Suoraan sisältöön

Ovatko työsuhdematkalippu ja -polkupyöräetu TyELin alaista ansiota?

/ Uutinen

Vastaus riippuu siitä, maksetaanko näitä etuja palkanosana vai palkanlisänä.

Luontoisetuihin pätee yleensä nyrkkisääntö, jonka mukaan veronalaiset luontoisedut luetaan TyEL-vakuutuksen alaiseksi ansioksi, mutta verovapaita luontoisetuja ei. Poikkeuksena tähän sääntöön on sellainen verovapaa luontoisetu, joka sisällytetään työntekijän kokonaispalkkaan eli maksetaan palkanosana. Tämä poikkeus on tärkeä ottaa huomioon ilmoittaessasi 1.1.2021 alkaen maksetusta työsuhdematkalipusta tai työsuhdepolkupyöräedusta tulorekisteriin.

Niin työsuhdematkalippu kuin -polkupyöräetu voidaan maksaa työntekijälle joko palkanosana tai palkanlisänä. Jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet polkupyöräedun tai työsuhdematkalipun maksamisesta palkanosana, työntekijän rahapalkka alenee vastaavasti. Tällainen etu on verovapaa, mutta tulee edellä mainitun poikkeuksen takia huomioida verovapaudesta huolimatta TyEL-maksussa. TyEL-vakuutuksen näkökulmasta rahapalkkaa alentamalla annettu etu on nimittäin aina vastiketta työstä ja näin ollen se myös kerryttää eläkettä.

Jos olet jo tehnyt tulorekisteriin ilmoituksia, joissa mainitut edut on annettu palkanosana, on ilmoitukset mahdollisesti korjattava vuoden 2021 alusta lähtien. Muutoksesta johtuvista korjauksista Verohallinto ei peri myöhästymismaksua. Saat lisätietoa työsuhdematkalipun ja -polkupyöräedun ilmoittamisesta tulorekisterin sivuilta.

Jos työsuhdematkalippu ja -polkupyöräetu maksetaan palkanlisänä, ne kartuttavat eläkettä ja tulevat huomioiduksi TyEL-maksussa siltä osin, kun etu on veronalainen. Palkanlisänä maksettuihin luontoisetuihin ei ole tullut muutoksia, joita tulorekisteri-ilmoituksia tehdessä tulisi huomioida.

Hae artikkeleita ja uutisia