Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Elos placeringar avkastade 9,4 procent

Arbetspensionsbolaget Elos placeringsintäkter var i januari–september 9,4 procent (2,2 procent 1.1–30.9.2018), dvs. 2,1 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde steg till 25 (24) miljarder euro. Avkastningen var 2,0 (1,4) procent under det tredje kvartalet.

Placeringsåret har hittills varit utmärkt då det gäller avkastningarna. Vår solvens har stärkts och det skapar en god grund för en hållbar finansiering av arbetspensionssystemet samt för utmaningarna i ekonomin, konstaterar Elos verkställande direktör Satu Huber.

– Den globala aktiemarknaden har som helhet gett mycket goda intäkter under hela året. Bäst avkastade de noterade aktieplaceringarna, 17,3 procent. Även ränteplaceringarna gav en god avkastning. Centralbankernas åtgärder har i betydande grad stött placeringsmarknaden innevarande år, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Avkastningen på aktiemarknaden har varit relativt jämn på huvudmarknaderna under det tredje kvartalet, men inom marknaderna har det förekommit stora rörelser, vilka återspeglar en större osäkerhet. Avkastningen på ränteplaceringarna har innevarande år överträffat alla förväntningar i en exceptionell miljö.

 

Ingen ändring i sikte vad gäller den avmattade tillväxten

 

Oron i anslutning till den globala ekonomiska tillväxten fortsatte under årets tredje kvartal, då den handels- och geopolitiska osäkerheten fortfarande inte har lättat. Prognosen för den globala ekonomiska tillväxten för innevarande år har sjunkit till nästan 3 procent.

 

Av huvudekonomierna är Förenta staternas ekonomiska tillväxt på oförändrad nivå och tillväxt­förväntningarna för innevarande år är över två procent. I euroområdet väntas tillväxten avmattas till endast en dryg procent i år. Oroväckande är särskilt den avsevärda ekonomiska försvagningen i Tyskland.

 

– De globala inflationsförväntningarna har sjunkit oroväckande lågt i och med den tynande ekonomiska tillväxten, konstaterar Hiidenpalo.

 

Den ekonomiska utvecklingen i Finland är nu exponerad för risker

 

Osäkerheten inom världsekonomin har fortsatt och inverkat på utsikterna inom industrin. Den största risken är att den ursprungligen måttliga nedgången inom industrin under de närmaste månaderna djupnar till en omfattande global konjunkturnedgång, varvid det finns en risk för att också sysselsättningen försämras. En försvagad sysselsättning skulle för egen del inverka på konsumenternas inställning och göra utsikterna ännu mer osäkra.  

 

I Finland är utsikterna i den ekonomiska omvärlden fortfarande positiva för slutet av året, men utmaningarna i den globala ekonomin ökar riskerna för att den ekonomiska utvecklingen inte når upp till nuvarande prognoser.

 

– Den ekonomiska utvecklingen i Finland kommer på grund av exportsektorns betydelse att vara exponerad för riskerna och förändringarna inom världsekonomin under slutet av året. Höjningen av sysselsättningsnivån kommer att vara en stor utmaning under de närmaste åren, konstaterar Hiidenpalo.

 

Översikt av ansvarsfullheten

 

I september publicerade Elo resultaten av enkätundersökningen Yhdenvertaisuus työelämässä – onko sitä? (Likabehandling i arbetslivet – en verklighet?), där man undersökte finländarnas erfarenheter av likabehandling i arbetslivet. Enligt undersökningen har över en tredjedel av finländarna blivit ojämlikt bemötta i arbetslivet t.ex. på grund av ålder, nedsatt arbetsförmåga eller etnisk bakgrund. Två av fem ansåg emellertid att mångfald värdesätts mer än tidigare i arbetslivet idag.

 

I augusti publicerades PRI:s (Principles for Responsible Investment) bedömning av hur ansvarsfull Elos placeringsverksamhet var 2018. Ansvarsfullheten i Elos placeringsverksamhet bedömdes åter vara på en mycket god nivå. Enligt PRI hör Elos hela placeringsverksamhet till de bästa kategorierna. Elos strategi för ansvarsfulla placeringar, förvaltning och de direkta aktieplaceringarna fick det bästa kreditbetyget A+. De övriga tillgångsklasserna fick kreditbetyget A.

 

De kraftiga satsningarna på digitaliseringen syns i kundtillfredsställelsen

 

Under redovisningsperioden uppgick det sammanlagda antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Elo till över en halv miljon personer. Utvecklingen av Elos premieinkomst var fortsatt gynnsam under 2019. Vid utgången av september hade premieinkomsten ökat med 9,1 procent jämfört med motsvarande period året innan.

 

 – De kraftiga satsningarna på digitaliseringen och utvecklandet av den personliga servicen i syfte att förbättra serviceupplevelserna har gett gott resultat, vilket syns både i kundtillfredsställelsen och i skötseln av försäkrings- och pensionsärenden, berättar Huber.

 

Utvecklingen av Elos elektroniska tjänster fortsätter. I webbtjänsten avsedd för skötseln av ArPL- och FöPL-försäkringsärenden har det exempelvis lagts till en ny mätare av arbetsklimatet, en möjlighet att följa upp ArPL-avgiftens utveckling samt information om den genomsnittliga åldern för när företagets anställda går i ålderspension.

 

Elos prestationsförmåga har förbättrats genom att utveckla automation och processer, vilket bland annat syns i form av en snabbare handläggning av pensionsansökningarna.  Fram till slutet av det tredje kvartalet utfärdade vi pensionsbesluten i genomsnitt cirka 29 procent snabbare än i de övriga arbetspensionsbolagen i medeltal.

 

Yrkesbanorna bör förlängas i bägge ändar

 

Arbetspensionssystemets finansiella hållbarhet är beroende av ett flertal faktorer, såsom sysselsättningen, nativiteten och placeringsintäkterna.

 

– Den låga nativiteten under de senaste åren har varit en överraskning. Om nativiteten fortsätter på samma låga nivå som för närvarande, kommer den på lång sikt att inverka på arbetspensionssystemets hållbarhet. För närvarande måste man se till att den arbetsföra befolkningen är sysselsatt och arbetsförmögen. Dessutom behöver de unga komma ut i arbetslivet tidigare än för tillfället och det får inte finnas fördomar som hindrar t.ex. partiellt arbetsförmögna att fortsätta arbeta.

 

Arbetsmarknadsorganisationerna har inlett flera olika utredningar om olika teman, t.ex. om möjligheterna att utöka placeringsintäkterna och om invalidpensionernas utveckling.

 

Elos delårsrapport 1.1.-30.9.2019 (pdf) >

Elos delårsrapport 1.1.-30.9.2019 presentation (pdf) >

 

Närmare information:
Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter