Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Elos år 2018

Ansvarsfullheten ingår i vår grundläggande uppgift. Elo sköter pensionsärendena för kundernas bästa.

Ladda ner rapporterna:

General / Default image alt attribute
Satu Huber

Vi bär ansvar för våra kunder både idag och I morgon

Det viktigaste målet med vår verksamhet är att trygga kundernas pensionsskydd. Ansvarsfullheten utgör en väsentlig del av Elos verksamhet. Vi vill handla allt mer ansvarsfullt genom att beakta utmaningarna I den förändrade omvärlden, såsom klimatförändringen, den åldrande befolkningen, den minskade nativiteten och den försvagade försörjningskvoten. 

Satu Huber
CEO

 

Ansvarsfulla placeringar

År 2018 låg fokus inom ansvarsfulla placeringar på påverkan. Vi deltog i flera investerarsammanslutningar initiativ för att förebygga klimatförändringen och förde en aktiv dialog med våra placeringsobjekt och övriga intressegrupper.

Ansvar för personalen

Vi vill vara en uppskattad och utvecklingsvillig arbetsplats, där var och en har möjlighet att lyckas. Verkställandet av visionen i det dagliga arbetet är vårt sätt att bära ansvar för personalen.

Vi ser till både nuvarande och framtida pensionstagare

Vi bär ansvar för pensionsskyddet för totalt 237 900 nuvarande pensionstagare och 520 000 framtida pensionstagare. Vi vill att kunderna ska kunna sköta sina ärenden med oss så smidigt och felfritt som möjligt och att alla våra kunder bemöts jämlikt och rättvist.

Compliance innebär att bestämmelser och riktlinjer blir den del av vardagen

Compliance är en del av en ansvarsfull kultur. Elos etiska uppförandekod (Code of Conduct) fastställer hur Elo handlar i olika situationer. De bygger på hörnstenarna och handlingsmodellerna i Elos företagskultur och i dem beskrivs till vilken slags verksamhet bolaget och de anställda förbinder sig samt hur vi handlar i vårt dagliga arbete.