Työnantajan ilmoitukset

Sopimustyönantajana voit ilmoittaa tarvittavat tiedot Eloon joko kuukausi-ilmoituksella tai vuosi-ilmoituksella. 

Kuukausi-ilmoittaminen

Kuukausi-ilmoittajana ilmoitat työntekijöiden palkkatiedot kuukausittain ja TyEL-maksu laskutetaan todellisten maksettujen palkkojen mukaan. Ilmoitus kannattaakin tehdä heti palkanmaksun jälkeen. 

Kuukausi-ilmoittajan ei tarvitse tehdä vuoden lopussa erillistä TyEL-vuosi-ilmoitusta vakuutetuista työntekijöistä.

Lisätietoa kuukausi-ilmoittajan maksuista >
Mitkä ansiot ilmoitetaan TyEL-vakuutukseen? >

Näin teet kuukausi-ilmoituksen verkkopalvelussa

  • Kuukausi-ilmoituksen teet helposti sähköisellä lomakkeella.
  • Palvelu laskee vakuutusmaksusi ilmoitettujen ansioiden perusteella.
  • Voit valita haluamasi maksutavan: verkkomaksu, laskun tulostus tai laskun tilaus (verkko- tai paperilasku).
  • Ilmoituksen voit tehdä myös tiedostosiirtona, jolloin lasku vakuutusmaksusta lähetetään postitse tai verkkolaskuna.

Siirry verkkopalveluun

Vuosi-ilmoittaminen

Vuosi-ilmoittajana maksat työntekijöittesi TyEL-vakuutusmaksut ennakkomaksuina, jotka perustuvat ilmoitettuun ennakkopalkkasummaan.

Jos ennakkomaksun perusteena oleva palkkasumma muuttuu oleellisesti, ilmoita siitä Eloon. Näin ennakkomaksu vastaa tarkemmin lopullista TyEL-vakuutusmaksua. Ennakkomaksun perusteena olevan palkkasumman ja maksutavan muutokset voit tehdä verkkopalvelussa, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia.

Vuosi-ilmoittajana teet vuosi-ilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lopullinen maksu lasketaan toteutuneiden, vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen palkkatietojen perusteella.

Lisätietoa vuosi-ilmoittajan maksuista >

Ohjeita vuosi-ilmoituksen tekoon

Vuosi-ilmoittajana teet vuosi-ilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Tee vuosi-ilmoitus sähköisesti

Siirry verkkopalveluun

Voit tehdä vuosi-ilmoituksen eri operaattorien tarjoamien TYVI-palveluiden kautta tai ELVI-palvelussa > 

Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan vakuutukseen kuuluvien, ilmoitusvuonna työskennelleiden työntekijöiden toteutuneet TyEL-palkkatiedot sekä työsuhteisiin mahdollisesti tulleet muutokset, esim. työsuhteiden päättymiset.

Ilmoita tiedot ajallaan

Vuosi-ilmoituksen perusteella TyEL-vakuutukseen tehdään vuosilaskenta. Toteutunutta palkkasummaa verrataan ennakkoon arvioituun palkkasummaan. Laskennan tuloksena syntyy ilmoitusvuoden lopullinen TyEL-vakuutusmaksu.

Jos työnantaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, Elo joutuu arvioimaan vakuutusmaksun ja korottaa arvioitua maksua enintään kaksinkertaiseksi.

Vuosi-ilmoituksessa annettujen palkkatietojen perusteella lasketaan työntekijän eläke. Ilmoitettavien tietojen tulee tämän vuoksi olla oikeat ja ajallaan ilmoitetut.

Kuka kuuluu TyEL-vakuutuksen piiriin? >
Listaus tavallisimmin maksetuita työansioista ja niiden kuulumisesta TyEL-ansioksi (pdf) >

Palkattomien kausien ilmoittaminen

  • Palkattomia aikoja ei enää ilmoiteta 1.1.2012 alkaen.

Lomautus

  • Lomautuksen kestäessä yli vuoden, työsuhde ilmoitetaan päättyneeksi viimeiseen päivään, jolta on maksettu palkkaa ennen lomautuksen alkua.

Jos työntekijä pitää vuosilomaa yhdessä tai useammassa jaksossa lomautuksen aikana, mutta ennen kuin vuosi on kulunut lomautuksen alkamisesta, työsuhde päättyy viimeiseen palkalliseen vuosilomapäivään. Jos vuosilomapalkka maksetaan lomakorvauksen tapaan määrittelemättä vuosiloma-aikaa, työsuhde päättyy maksupäivään.

Kun työntekijä palaa työhön yli vuoden mittaisen lomautuksen jälkeen, alkaa uusi työsuhde.

Jos työsuhde päättyy lomautusaikana eikä työntekijää työllistetä irtisanomisajaksi, työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkan tai sen osan menettämistä vastaavaan vahingonkorvaukseen. Korvaus ei ole TyEL-palkkaa, joten sitä ei ilmoiteta vuosi-ilmoitukseen. Vaikka työsuhde päättyy työntekijän omaan irtisanoutumiseen, työsuhde päättyy viimeiseen palkalliseen päivään edellä olevien sääntöjen mukaisesti. Tällöinkään korvausta ei lueta TyEL-palkkaan.

Työsuhde jatkuu työoikeudellisesti lomautuksen aikana. Työsuhteen päättäminen lomautuksen aikana edellyttää normaalia irtisanomista. Työntekijällä on oikeus irtisanoa työsuhteensa päättyväksi milloin tahansa lomautusaikana irtisanomisajasta riippumatta.

Ohjeita vuosi-ilmoituksen täyttämiseen (pdf) >

Ilmoitustavan vaihtaminen

Tulorekisterin myötä palkkatiedot ilmoitetaan vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti pääsääntöisesti viimeistään viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Näin ollen ilmoitustavan muuttaminen vuosi-ilmoittamisesta kuukausi-ilmoittamiseen tai päinvastoin on ollut mahdollista tehdä viimeisen kerran 30.11.2017 mennessä.Ota TyEL-vakuutus

Tee vakuutus verkossa > 
Pyydä tarjous > 

Palvelemme Fennian, LähiTapiolan ja Turvan konttoreissa..