Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2024 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2024. Nästa år är den genomsnittliga avgift som tas ut för arbetstagarnas pensionsförsäkring (ArPL) ungefär densamma som i år, 24,81 procent av lönesumman. Den genomsnittliga ArPL-avgiften beskriver avgiftsnivån på ett allmänt plan och som kund hos Elo kan du se en uppskattning av din egen avgiftsprocentsats i Elos webbtjänst

Arbetsgivaren betalar ArPL-försäkringsavgiften och drar av arbetstagarens avgiftsandel från arbetstagarens lön. Den andel av ArPL-avgiften som nästa år dras av från arbetstagarens lön är lika stor som i år, dvs. 7,15 procent för arbetstagare under 53 och över 62 år och 8,65 procent för arbetstagare i åldern 53–62 år.

Nästa år uppgår ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare till 25,12 procent av arbetstagarnas lön. I ArPL-avgiften ingår såväl grundavgiften som en arbetspensionsbolagsspecifik avgift för omkostnader. Tack vare Elos förbättrade kostnadseffektivitet sjunker Elos grundomkostnadsavgift för alla våra kunder med kring 9 procent nästa år. Vi är dessutom det enda pensionsbolaget som erbjuder våra kunder en lojalitetsrabatt på grundomkostnadsavgiften.

Avgiften för tillfälliga arbetsgivare är lika stor i alla pensionsbolag och nästa år utgör den 26,12 procent av lönerna. 

Lägre ArPL-avgift till följd av kundåterbäring och återbetalning av omkostnadsavgiften.

Avtalsarbetsgivarens slutliga ArPL-avgift sänks tack vare Elos kundåterbäring och återbetalning av omkostnadsavgiften. Utöver de kundåterbäringar som vi betalar till våra kunder i februari–mars nästa år, gör vi återbetalningar av omkostnadsavgiften till ett sammanlagt belopp på cirka 8 miljoner euro. Elo är det enda arbetspensionsbolaget som ger sina kunder en konkret återbetalning av omkostnadsavgiften. 

Företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

Nästa år är avgiftsprocenten för företagarnas pensionsförsäkring (FöPL) exakt densamma som under innevarande år. FöPL-avgiften för 2024 är 24,10 procent av den fastställda arbetsinkomsten för arbetstagare under 53 och över 62 år och 25,60 procent för arbetstagare i åldern 53–62 år. Det bör noteras att varje år ändras alla FöPL-arbetsinkomster automatiskt med en lönekoefficient. Lönekoefficienten ser till att företagarens arbetsinkomst följer den allmänna löne- och prisutvecklingen. Nästa år höjer lönekoefficienten arbetsinkomsterna med 5,07 procent. 

Se en uppskattning av din ArPL-avgift för 2024 i webbtjänsten

Som kund hos Elo hittar du i vår webbtjänst en avgiftsuppskattning med hjälp av vilken du kan budgetera nästa års ArPL-avgifter. I den ser du en uppskattning av nästa års

  • ArPL-avgift i euro
  • ArPL-avgiftsprocent och arbetstagarnas avgiftsandel
  • kundåterbäring
  • omkostnadsavgift inklusive eventuella rabatter samt
  • återbetalning av omkostnadsavgiften som nästa år görs för första gången 

Du kan även fortfarande göra en avgiftsuppskattning för 2023.

 

Sök efter artiklar och nyheter