Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Antti Aho fortsätter som Elos styrelseordförande

/ Nyheter

Elos styrelse valde på sitt sammanträde 24.1.2022 ordförande och vice ordförande för år 2022.

Som styrelseordförande fortsätter Aava Terveyspalvelut Oy:s verkställande direktör Antti Aho. Som första vice ordförande fortsätter Sture Fjäder, ordförande för Akava, och som andra vice ordförande fortsätter affärsledningskonsult Susa Nikula.

Till hjälp för att sköta sitt uppdrag har styrelsen ett utnämnings- och belöningsutskott samt ett revisions- och riskutskott. Utnämnings- och belöningsutskottet består av styrelsens presidium och styrelseordförande fungerar som utskottets ordförande.

Som medlemmar av revisions- och riskutskottet fortsätter Jari Karlson (ordf.) och Timo Viherkenttä. Till nya utskottsmedlemmar för år 2022 valdes Minna Helle och Sinikka Näätsaari.

Elos styrelse >


Sök efter artiklar och nyheter