Suoraan sisältöön

Uusi YEL-työtulolaskuri auttaa uutta yrittäjää työtulon määrittämisessä – 3 faktaa laskurista

/ Uutinen

Työeläkeyhtiö Elon YEL-vakuutushakemukseen on lisätty uusi YEL-työtulolaskuri. Laskuri antaa työtulosuosituksen, joka auttaa uutta yrittäjää YEL-työtulon oikean tason määrittämisessä.

3 faktaa YEL-työtulolaskurista

 1. Laskuri antaa työtulosuosituksen

  Uusi YEL-työtulolaskuri on Eläketurvakeskuksen ylläpitämä, eläkeyhtiöiden yhteinen palvelu. Laskuri hyödyntää Tilastokeskuksen tietoja eri toimialojen mediaanipalkoista ja liikevaihdoista. Näiden tietojen lisäksi työtulosuosituksen laskennassa käytetään myös yrittäjän omia toimiala- ja liikevaihtotietoja.

 2. Työeläkeyhtiö vahvistaa työtulon yrittäjän yksilöllisen tilanteen mukaan

  Laskurin antama työtulosuositus auttaa yrittäjää ja työeläkeyhtiötä asettamaan työtulon oikealle tasolle. Suositus toimii myös pohjana yrittäjän ja työeläkeyhtiön välisessä työtulokeskustelussa. Työtulosuosituksessa on 30 prosentin liikkumavara, jonka sisään yrittäjä voi asettaa työtulonsa.

  Tarvittaessa yrittäjä voi poiketa 30 prosentin liikkumavarasta perustellusta syystä. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi yrittäjätoiminnan kausiluonteisuus ja parhaiten palkatun alaisen palkka. Työeläkeyhtiö vahvistaa lopullisen YEL-työtulon aina yrittäjän yksilöllisen tilanteen mukaan.

 3. YEL-työtulon määritelmä säilyy

  Yrittäjän YEL-työtulon määrittämisessä on aiemmin käytetty apuna Eläketurvakeskuksen soveltamissuosituksia eli työtulo-opasta. Nyt työtulo-oppaasta on luovuttu, ja sen tilalle on tullut uusi YEL-työtulolaskuri. Työtulon määritelmä ei siis ole muuttunut, vaan työtulon oikean tason määrittämisessä on ainoastaan siirrytty nykyaikaisen, digitaalisen palvelun käyttöön.

YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta

YEL-työtulo vaikuttaa yrittäjän koko sosiaaliturvaan sekä yrittäjyyden aikana että sen jälkeen eläkkeenä. Tämän vuoksi on tärkeää, että YEL-työtulo asetetaan oikealle tasolle heti yrittäjyyden ensi hetkistä alkaen.

YEL-työtulosuosituksen taustalla oleva laskentapalvelu tarjoaa yhdenmukaisen pohjan työtulon määrittelylle. Näin YEL-työtulot asettuvat varmemmin oikealle tasolle, vaihtelu eläkeyhtiöiden välillä pienenee ja yrittäjien sosiaaliturva muodostuu entistäkin yhtenäisemmin perustein.

YEL-lakimuutos on vireillä

Eduskunnalla on käsittelyssä Yrittäjän eläkelain muuttaminen. Keskeistä muutosehdotuksessa on yrittäjän työeläkevakuutuksen pohjana olevan työtulon määrittämisen täsmentäminen ja työtulon säännöllinen tarkistaminen. Säännöllisellä tarkistamisella pyritään varmistamaan, että työtulo pysyy oikealla tasolla koko yrittäjätoiminnan ajan. Yrittäjän oma selvitys olisi jatkossakin oleellista työtulon määrittämisessä. Tämä periaate ei tulisi muuttumaan uuden lain myötä.

Elon asiantuntijat ovat yrittäjän apuna

Elon asiantuntijat ovat apunasi YEL-työtulon oikean tason määrittämisessä ja muissa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa. Tavoitat meidät numerosta 020 694 730 arkisin klo 8–17.

Lue lisää tietoa YEL-vakuuttamisesta >
Ota YEL-vakuutus Elosta >

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>