Suoraan sisältöön

Perhe-eläkeuudistus pidentää lasten eläkeoikeutta – uudistus ei tuo muutoksia maksussa olevien leskeneläkkeisiin

/ Artikkeli

Natalia Salonen
Perhe-eläkkeisiin tehdään muutoksia vuodenvaihteessa. Suurimmat muutokset ovat avopuolisoiden pääseminen perhe-eläkkeen piiriin, uusien leskeneläkkeiden määräaikaisuus ja lasten eläkeoikeuden piteneminen.

 

Elon asiakaspalvelupäällikkö Natalia Salonen, mikä perhe-eläkkeissä muuttuu, kun uusi laki astuu voimaan 1.1.2022?

Moni asia. Avopuolisoille, joilla on yhteinen lapsi, tulee oikeus perhe-eläkkeeseen. Iäkkäämmät avolesket hyötyvät myös muutoksesta. Avoleskille tulee mahdollisuus hakea ja saada eläkettä, jos lähiomaisen poismeno on tapahtunut 1.1.2022 tai sen jälkeen. 

Nuorempien, vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneiden leskien osalta leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi. Leskeneläkkeen kesto rajataan 10 vuoteen tai siihen hetkeen, kun perheen nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

Lapsen eläkeoikeuteen tulee myös muutoksia. Lapsen eläkeoikeus pitenee 20-vuotiaaksi saakka. Eläkeoikeuden piteneminen koskee myös aiemmin myönnettyjä lasteneläkkeitä. Lakia käyttöönottaessa tämä koskee niitä lapsia, jotka ovat alaikäisiä 31.12.2021. Työeläkeyhtiö tekee näistä muutoksista automaattisesti päätöksen alkuvuonna 2022.

Mitä perhe-eläkkeen muutos tarkoittaa heille, jotka saavat tällä hetkellä leskeneläkettä?

Meille Elon eläkeneuvontaan on tullut jonkin verran huolestuneita kyselyitä leskiltä siitä, miten leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi vaikuttaa heidän jo myönnettyyn leskeneläkkeeseensä. Huoli on täysin aiheeton. Heidän eläkkeensä jatkuvat aivan kuten ennenkin.

Mikä on uudistuksen tarkoitus?

Uudistuksen tarkoituksena on varmistaa, että toisen vanhemman poismeno ei romauta perheen taloutta. Lakimuutoksella vahvistetaan perhe-eläkkeiden roolia toimeentulon takaajana.

Kokonaisuudessaan lakia uudistetaan, jotta se huomioi paremmin perheiden muutokset. Esimerkiksi avopareja, joilla on yhteisiä lapsia, huomioidaan uudessa laissa paremmin. 

Lasten rooli uudistuksessa on myös huomionarvoinen. Lapset tulevat uudistuksen myötä saamaan eläkettä kauemmin. Osa lapsista tulee myös saamaan suurempaa eläkettä. Kokonaisuudessaan perhe-eläkkeen uudistus tähtää työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyteen. 

 

Lue lisää Elomedian artikkeleista:

Perhe-eläkeuudistus astuu voimaan 1.1.2022 – Mikä kaikki muuttuu?

Kun kuolema erottaa -blogi

Mitä haluaisit lukea?

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>