Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon alkuvuoden sijoitustuotto 1,6 % - Osakesijoitukset tuottivat hyvin epävarmassa sijoitusmarkkinassa

/ Uutinen

Suurin osa Elon omaisuuslajeista tuotti positiivisesti haastavassa markkinatilanteessa. Talouskasvu jatkui vielä hyvänä ja inflaatio pysyi korkealla tasolla alkuvuonna. Maaliskuussa sijoitusmarkkinoiden epävarmuus kuitenkin kasvoi ja odotukset talouskasvulle heikkenivät, kun tietyt pankit ajautuivat vaikeuksiin nousseen korkotason seurauksena. 

Avainluvut tammi-maaliskuu 2023

  • Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli 23,4 (-515,7) miljoonaa euroa.
  • Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 1,6 (-1,9) prosenttia. 
  • Sijoitusten markkina-arvo oli 28,7 (28,8) miljardia euroa.
  • Vakavaraisuusaste oli 121,2 (126,1) prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,6-kertainen (1,6-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden.
  • Vakuutusmaksutulo oli 1,1 miljardia euroa. Eläkkeitä ja muita korvauksia maksettiin lähes saman verran. 

Hintojen nousu ja kysynnän lasku ajoivat yrityksiä rahoitusvaikeuksiin kotimaassa

Talouskasvu jatkui vielä hyvänä ja inflaatio pysyi korkealla tasolla alkuvuonna. Maaliskuussa sijoitusmarkkinoiden epävarmuus kuitenkin kasvoi, kun nousseen korkotason seurauksena tietyt pankit Yhdysvalloissa sekä Sveitsissä ajautuivat vaikeuksiin. Keskuspankkien ja valvovien viranomaisten tuella pankkisektorin ongelmat rajattiin yksittäisiin pankkeihin ja tilanne on toistaiseksi rauhoittunut.

Suomen vienti oli alavireistä, ja yritysten sekä kotitalouksien luottamus talousnäkymiin on edelleen heikkoa. 

– Hintojen nousu ja kysynnän lasku ajavat yrityksiä rahoitusvaikeuksiin enenevässä määrin. Luottotappioiden määrän odotetaan nousevan neljästä edellisestä vuodesta. Myös heikentynyt rakentamisen suhdanne varjostaa kotimaista kysyntää. Yritysten kannattavuus kuitenkin pysyi hyvänä, kertaa alkuvuotta Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson.

Osakesijoitukset tuottivat hyvin epävarmassa sijoitusmarkkinassa

Pankkisektorin tilanne lisäsi sijoitusmarkkinoiden epävarmuutta ja odotukset talouskasvulle heikkenivät. Erityisesti korkomarkkinoilla nähtiin voimakkaita liikkeitä. 

– Elon sijoitusten kokonaistuotto jatkui positiivisena myös alkuvuonna. Energian hinnan aleneminen sekä Kiinan avautuminen ylläpitivät talouden ja osakemarkkinoiden hyvää virettä, jonka vuoksi osakesijoitukset tuottivat hyvin, toteaa Elon varatoimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Osakesijoitusten tuotto oli 2,6 (-3,3) prosenttia. Elon sijoitussalkussa noteerattujen osakkeiden osuus on pysynyt edelleen maltillisena ja niiden tuotto oli 4,6 (-7,7) prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat 1,3 (-1,7) prosenttia. Elon sijoitusten korkoherkkyyttä kasvatettiin erityisesti Yhdysvaltojen markkinalla. 

Korkotason nousun myötä kiinteistösijoitusmarkkinat ovat edelleen murrosvaiheessa, ja tämän vuoksi kaupankäynti jatkui markkinoilla hiljaisena. Kiinteistösijoitusten tuotto oli -0,3 (1,3) prosenttia.

Elon kiinteistöjen energiankäyttö hiilineutraalia vuoteen 2027 mennessä

Elon hallitus hyväksyi helmikuussa sijoitusten ilmastopolitiikan 2023–2030. Ilmastopolitiikan lisäksi Elon kotimaisille kiinteistösijoituksille laadittiin vastuullisuustavoitteet vuosille 2023–2030. Toiminnan painopiste on kiinteistöille tyypillisesti ympäristökuormituksen pienentämisessä. 
 
- Vuoteen 2027 mennessä Elo on kotimaisten suorien kiinteistöjen energiankäytön osalta hiilineutraali. Kaikki Elon ostama sähkö on jo nyt päästötöntä, ja uusiutuvaan kaukolämpöön siirtyminen tapahtuu vaiheittain lähivuosien aikana, sanoo Hiidenpalo.

Talouskasvu heikentyy, pankkisektorin tilanne epävarma

Maailmantalouden näkymät ovat epävarmat. Vaikka keskuspankit onnistuisivat estämään pankkisektorin tartuntavaikutukset ja ylläpitämään vakaat rahoitusmarkkinat, voivat rahoitusolosuhteet kiristyä merkittävästi sijoittajien ja rahoituslaitosten heikentyneen riskinottohalukkuuden takia. Tämä heikentää reaalitalouden kasvuolosuhteita. 
Euroalueella inflaatio on edelleen nopeaa ja ostovoiman heikkeneminen voi verottaa kotimaista kysyntää. Yhdysvalloissa kasvuodotukset ovat jakaantuneita taantuman ja lisääntyvän ylikuumenemisen välillä. Taantuman todennäköisyys kasvaa, jos haasteet pankkisektorilla jatkuvat. Rahapolitiikan kiristymisen vaikutukset näkyvät taloudessa viiveellä ja pankkisektorin ongelmat ovat merkki negatiivisista vaikutuksista. Tämän takia sijoitusmarkkinoilla odotetaan keskuspankkien nostavan korkoja enää vain vähän.

Suluissa olevat vertailuluvut ovat 31.3.2022 lukuja.

Elon osavuosiraportti 1.1. - 31.3.2023 (pdf) >
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023 (diaesitys, pdf) >

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Carl Pettersson, haastattelupyynnöt viestinnän suunnittelupäällikkö Sara Salomaa, puh. 044 550 5450
Varatoimitusjohtaja, sijoitukset Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

 

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>