Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Mitkä asiat vaikuttavat YEL-työtulon arviointiin

/ Blogi

Graafipiirakka


Mitkä asiat vaikuttavat työtulon arviointiin? Miten työtulo eroaa palkasta? Elon kehittämispäällikkö Kristiina Sandén vastaa yleisimpiin YEL-työtulosta esitettyihin kysymyksiin.

Onko työtulo sama asia kuin palkka?

Palkansaajan sosiaali- ja eläketurva määräytyy maksettujen palkkojen mukaisesti. Yrittäjien kohdalla taas vastaavaa yksiselitteistä ja vertailukelpoista lukua ei ole, sillä yrittäjän niin sanottu palkka voi koostua palkan lisäksi pääomatuloista tai yksityisnostoista. Tämän vuoksi yrittäjälle määritellään YEL-työtulo, joka kuvaa yrittäjän työpanoksen arvoa riippumatta siitä, mistä palasista se koostuu. Eläkeyhtiön tehtävänä on huolehtia työtulon oikeasta määrittelystä ja vahvistaa se YEL-vakuutuksessa. Työtulo toimii yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perustana, eli sen mukaan määräytyvät mahdolliset etuudet työuran aikana sekä aikanaan maksettava vanhuuseläke. 

Työtulon tarkoitus on siis määrittää yrittäjän työpanoksen arvoa kokonaisuutena, ei mitata pelkästään nostettua tai nostamatta jätettyä palkkaa. Yrittäjä voi myös esimerkiksi nostaa pääomatuloja korvauksena työpanoksestaan tai saada yrityksestä erilaisia luontoisetuja, jolloin pelkkä rahapalkka ei kerro koko totuutta. On myös muistettava, että kaikki yritysmuodot eivät tunne palkanmaksua sellaisenaan, joten pelkkä nostettu palkka ei ole riittävä peruste työtulolle kaikkien yrittäjien kohdalla.  

Kuitenkin, jos yrittäjä maksaa itselleen säännöllistä palkkaa, joka vastaa tuosta työstä maksettavaa kohtuullista korvausta, voi yrittäjän työtulo vastata tuota palkkaa.

Mitkä asiat vaikuttavat työtulon arviointiin?

Työtulo tarkoittaa yrittäjätoiminnalle annetun työpanoksen arvoa rahassa mitattuna. Lain mukaan sen pitää vastata sellaista kohtuullista palkkaa, joka maksettaisiin yrittäjän tilalle palkattavalle, yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle tai sellaista korvausta, jonka muuten voidaan katsoa vastaavan yrittäjän tekemää työtä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä kohtuulliseksi palkaksi on laissa määritelty vastaavan toimialan mediaanipalkka. Lisäksi työtulon määrittelyssä käytetään myös tapauskohtaista harkintaa, jolloin yrittäjän yksilöllinen tilanne vaikuttaa lopullisen työtulon arvioimiseen.  

Olennaisimpia työtulon arviointiin vaikuttavia seikkoja ovat mm. toimiala, työskentelytuntien määrä, yrityksen liikevaihto sekä muiden työntekijöiden määrä. Täyspäiväisesti työskentelevälle yrittäjälle lasketaan suositustyötulo toimialan ja liikevaihdon perusteella. Liikevaihto kertoo yritystoiminnan laajuudesta ja sen perusteella voidaan korjata mediaanipalkan antamaan arviota kohtuullisesta palkasta yrittäjän toimintaa paremmin vastaavaksi.  
 
Suositus ei ole ehdoton, sillä siinä ei voida huomioida yrittäjän käyttämiä työtunteja tai mahdollisten muiden osakkaiden tai työntekijöiden määrää. Näitä tietoja kysytään yrittäjältä erikseen aina kun suositustasosta halutaan poiketa, jotta työtulo voidaan ratkaista kaikki siihen olennaisesti vaikuttavat seikat huomioiden. Poikkeaminen suositustasosta pitää kuitenkin olla lainmukaisesti perusteltu eikä sellaiseksi riitä esimerkiksi yrittäjän halu ratkaista eläketurva sijoittamalla itse. 

Etenkin aloittavan yrittäjän työtulon määrittelyä helpottaa se, kun arvioidaan ensin, mikä olisi työpanoksen arvo kuukausitasolla ja vasta sitten käännetään se vuositasoiseksi työtuloksi. YEL-työtuloa määritellään virallisesti aina vuositasoisena summana, jonka arvioidaan vastaavan yrittäjän työpanosta 12 kuukauden tarkastelujakson ajan. Sen pitäisi vastata samaa työtä samoissa olosuhteissa tekevän palkansaajan vuosiansiota.

Mitä väliä työtulolla on?

YEL-vakuutus on olennainen osa sosiaaliturvaa sekä työuran aikana että aikanaan vanhuuseläkkeellä. Oikealla tasolla olevan työtulon turvin yrittäjä saa asianmukaisen, työpanostaan vastaavan korvauksen esimerkiksi sairausloman ajalta. Kelan myöntämien sosiaalietuuksien perusteena on vuosityötulo, joka YEL-vakuutetun yrittäjän kohdalla tarkoittaa YEL-työtuloa niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Lisäksi työtulolla on merkitystä myös sen osalta, millaista työttömyysturvaa yrittäjän on mahdollista saada. YEL-vakuutus turvaa toimeentulon myös silloin, jos yrittäjän terveys pettää ja hän jää työkyvyttömäksi. 

 

Lue lisää yrittäjän sosiaali- ja eläketurvasta 

Lue lisää YEL-työtulon määrittelystä

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>