Suoraan sisältöön

Ennakkoarvio työeläkkeiden indeksikorotuksista – Indeksit vahvistetaan loka-marraskuussa

/ Uutinen

Arvion mukaan vuoden 2024 työeläkeindeksi nostaa maksussa olevia eläkkeitä 5,49 % ja palkkakerroin nostaa 5,07 % eläkkeen perusteena olevia ansioita 1.1.2024 alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa indeksit loka-marraskuun vaihteessa.

Mitä indeksitarkistuksesta on hyvä tietää?

Maksussa olevat työeläkkeet tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä, jonka tarkoitus on varmistaa eläkkeiden ostovoima. Tulevia eläkkeitä taas tarkistetaan palkkakertoimella, jolla muunnetaan työuran aikaiset palkat ja työtulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Molemmat vuosittaiset tarkistukset auttavat pitämään huolen siitä, ettei eläkeläisten ja tulevaisuudessa eläkkeelle jäävien taloudellinen tilanne heikkene talouden kehittyessä.  Elo tekee tarkistukset automaattisesti eikä niitä tarvitse erikseen hakea.

Viime vuodenvaihteessa 2022 ja 2023 työeläkeindeksi kasvoi poikkeuksellisesti palkkakerrointa enemmän. Tällöin työeläkeindeksi nosti maksussa olevia eläkkeitä 6,8 % ja palkkakerroin 3,8 % eläkkeen perusteena olevia ansioita. Indeksien vaikutus on saman suuntainen tulevanakin vuodenvaihteena, mutta indeksien välinen ero on arvion mukaan huomattavasti pienempi. 

Indeksitarkistukset ovat vain yksi eläkkeen määrään vaikuttava tekijä. Työeläkkeen määrään vaikuttaa keskeisimmin työuran pituus ja työuranaikainen ansiotaso. Pääsääntö on, että mitä pidempään työskentelee, sitä suuremmaksi työeläke kasvaa. Kaikesta työskentelystä karttuu eläkettä ja alimman eläkeiän jälkeen voi lisäksi saada eläkkeeseen pysyvää lykkäyskorotusta. Eläkesuunnitelmia ei kannata tehdä ainoastaan indeksien valossa vaan aina kokonaisuus huomioiden.

Haluatko tietää miten arvioidut indeksikorotukset vaikuttavat eläkkeesi määrään?

EloBotti auttaa sinua eläkeindeksiasioissa, oletpa sitten jo eläkkeellä vai vasta harkitsemassa eläkkeelle siirtymistä.

Toimi näin: 

  1. Avaa Elo-chat sivun oikeasta laidasta.

  2. Kirjoita kysymyskenttään "eläkeindeksi". Vastauksena saat lisätietoa tulevasta indeksikorotuksesta.
     
  3. Klikkaa vastauksen lopussa olevaa 2024 eläkkeen määrä -painiketta.

  4. EloBotti varmistaa, oletko jo eläkkeellä vai harkitsetko eläkkeelle jäämistä. Vastaa EloBotin kysymykseen.

  5. Jos olet jo eläkkeellä, EloBotti kysyy nykyistä eläkkeesi määrää. Jos vasta harkitset eläkkeelle jäämistä, EloBotti kysyy arviota eläkkeesi määrästä. Kirjoita eläkkeesi määrä kysymyskenttään. Saat eläkearvion henkilöasiakkaan verkkopalvelusta. Palvelussa voit myös käydä tarkistamassa maksussa olevan eläkkeesi määrän.

Tämän jälkeen EloBotti antaa arvion eläkeindeksin vaikutuksesta eläkkeesi määrään.

Kun vuoden 2024 indeksit on vahvistettu, niistä uutisoidaan elo.fi:ssä. 

Lue lisää indeksien vaikutuksesta eläkkeen määrään >

Uutista on päivitetty 15.9.2023 indeksiennusteen tarkennuttua. Aiemmin indeksien ennustettiin nostavan maksussa olevia eläkkeitä 5,9 % ja eläkkeen perusteena olevia ansioita 5,3 %. Uuden ennusteen mukaan maksussa olevat eläkkeet nousisivat 5,49 % ja eläkkeen perusteena olevat ansiot 5,07 %.

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>