Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

En vilda västern-saloon öppnade sina dörrar i Himos: Elo med om att finansiera ett nytt nöjescenter

/ Artikel

Himoksella3
Turisterna i Himos fick i ett svep en hel mängd nya fritidsmöjligheter, när ett nytt nöjescenter öppnade sina dörrar i slutet av december. Det nya centret Willi Länsi har bowlingbanor, padelbanor, biljardbord, piltavlor, gym, golf- och rallysimulatorer samt en restaurang. All inredning för tankarna till atmosfären i gamla västernfilmer.

Bakom byggprojektet Willi Länsi står koncernen HimosLomat. Koncernen driver också största delen av idrottsaktiviteterna och restaurangverksamheten. Investeringen på cirka 7,5 miljoner euro har finansierats av arbetspensionsbolaget Elo, försäkringsbolaget Fennia och en lokal bank.

Enligt Hannu Haljala, styrelseordförande för HimosLomat, är målet med investeringarna att få kunderna att stanna längre i Himos. För att det här ska lyckas måste det finnas ett tillräckligt stort utbud av olika aktiviteter.

– Vår avsikt är att kontinuerligt utveckla Himosturismen. Kärnan i vår verksamhet är fortsättningsvis uthyrningen av inkvarteringskapacitet. Vi säljer, marknadsför och underhåller stugor som andra äger. Därför måste det finnas mycket året runt-verksamhet här, motiverar han.

Himos har under decennier vuxit från ett litet slalomcenter till att vara en stor oas inom turism. Förra året åkte cirka 180 000 slalomåkare i Himos backar och cirka 330 000 resenärer övernattade i de olika inkvarteringslokalerna. Över 90 procent av dem var finländare. Enbart HimosLomat förmedlar 500 semesterlägenheter.

Stark tillit mellan företag och finansiärer

Himos tillväxtsiffror kan i stor utsträckning tillskrivas koncernen HimosLomat, som ägs av Hannu Haljala och hans bror Harri. Bröderna är involverade i nästan allt annat förutom affärsverksamheten som gäller själva backarna.

Till koncernen hör bland annat Himos Hotelli, Himos Areena som fungerar som evenemangsarena, centralbokningen Himos Center, restauranger, safariverksamhet, en golfbana och andra fastigheter. Företagsklustret har en omsättning på cirka 45 miljoner euro.

– Vi gjorde de första kalkylerna för nöjescentret Willi Länsi redan under coronatiden, men på allvar började vi undersöka projektet hösten 2022. Vi gjorde också marknadsundersökningar och planerade finansieringen. Vi hade ett möte med Elo i ett annat ärende och jag frågade då om de hade finansiering att erbjuda. Därefter slog vi oss ner vid samma bord för att förhandla. I förhandlingarna deltog representanter för Elo och Fennia. Den lokala banken kom med i ett senare skede, minns Haljala.

Han anser att förhandlingarna om finansieringspaketet avlöpte väl. Det faktum att byggnadsarbetena inleddes redan flera månader innan finansieringsavtalet för Willi Länsi officiellt var undertecknat säger en del om den starka tillit som råder mellan parterna. Den 3 100 kvadratmeter stora byggnaden färdigställdes sist och slutligen två månader i förtid.

– Bägge parterna gjorde noggranna utredningar av huruvida de kunde gå med som finansiärer av projektet. Vi har en lång gemensam historia med både Elo och Fennia, och det har säkert också bidragit till det positiva beslutet. Man litade på oss och det vi gör, säger Haljala.

Himos willi lansi

Nöjescentret Willi Länsi låter turisterna få uppleva atmosfären från västernfilmer. Hannu Haljala anser att det nya centret kommer att betjäna en stor grupp turister.

Elo vill vara med och hjälpa företag att växa

Arbetspensionsbolaget Elos finansieringschef Pekka Kiili beskriver finansieringsförhandlingarna i fråga om investeringen i HimosLomat som smidiga. Under ett halvt års tid gick parterna igenom bland annat fastighetshandlingarna, kalkylerna och finansieringsvillkoren. Ett av villkoren var storleken på det självfinansierade beloppet.

– Förhandlingarna tog ett tag i och med att tre olika finansiärer var involverade. Alla samarbetade väl och vi fann snabbt en lösning på hur paketet skulle byggas upp, minns Kiili.

Elo beviljar finansiering i form av lån för företagens tillväxtbehov. Arbetspensionsbolaget är aktivt involverat även i företagsaffärer.

– Banken har i allmänhet en huvudroll i projekten och vi träder in som en kompletterande finansiär vid sidan av. Ibland är vi den enda finansiären, men utgångspunkten är att vi vill göra det här tillsammans med andra, säger Kiili.

– Vi genomför finansieringarna mot de säkerheter som låneansökaren, dvs. företaget, äger och vi använder oss också av Finnveras garantier som delsäkerhet. Vår finansieringslösning grundar sig alltid på en noggrann bedömning av kundföretagets affärsekonomiska situation, där vi bland annat granskar företagets lönsamhet och kassaflödesprognoser. Balansräkningen måste vara i skick, för en överskuldsättning är inte i någons intresse, påminner han.

Elo har ett omfattande partnernätverk: Finnvera, skadeförsäkringsbolag, banker och andra som ordnar finansiering. De lån för små- och medelstora företag samt tillväxtlån som arbetspensionsbolaget beviljar är avsedda för företag med en omsättning på över två miljoner euro, som behöver långsiktig finansiering. Storleken på lånen uppgår i medeltal till hundratusentals euro och återbetalningstiden är 3–7 år.

Mindre företag kan Elo bevilja återlån. Återlån innebär att en del av de arbetspensionsförsäkringsavgifter som företaget betalar årligen fonderas i en fond, varifrån ArPL-försäkringstagaren har rätt att återlåna den ackumulerade fondandelen såvida villkoren uppfylls.

Elo marknadsför aktivt sina finansieringsprodukter i flera olika kanaler. Detta återspeglas i antalet låneansökningar, som enligt Kili håller på att öka.

Långvarigt samarbete mellan Elo och Fennia

Finansieringssamarbetet mellan Elo och försäkringsbolaget Fennia har pågått i många år. Fennia beviljar, liksom Elo, långvarig finansiering för investeringar, driftskapitalbehov och företagsaffärer. Storleken på företagslånen uppgår i snitt till hundratusentals euro.

Dessutom erbjuder Fennia sina kunder garantiförsäkringar, vilka utnyttjas i synnerhet inom byggbranschen och industrin. Försäkringen innefattar en garanti, dvs. en förbindelse att fullgöra ett avtal.

– Vi beviljar företagen kompletterande finansiering och vi bedömer återbetalningsförmågan utifrån vissa bestämda indikatorer. Ratingens andel utgör en väsentlig del av processen. Vi får årligen hundratals förfrågningar. Dessa fördelar sig jämnt mellan företagslån och garantiförsäkringar, säger Fennias finansieringschef Toni Saarenvirta.

Elo och Fennia deltar i finansieringen av Willi Länsi med lika stora andelar.

Kolla Elos företagsfinansieringstjänster >

Sök efter artiklar och nyheter