Jumplink

Information till våra kunder med anledning av coronaviruset

Senast uppdaterad 24.8.2020 kl. 15.00

På den här sidan sammanställer vi fakta som Elos kunder kan ha nytta av i det aktuella läget. Sidan uppdateras enligt behov.

Vänligen kontakta Elos kundtjänst i god tid om du till följd av coronaläget har svårigheter att betala FöPL- och ArPL-räkningar som förfaller. Elos inkasso kan vid behov också bistå dig i ärenden kring betalningsöverenskommelser. Vi här på Elo försöker hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Elos kundtjänst hjälper dig vardagar klockan 8.00–16.30 på nummer 020 694 744 och inkasso på nummer 020 703 5400.


Elos webbtjänst är det snabbaste sättet att t.ex. ändra FöPL-arbetsinkomsten och begära förlängd betalningstid för försäkringsavgifter.

Gå till webbtjänsten >

Vi betjänar också per telefon:

Om du är företagar- eller företagskund och inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Elos kundtjänst på tfn 020 694 744 vardagar kl. 8.00–16.30.

Om du är privatkund och inte hittar svaret på din fråga om ett pensions- eller rehabiliteringsärende betjänar Elos pensions- och rehabiliteringsrådgivning på tfn 020 694 726.

Information för företagare och arbetsgivare

Betalnings- och inkassoärenden

Innehållsbild

Hyror och fastigheter

Innehållsbild

Permitteringar

Innehållsbild

Anmälan till inkomstregistret

Innehållsbild

FöPL-arbetsinkomsten

Innehållsbild

Sjukdagpenning

Innehållsbild

Arbetslöshetsdagpenning

Innehållsbild

Karantän

Innehållsbild

Nedläggning av företagsverksamhet

Innehållsbild

Försäkring av utlandsarbete

Innehållsbild

Information för privatkunder

Pensioner

Innehållsbild

Rehabilitering

Innehållsbild