Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon osavuosiraportti 1.1.−30.9.2023: Sijoitusten tuotto oli 2,7 prosenttia ja tuottoa laskivat kiinteistösijoitusten alaskirjaukset

/ Uutinen

Sijoitusmarkkinat tuottivat kohtuullisesti katsauskaudella. Osakemarkkinoiden tuotot eriytyivät maantieteellisesti. Korkotuotot olivat positiiviset huolimatta keskuspankkien koronnostoista. Parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta Elon ennustettu ylijäämä 7,7 miljoonaa euroa palautetaan asiakkaille.
Suluissa olevat vertailuluvut ovat 30.9.2022 lukuja.

Avainluvut tammi-syyskuu 2023

  • Kokonaistulos oli −90,9 (−1 382,5) miljoonaa euroa.
  • Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 2,7 (−4,9) prosenttia eli 0,8 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli 28,8 (28,0) miljardia euroa. Sijoitusten kymmenen vuoden keskituotto oli 5,3 prosenttia. Tämä vastaa 3,3 prosentin reaalituottoa.
  • Vakuutusmaksutulo oli 3,3 (3,3) miljardia euroa. Eläkkeitä ja muita korvauksia maksettiin 3,3 (3,1) miljardia euroa.
  • Vakavaraisuusaste oli 120,3 (122,2) prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,4-kertainen (1,5-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden. 

– Koko vuotta tarkasteltaessa Elon tuotot olivat hyvällä tasolla. Vuoden kolmannella neljänneksellä sekä osake- että joukkovelkakirjamarkkinat tuottivat heikosti. Heikkojen tuottojen taustalla oli pelko kireän rahapolitiikan jatkumisesta. Myös kiinteistömarkkinoiden tuottoihin kohdistui paineita, ja teimme suoriin kiinteistösijoituksiin 93 miljoonan euron alaskirjauksen syyskuun lopussa, kertoo Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson.

Osakemarkkinoiden tuotot eriytyivät maantieteellisesti. Yhdysvaltain ja Japanin osakemarkkinat tuottivat hyvin, kun puolestaan Suomen ja Kiinan osalta kuluvan vuoden tuotto jäi selvästi negatiiviseksi. Elon osakesijoitusten kuluvan vuoden tuotto oli hyvä, 4,0 (−10,1) prosenttia, vaikka kolmannen kvartaalin noteerattujen osakkeiden tuotot jäivätkin negatiivisiksi. Noteeratut osakkeet tuottivat 4,5 (−20,3) prosenttia ja pääomasijoitusten tuotto oli 3,8 (11,4) prosenttia. 

Keskuspankkien ohjauskorkojen nostot jatkuivat, mutta merkkejä nostosyklin päättymisestä on jo havaittavissa. Yhdysvalloissa ja euroalueella pidemmät markkinakorot kääntyivät uudelleen nousuun, mutta luottohäiriöiden määrä pysyi edelleen vähäisenä. Elon korkosijoitukset tuottivat 2,4 (−3,2) prosenttia vuoden alusta.
Yleinen kiinteistösijoitusmarkkinan tilanne ja tuottovaatimusten nousu laskivat kiinteistösijoitusten tuottoja. Suorien kiinteistösijoitusten arvojen tarkistus painoi kiinteistösijoitusten tuotot negatiiviseksi, −1,6 (5,3) prosenttiin. Kiinteistösalkun hyvä hajautus toimi haasteellisessakin markkinatilanteessa ja pitkän aikavälin näkymät ovat säilyneet hyvinä.

Asiakkaat hyötyvät kustannustehokkuudestamme

– Elon ennustettu ylijäämä 7,7 miljoonaa euroa palautetaan asiakkaille ainoana työeläkeyhtiönä. Lisäksi parantuneen tehokkuutemme ansiosta asiakkaamme maksavat vuonna 2024 selvästi pienempää hoitomaksua, sanoo Pettersson.

Yrittäjän eläkelainsäädäntö muuttui vuoden alussa ja Elossa tarkistukset aloitettiin kesäkuussa. Katsauskauden loppuun mennessä Elossa on tarkistettu yhteensä lähes 16 000 yrittäjän työtulo. 

– Asiakkaiden yhteydenotot lisääntyivät jonkin verran ja palautteen perusteella tarkistusprosessimme koettiin selkeäksi. Osalle asiakkaistamme työtulon nostaminen tulee hankalaan aikaan, kun inflaatio asettaa kovaa painetta kustannuksille. Tässä tilanteessa asiakkaan ja eläkeyhtiön välisen vuoropuhelun merkitys korostuu, toteaa Pettersson.

Lähiajan näkymät

Odotukset ensivuoden talouskasvusta ovat vaatimattomat, mutta ennusteiden mukaan laajamittainen taantuma vältetään. Inflaation riittävä hidastuminen on vielä epävarmaa sekä lisäkoronnostot ovat myös mahdollisia. Nopeaa käännettä keskuspankkien koronlaskuihin ei ole nähtävissä. 

Suomen taloudessa korkotason nousun vaikutus tuntuu voimakkaana. Rakennusteollisuus ja kiinteistökauppa ovat taantumassa ja siitä nouseminen edellyttää madaltuvaa korkotasoa.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Carl Pettersson, haastattelupyynnöt viestinnän suunnittelupäällikkö Sara Salomaa, puh. 044 550 5450

 

Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2023 (pdf)

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023 (pdf)

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>