Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon sijoitustuotto oli 2,8 % ja kustannustehokkuus parani merkittävästi

Sijoitusmarkkinoiden tuotot olivat odotettua paremmat hyvän talouskehityksen ansiosta. Osakemarkkinoiden tuotot eriytyivät voimakkaasti etenkin loppukeväästä sekä maantieteellisesti että toimialoittain. Korkotuotot olivat alkuvuonna positiiviset huolimatta keskuspankkien koronnostoista. Liikekulumme laskivat jo toista vuotta peräkkäin, ja paransimme siten kustannustehokkuuttamme.

Avainluvut tammi-kesäkuu 2023

  • Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli 34,1 (–1 141,3) miljoonaa euroa.
  • Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 2,8 (–4,5) prosenttia. 
  • Sijoitusten markkina-arvo oli 29,0 (28,0) miljardia euroa.Vakavaraisuusaste oli 121,0 (123,6) prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,5-kertainen (1,5-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden.
  • Vakuutusmaksutulo oli 2,2 miljardia euroa. Eläkkeitä ja muita korvauksia maksettiin suunnilleen saman verran. 

– Olemme laskeneet hienosti liikekulujamme, ja siten parantaneet kustannustehokkuuttamme. Kasvaneen tehokkuuden ansiosta maksamme 7 miljoonaa euroa asiakkaillemme takaisin hoitomaksupalautuksina. Vaikutus näkyy asiakkaidemme helmi-maaliskuun 2024 laskussa, asiakashyvitysten ohella, kertoo Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson.

Yrittäjän eläkelainsäädäntö muuttui yrittäjän työtulon määrittelyn täsmennyksen sekä työtulon tarkastelun säännöllisyyden osalta. Aloitimme lakisääteiset tarkistukset kesäkuun alussa. 

– Uuden strategiamme jalkauttaminen jatkui ja etenimme toimintasuunnitelman mukaisesti kehittämällä palveluprosesseja ja johtamista. Positiivisen muutoksen ovat havainneet myös asiakkaamme, joilta olemme saaneet hyvää palautetta, toteaa Pettersson.

Sijoitusmarkkinoiden tuotot ennakoitua paremmat

– Tuottokehitys osake- ja korkomarkkinoilla kuvastaa sijoittajien odotuksia inflaation asteittaisesta hidastumisesta ilman merkittävää talouskasvun hiipumista. Tämä tarkoittaisi todennäköisesti käännettä keskuspankkien rahapolitiikassa, arvioi Elon varatoimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Elon osakesijoitusten tuotto oli 4,3 (-8,2) prosenttia. Noteeratut osakkeet tuottivat alkuvuonna 6,7 (-17,2) prosenttia. Noteeratuista osakkeista parhaiten tuotti Yhdysvaltain osakemarkkina kasvuyhtiöiden vetämänä. Elon pääomasijoitusten tuotto oli 1,7 (11,2) prosenttia. 

Keskuspankkien ohjauskorkojen nostot jatkuivat tasaisena ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Yhdysvalloissa korkoja nostettiin kolmesti ja Euroopan keskuspankki nosti korkoaan peräti neljä kertaa. Lyhyimmät markkinakorot nousivat ohjauskorkojen mukana, mutta pidemmät korot pysyivät paikallaan tai jopa laskivat hienoisesti. Elon korkosijoitukset tuottivat 2,2 (−3,5) prosenttia.

Taloustilanteen epävarmat näkymät ja korkotason nousu vaikuttivat kiinteistösijoitusmarkkinoilla.  Kaupankäynti jatkui hiljaisena, rakentaminen vähentyi ja tuottovaatimukset nousivat. Yleinen markkinatilanne heijastui myös Elon kiinteistösijoitusten tuottoon, ollen 0,2 (3,4) prosenttia. 

Työkyvyttömyyseläkkeitä haettiin alkuvuonna 6 prosenttia viime vuotta enemmän

Erityisesti yli 60-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi. Nousua oli etenkin kuljetuksen, rakentamisen, teollisuuden ja kaupan aloilla. Vakavat mielenterveyden sairaudet eivät lisääntyneet määrällisesti, mutta työkyvyttömyyseläkkeitä haettiin entistä enemmän lievempien mielenterveyden haasteiden vuoksi. Jopa 38 % uusien mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden hakijoista oli alle 34-vuotiaita. Vuonna 2022 vastaava osuus oli 35 prosenttia.

Lähiajan näkymät

Talousnäkymiin vaikuttaa edelleen korkojen nousun vaikutus talouskasvuun ja työllisyyteen. Sijoitusmarkkinoiden keskeiset riskit ovat inflaation kiihtyminen ja korkotason nousun jatkuminen.

– Sekä asuntokauppa että rakentaminen ovat heikentyneet eikä selkeää käännettä parempaan nähdä rakentamisessa ilman reaalitulojen elpymistä tai korkotason laskua. Suomalaisyritysten odotukset tulevasta toimintaympäristöstä ovat heikentyneet, mutta työllisyys on säilynyt edelleen hyvällä tasolla, toteaa Hiidenpalo.

Suluissa olevat vertailuluvut ovat 30.6.2022 lukuja.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Carl Pettersson, haastattelupyynnöt viestinnän suunnittelupäällikkö Sara Salomaa, puh. 044 550 5450
Varatoimitusjohtaja, sijoitukset Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 >
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 >

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>