohjaa YEL-vakuutettuja yrittäjiä tarkistamaan oman YEL-työtulonsa tasaisin väliajoin. Elo pitää eri keinoin huolta yrittäjien työtulon tasosta vakuutuksen elinkaaren ajan.

Maaliskuun lopussa Elon hoidossa oli 49 100 työntekijöiden TyEL-vakuutusta ja 83 300 yrittäjien YEL-vakuutusta. Elo on markkinajohtaja YEL-vakuutuksissa ja työnantajayrityksistä noin joka kolmas vakuuttaa työntekijänsä Elossa. Elossa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli kaikkiaan lähes puoli miljoonaa henkilöä. Vakuutusmaksutulo oli 983,1 miljoonaa euroa. Elon asiakasyritysten ilmoittamat TyEL-palkkatiedot olivat kolmen kuukauden aikana 0,8 % pienemmät kuin vastaavana aikana vuosi sitten, mutta palkkasumman kasvun odotetaan kohenevan loppuvuoden aikana. Eläkkeensaajia Elolla oli 242 800. Eläkkeitä maksettiin 905,7 (880,2) miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa. Eläkepäätöksiä annettiin hakemuksesta yhteensä 6 973 (7 305) kappaletta.

Elon asiakkaat saivat päätöksen vanhuuseläkkeestä keskimäärin 2 päivässä, kun alan keskiarvo on ollut 11 päivää. Uusien työkyvyttömyyseläkepäätösten sekä kuntoutuspäätösten määrät ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Uusia työkyvyttömyyseläkepäätöksiä annettiin 1 565 (1 704) kappaletta ja kuntoutusoikeuspäätöksiä annettiin 511 (597) kappaletta. Muutos on huomionarvoinen, sillä muutama vuosi sitten hakemusmäärät kasvoivat varsinkin uusissa työkyvyttömyyseläkepäätöksissä. Ilmiön syitä on vielä ennenaikaista arvioida, mutta kehitystä seurataan.

Vastuullisuustyö etenee

Elo liittyi CLC-verkoston (Climate Leadership Coalition) Call on Carbon -aloitteeseen maaliskuun lopussa. Call on Carbon on yhteisaloite ilmastoinvestointien lisäämiseksi ja tehokkaan hiilen hinnoittelun aikaansaamiseksi. Elo on jälleen mukana myös CDP:n (entinen Carbon Disclosure Project) Non Disclosure -projektin kautta vaikuttamassa useisiin yrityksiin, jotta nämä raportoisivat ilmastoliitännäisistä asioista.

Elo liittyi WWF:n Green Office -verkostoon keväällä 2020 ja läpäisi maaliskuussa 2021 Green Office -tarkastuksen. Elo on myös toista kertaa mukana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa.

Hallinto

Elon hallitus nimitti katsauskauden jälkeen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi KTK, EMBA, Carl Petterssonin. Hän aloittaa tehtävässään syksyllä 2021.

Elon toimitusjohtaja Satu Huber irtisanoutui tehtävästään 16.3.2021. Väliaikaisena toimitusjohtajana toimii Elon sijoituksista vastaava johtaja Hanna Hiidenpalo oman toimensa ohella.

Vakuutusalaa valvova Finanssivalvonta asetti 11.12.2020 asiamiehen valvomaan yhtiön toimintaa. Hallinnon kehittäminen on jatkunut yhteistyössä asiamiehen kanssa.

Lähitulevaisuuden talousnäkymät

Maailmantalouden kasvuennusteet ovat noin 6 prosenttia tälle vuodelle. Suurimmat riskit varsin positiiviselle talouksien lähiajan kasvunäkymälle liittyvät rokotteiden saatavuuteen sekä niiden tehoon viruksen osoitettua muuntautumiskykynsä. Euroopan talousnäkymät ovat Yhdysvaltoja heikommat. Rokotekattavuuden parantuminen tukee kuitenkin kulutusta ja investointeja lähitulevaisuudessa. Suomessa loppuvuoden näkymä on positiivinen patoutuneen kulutus- ja investointikysynnän purkautumisen takia. Myös vahvat asuntomarkkinat enteilevät talouden toipumista koronataantumasta, ja siten myös työllisyyden odotetaan elpyvän. Suomen kasvuennuste kuluvalle vuodelle on lähes 2–3 prosenttia.

Yhdysvaltojen taloudella on ylikuumenemisen riski etenkin, kun maan keskuspankki Fed on viestinyt pitävänsä rahoitusolosuhteet kevyenä vielä pitkään. On vielä epäselvää, kiihtyykö inflaatio merkittävästi ja pitkäkestoisesti koronapandemian päätyttyä, vai palataanko hitaan kasvun ja vaimean inflaation aikaan.

Tiedotteen vertailuluvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja.

Elon osavuosiraportti 31.3.2021 (pdf) > 
Elon osavuosikatsaus 31.3.2021 (pdf) >

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668, hanna.hiidenpalo@elo.fi
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134, sarianne.kirvesmaki@elo.fi

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>