Jumplink

Behöver du en uppskattning av din pension? Eller ansöka om pension?

Sköt dina pensions- och försmånsärenden i Elos webbtjänst för privatkunder.

Logga in i webbtjänsten

Elos betalningsdagar för pensioner och rehabiliteringspenningar 2024

2 januari 2 maj 2 september
1 februari 3 juni 1 oktober
1 mars 1 juli 1 november
2 april 1 augusti 2 december

Tillbaka till arbetet med hjälp av rehabilitering

Rehabilitering kan hjälpa dig att arbeta några år till trots hälsomässiga begränsningar. 

De yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärderna är:

 • Arbetsprövning och arbetsträning
 • Yrkesutbildning
 • Näringsstöd

Invalidpension, om rehabilitering inte räcker

Om din arbetsförmåga har försämrats på grund av sjukdom, har du möjlighet att få invalidpension.

Invalidpension kan beviljas:

 • Som full invalidpension
 • Som delinvalidpension
 • Som rehabiliteringsstöd
 • Som partiellt rehabiliteringsstöd

Ditt framtida pensionsbelopp och pensionsutdraget

Arbetspension intjänas av arbete. Ju längre du fortsätter i arbetet, desto större är din pension. På pensionsutdraget finns viktig information om din pensionstillväxt.

Viktig information för pensions- och förmånstagare

Vi har sammanställt viktig information för dig om:

 • Pensionsutbetalningsdagarna Elo
 • Beskattningen av pension 
 • Ändring av kontonummer
 • Pensionsintyg
 • Arbetspensionskortet.

Läs mer om viktig information för Elos pensionstagare