Jumplink
(54-xxxxxxxx)
(382-xxxxxxx-x)
Uppgifter för mottagande av elektronisk faktura
Kontaktperson i ärenden som gäller elektronisk fakturering
Adress för eventuell pappersfaktura

Din pappersfaktura ersätts i allmänhet med en elektronisk faktura i samband med följande fakturering.