Jumplink
Innehållsbild

Bli kund hos Elo

Kunderna har förtroende för Elo – vart tredje företag och över 40 procent av företagarna i Finland har anförtrott sina arbetspensionsärenden att skötas av oss.

Vi gör det enkelt att sköta ärendena; vi erbjuder service som har ett namn och ett ansikte. Om du så önskar, kan du även sköta dina ärenden behändigt på elektronisk väg.

Vi är lätta att kontakta och vi sköter dina ärenden individuellt.

Våra kunder har varit särskilt nöjda med våra välfungerande tjänster, positiva attityd och vårt okomplicerade sätt att arbeta.

Du tecknar en ArPL-försäkring enkelt genom att fylla i en elektronisk försäkringsansökan.

Flytta över din ArPL-försäkring till Elo

Om du redan har en gällande ArPL-försäkring i ett annat bolag, kan du flytta över din försäkring till Elo. Försäkringen kan överflyttas den första dagen i januari, april, juli eller oktober genom att lämna in en överflyttningsanmälan till oss senast tre månader innan den önskade dagen för överflyttningen. Vi sköter uppsägningen i det tidigare bolaget på dina vägnar.

Ärenden som gäller överflyttning av försäkring och nya försäkringsansökningar kan även skötas hos våra samarbetspartners Fennia, LokalTapiola och Turva.

Skriv ut en Ansökan om att överflytta ArPL-försäkringen

När behöver du en ArPL-försäkring?

Du behöver en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL) när du avlönar din första arbetstagare i en anställning. Försäkringen tryggar arbetstagarens arbetspensionsskydd. Sköt försäkringen i skick senast inom den månad som följer på den första lönebetalningsmånaden.

Om du betalar lön endast sporadiskt, kan du sköta ArPL-försäkringen utan avtal med en anmälan för tillfälliga arbetsgivare.

Läs närmare om villkoren för försäkring >

Närmare information om tillfälliga arbetsgivare >

Om du inte är säker på om du bör ta en ArPL-försäkring, kontakta vår säljtjänst så reder vi ut ärendet tillsammans. Vi står till tjänst vardagar kl. 8–15.00 på nummer 020 703 5515.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.