Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Elos placeringar avkastade 7,2 procent under årets första hälft

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Elos placeringar var i januari–juni 7,2 procent (0,8 procent 1.1–30.6.2018), dvs. 1,6 miljarder euro. Marknadsvärdet på Elos placeringar steg till 23,8 miljarder euro (23.4). Under det andra kvartalet var avkastningen 1,9 (1,2) procent.

– Det första halvåret var mycket gott. Placeringstillgångarna ökade och vår solvens stärktes. Avkastningen på placeringarna steg till utmärkt nivå, säger Elos verkställande direktör Satu Huber.

Bäst avkastade de noterade aktieplaceringarna 14,7 procent och även masskuldebrevslånen gav en god avkastning på 5,5 procent.

– Den goda avkastningen berodde i främsta hand på att den globala aktiemarknaden som helhet gav en verkligt god avkastning under årets första hälft. Alla huvudmarknader uppnådde en avkastning på över 10 procent, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Tillväxten avmattades på alla huvudsakliga ekonomiområden

I början av året avmattades världsekonomins tillväxt inom alla de huvudsakliga ekonomiområdena på grund av handels- och geopolitisk oro. Konsensusprognosen för världsekonomins tillväxt för innevarande år har sjunkit till 3,3 procent. I USA väntas den ekonomiska tillväxten vara över två procent. I euroområdet väntas tillväxten avmattas till en procent under innevarande år och den ekonomiska tillväxtprognosen för Finland är 1,6 procent.

På aktiemarknaden slutade det första halvåret i en stark uppgång. Centralbankerna lättade åter upp sin penningpolitik, vilket har lett till sjunkande räntor, konstaterar Hiidenpalo.

Låga avkastningsförväntningar för slutet av året

Tillsvidare har avmattningen av den ekonomiska tillväxten varit rätt måttlig. Den största oron ansluter sig fortfarande till de globalt försvagade utsikterna inom industrin som en följd av handelstvisterna, Brexit och då det gäller Finland till den snabbt avmattade ekonomin i Tyskland. Arbetsmarknaden har emellertid utvecklats väl och stött konsumtionsefterfrågan.

– En fortsatt global ekonomisk tillväxt är nu i främsta hand beroende av resultatet av handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Förhandlingarna är krävande och har emellanåt avbrutits. Snabba lösningar är inte i sikte, fortsätter Hiidenpalo.

I Finland är utsikterna i den ekonomiska omvärlden fortfarande positiva för slutet av året, men utmaningarna i den globala ekonomin ökar riskerna för att den ekonomiska utvecklingen inte når upp till nuvarande prognoser.

De finländska börsbolagen är i gott skick och redo för osäkrare tider, eftersom de i huvudsak förbättrat sin lönsamhet och stärkt sina balansräkningar de senaste åren, konstaterar Hiidenpalo.

Strategin för ansvarsfulla placeringar har finslipats

Elo publicerade i mars uppdaterade principer för ansvarsfulla placeringar. I principerna finslipas Elos strategi för ansvarsfulla placeringar och framhävs bolagets möjligheter att som en aktiv ägare utöva påverkan i företagen. Under halvårsperioden publicerades även nya ägarstyrningsprinciper. I principerna framhävs betydelsen av en ansvarsfull verksamhet för ökandet av ägarvärdet.

I juni placerade sig Elo på andra plats i kategorin för medelstora och små investerare (placeringstillgångarna är under 25 miljarder euro) i rapporteringstävlingen Transparent Asset Owner Award. Tävlingen har som mål att ge erkänsla för den globalt bästa praxisen för ansvarsfulla investeringar och en transparent ESG-rapportering.

Den första pensionen allt snabbare på kontot

 

Sedan början av året har beslut om ålderspension utfärdats snabbare än tidigare, eftersom bolaget först utfärdar ett tillfälligt pensionsbeslut utifrån uppgifterna i registret och senare det slutliga beslutet då arbetsgivaren har anmält de sista inkomsterna till inkomstregistret. Ansökningar om ålderspension behandlades i början av året inom 20 dagar, vilket är över 30 procent snabbare än i de andra arbetspensionsbolagen i genomsnitt.

 

Under början av året förnyades webbtjänsterna och i räknaren för företagare infördes en möjlighet att göra en förhandsberäkning av pensionen enligt pensioneringsårets nivå. Inom utvecklingen utnyttjades dataanalytik för att identifiera kundernas behov.

 

I slutet av juni hade Elo 238 600 (233 500) pensionstagare. Under årets första hälft utbetalades totalt 1 697 (1 621) miljoner euro i pensioner, av vilket 1 427 (1 371) miljoner euro var ålderspension (siffran innehåller även partiella förtida ålderspensioner).  Elo utfärdade på ansökan sammanlagt 13 265 (12 756) pensionsbeslut.

Elo vann tävlingen Kundens Röst redan för andra gången

 

Antalet nya kunder som tecknar sitt arbetspensionsskydd i Elo fortsatte att öka. Under årets andra överföringsperiod flyttade 141 företagare och 41 företag netto sin försäkring till Elo. Efter de två första överföringsperioderna innevarande år har sammanlagt 285 nya företagare och 62 företag netto överfört sin försäkring till Elo. Elo är marknadsledare inom FöPL-försäkringar och var tredje arbetsgivarföretag har försäkrat sina arbetstagare i bolaget.

 

– Övergången till inkomstregistret var en stor ändring både för våra kunder och för Elo. NPS (Net Promoter Score), som mäter kundtillfredsställelsen med försäkringstjänsten, var fortsättningsvis på en mycket hög nivå, cirka 86, trots övergången till inkomstregistret. Den bästa kundservicen inom branschen är ett centralt mål för oss och mätarna visar här i rätt riktning, berättar Huber.

 

I maj vann Elos försäkringstjänster redan för andra gången tävlingen Kundens Röst (på finska Asiakkaan Ääni). Första plats intogs med det utmärkta Kundens Röst-indexet 84,96. För ett år sedan var indexet 84,10. Kundens Röst-indexet korrelerar kraftigt med NPS.

 

Elos delårsrapport 1.1.-30.6.2019 (pdf)>

Elos delårsrapport 1.1.-30.6.2019 presentation (pdf)>

 

 

Närmare information:
Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

 


Sök efter artiklar och nyheter