Jumplink

Minna Helle vald till vice styrelseordförande

Minna Helle valdes 23.5.2022 till Elos vice styrelseordförande fram till utgången av 2022. Tidigare vice styrelseordförande Susa Nikula avgick från styrelsen 23.4.2022.
Styrelsen väljer årligen bland sig en ordförande och två vice ordförande.

Elos styrelseordförande fr.o.m. 23.5.2022

Ordförande Antti Aho, verkställande direktör, Aava Terveyspalvelut Oy
Första vice ordförande Sture Fjäder, ordförande, Akava rf
Vice ordförande Minna Helle, arbetsmarknadsdirektör, Teknologiindustrin rf

Styrelsens utskott

Som hjälp för att sköta dess uppgifter har styrelsen ett utnämnings- och belöningsutskott och ett revisions- och riskutskott. Styrelsens presidium utgör utnämnings- och belöningsutskottet och styrelseordföranden är också ordförande för utskottet.

Som medlemmar i revisions- och riskutskottet fortsätter Jari Karlson (ordf.), Sinikka Näätsaari och Timo Viherkenttä.

Elos styrelse >

Sök efter artiklar och nyheter