Työnantajan ilmoitukset

Ilmoitettavat ansiot

Työnantajana ilmoitat työntekijät ja heidän ansionsa Eloon TyEL-vakuutusmaksun ja työntekijöiden eläkkeiden laskemista varten.

TyEL-palkka eli ilmoitettava ansio

 • on rahapalkka ja luontoisetu
 • ilmoitetaan euroina ja sentteinä
 • ilmoitetaan kokonaisuudessaan vähentämättä työntekijän eläkemaksuosuutta
 • on koko summa, joka työntekijälle työntekoa vastaan maksetaan mukaan lukien lomakorvaus ja
 • ilmoitetaan sen vuoden tai palkanmaksukuukauden ansioksi, jolloin se on maksettu.

Lue lisää TyEL-vakuutukseen ilmoitettavista ansiosta >

 

Sopimustyönantajan ilmoitustapa

Uutena sopimustyönantajana ilmoitat vuoden 2018 työntekijäkohtaiset ansiotiedot Eloon kuukausittain TyEL-kuukausi-ilmoituksella. Aikaisemmin voimaan tulleiden TyEL-vakuutusten ilmoitustapa voi vuoden 2018 loppuun saakka olla TyEL-vuosi-ilmoitus.

1.1.2019 alkaen maksetut työntekijöiden ansiot ilmoitetaan palkanmaksukohtaisesti kansalliseen tulorekisteriin pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Lue lisää tulorekisteristä >

TyEL-kuukausi-ilmoitus

Kuukausi-ilmoittajana

 • ilmoitat työntekijöiden ansiotiedot kuukausittain heti palkanmaksun jälkeen. TyEL-maksu muodostuu ilmoitettujen tietojen perusteella
 • sinun ei tarvitse tehdä vuoden lopussa erillistä TyEL-vuosi-ilmoitusta vakuutetuista työntekijöistä
 • sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta, etkä näin ollen maksa myöskään TyEL-maksua, jos sinulla ei jossain kuussa ole palkanmaksua.

Kuukausi-ilmoitus Elon verkkopalvelussa

 • Elon verkkopalvelussa teet kuukausi-ilmoituksen helposti sähköisellä lomakkeella.
 • Palvelu laskee vakuutusmaksusi ilmoitettujen ansioiden perusteella.
 • Voit valita haluamasi maksutavan: verkkomaksu, laskun tulostus tai laskun tilaus (verkko- tai paperilasku).
 • Voit tehdä ilmoituksen myös tiedostosiirtona, jolloin lasku vakuutusmaksusta lähetetään postitse tai verkkolaskuna.
 • Lue lisää Elon verkkopalvelusta >

TyEL-vuosi-ilmoitus

Vuosi-ilmoittajana

 • maksat työntekijöittesi TyEL-vakuutusmaksut ennakkomaksuina. Maksut perustuvat ilmoitettuun ennakkopalkkasummaan. Jos ennakkomaksun perusteena oleva palkkasumma muuttuu oleellisesti tai haluat muuttaa maksuerien määrää, ilmoita siitä Eloon. Muutokset voit tehdä verkkopalvelussa tai puhelimitse.
 • teet TyEL-vuosi-ilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lopullinen TyEL-maksu lasketaan toteutuneiden, vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen ansiotietojen perusteella. Ansiotietojen perusteella lasketaan myös työntekijän eläke, joten tietojen tulee olla oikeat ja ajallaan ilmoitetut.

Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti

Vuosi-ilmoituksella ilmoitat

 • vakuutukseen kuuluvien, ilmoitusvuonna työskennelleiden työntekijöiden toteutuneet TyEL-ansiot
 • mahdolliset työsuhdemuutokset, esim. päättymiset.

Muutokset yritystoiminnassa

Kuva: kysymysmerkki
Ole muutostilanteissa yhteydessä Eloon
Sopimustyönantajan yritystoiminnassa tapahtuvilla muutoksilla, kuten omistuksen tai yhtiömuodon muutoksella, voi olla vaikutusta TyEL-vakuutukseen. Kaikissa muutostilanteissa on hyvä olla yhteydessä Eloon.
Ei enää työntekijöitä tai yrityksen toiminta päättyy

Ilmoita TyEL-vakuutuksen päättymisestä Eloon, jos

 • palveluksessasi ei enää ole TyEL:n mukaan vakuutettavia työntekijöitä
 • yrityksesi toiminta päättyy.

Voit tehdä ilmoituksen Elon verkkopalvelussa tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos olet vuosi-ilmoittaja, ilmoita myös työntekijöiden työsuhteen päättymistiedot ja lopulliset ansiot. TyEL-vakuutus päätetään, kun olemme saaneet tarvittavat tiedot.

Muutokset omistussuhteissa

Yrityksen omistussuhteet voivat muuttua esimerkiksi liiketoiminnan myynnin ja yhtiömiesten tai osakkaiden muutoksen seurauksena.

 • Jos yksityisenä elinkeinonharjoittajana myyt liiketoimintasi, ilmoita TyEL-vakuutuksen päättymisestä Eloon.
 • Ilmoita Eloon avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiesten muutoksista. Nämä muutokset eivät kuitenkaan vaikuta TyEL-vakuutuksesi voimassaoloon.
 • Osakeyhtiön osakkaiden muutoksista ei tarvitse ilmoittaa, ellei muutos vaikuta konserniin kuulumiseen. Jos osakas työskentelee yrityksessä, saattaa omistussuhteiden muutos vaikuttaa siihen, kuuluvatko omistajat TyEL:n vai YEL:n piiriin. YEL-vakuutus on otettava, mikäli omistusosuus on yksin yli 30 prosenttia tai perheenjäsenten kanssa yli 50 prosenttia.
Muutokset yhtiömuodossa

Yhtiömuodon muutos on kyseessä esimerkiksi, kun

 • muutat yksityisen toiminimen osakeyhtiöksi, avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi
 • avoin yhtiö muuttuu kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi
 • kommandiittiyhtiö muuttuu osakeyhtiöksi tai avoimeksi yhtiöksi

Jos y-tunnus muuttuu

 • ilmoita vanhan TyEL-vakuutuksen päättämisestä Eloon
 • ota uudelle, toimintaa jatkavalle yritykselle uusi TyEL-vakuutus, jos sitä ei ennestään ole.

Jos y-tunnus ei muutu, korjaamme yrityksesi TyEL-vakuutukseen uudet tiedot rekisteröintipäivästä alkaen.

Ilmoita muutoksista vapaamuotoisella ilmoituksella Eloon. Ilmoitukseen on hyvä liittää jäljennös kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta, elinkeinoilmoituksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Sulautuminen ja jakautuminen

Osakeyhtiön sulautuessa toiseen yhtiöön ilmoita sulautuvan yhtiön TyEL-vakuutuksen päättämisestä Eloon. Ota vastaanottavalle yhtiölle uusi TyEL-vakuutus, jos sitä ei ennestään ole.

Osakeyhtiön jakautuessa kahdeksi tai useammaksi yhtiöksi ilmoita jakautuneen yhtiön TyEL-vakuutuksen päättämisestä Eloon. Ota jakautumisessa perustetuille yrityksille uudet TyEL-vakuutukset.

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVerkkopalvelut ovat käytettävissä aina, kun sinulle sopii. TyEL- ja YEL-vakuutusasioissa tavoitat meidät numerosta 020 694 730 arkisin klo 8–16.30.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

 • asiakkaiden uutiskirjeen
 • työhyvinvoinnin uutiskirjeen
 • tilitoimistojen uutiskirjeen.

   

Lue lisää ja tilaa >