Suoraan sisältöön

Yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva

YEL-vakuutusmaksut ja tuleva työeläke perustuvat ilmoittamaasi YEL-työtuloon, jonka eläkelaitos vahvistaa YEL-vakuutukseesi. Eläkkeen ohella YEL-työtulo vaikuttaa myös erilaisten etuuksien ja eläkkeiden tasoon, joten oikein mitoitettu työtulo tuo sinulle turvaa jo työuran aikana.

Näet oman eläkekertymäsi Elon henkilöasiakkaan verkkopalvelusta.

Kirjaudu verkkopalveluun

Näihin eläkkeisiin ja etuuksiin YEL-työtulosi vaikuttaa:

Eläkkeet ja ammatillinen kuntoutus

YEL-vakuutus antaa sinulle turvaa silloin, kun tulosi vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi muuttuvat. Se mahdollistaa yrittäjälle myös ammatillisen kuntoutuksen.

Yrittäjän työeläke karttuu YEL-vakuutukseen vahvistetun YEL-työtulon mukaan. Työeläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 prosenttia vuosittaisesta YEL-työtulosta, poikkeuksena 53–62-vuotiaat, joille eläkettä karttuu 1,7 prosenttia YEL-työtulosta siirtymäaikana vuosien 2017 ja 2025 välisenä aikana.
Lue lisää eläkkeen karttumisesta >

Sairastuminen

Lyhytaikaisessa sairaudessa Kelan sairauspäiväraha ensisijaisesti turvaa yrittäjän toimeentuloa. YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaika on vain sairastumispäivä, joten jo lyhyestäkin työkyvyttömyydestä on mahdollista hakea päivärahaa. Sairauspäiväraha on haettava Kelasta 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Pidemmissä sairauksissa työkyvyttömyyseläke on yrittäjän turvana. Ennen eläkkeen myöntämistä kuitenkin aina tarkistetaan voisiko yrittäjä jatkaa yritystoimintaansa sairaudesta huolimatta ammatillisen kuntoutuksen keinoin. 

Kelan sairauspäivärahan määrän perusteena käytetään vuosituloa. Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Yrittäjällä vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloa. Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

YEL-vakuutusta ei voi laittaa tauolle lyhyen sairastumisen vuoksi. Pitkän sairausloman ajaksi YEL-vakuutus voidaan kuitenkin päättää. Tällöin yrittäjän tulee ottaa uusi YEL-vakuutus palatessaan työhön sairausloman jälkeen


Eväste puuttuu paikkamerkki

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Työttömyys

Yrittäjällä voi olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos hänen YEL-työtulonsa on ollut vähintään työttömyysturvan rajalla, vuonna 2023 vähintään 14 088 euroa. 

Työttömyyspäivärahan saamisen yhtenä edellytyksenä on, että yrittäjätoimintasi on ollut työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla olennaista ja työssäoloehto täyttyy. Jos YEL-työtulosi on tätä pienempi, voit kuitenkin hakea Kelasta työmarkkinatukea. Jos olet työttömyyskassan jäsen, ansiosidonnaisen päivärahan määrä perustuu YEL-työtuloosi.

Eväste puuttuu paikkamerkki

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Vanhemmuus

Kelan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä osittaisen vanhempainrahan määrän perusteena käytetään vuosituloa. Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Yrittäjällä vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloa. Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

Jos et työskentele perhevapaan aikana, YEL-vakuutuksesi voidaan päättää viimeiseen työskentelypäivääsi. Tällöin sinun tulee hakea uutta vakuutusta palatessasi työhön. Jos työntekosi jatkuu perhevapaan aikana, YEL-vakuutusta ei päätetä. YEL-työtulosi tarkastaminen voi olla kuitenkin paikallaan, jos työpanoksesi yrityksessä vähenee perhevapaan aikana.

Lue vinkit yrittäjän vanhempainvapaalle > 

Eväste puuttuu paikkamerkki

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Tapaturma

Yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen vuosityöansio sidotaan YEL-vakuutuksen työtuloon. YEL-työtulosi vaikuttaa myös työtapaturmasta johtuviin ansionmenetyskorvauksiin ja -eläkkeisiin. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen saaminen edellyttää YEL-vakuutuksen voimassaoloa.

Lisätietoa:

Yrittäjän tapaturmavakuutus Fennian sivuilla >
Yrittäjän tapaturmavakuutus LähiTapiolan sivuilla >
Yrittäjän tapaturmavakuutus Turvan sivuilla >

 

YEL-työtulorajat vuonna 2023 

  • Alaraja 8 575,45 €/v
  • Yläraja 194 750,00 €/v
  • Työttömyysturvalain mukainen alaraja 14 088,00 €/v

YEL-laskurilla selvität helposti, millaista turvaa saat eri tilanteissa nykyisellä työtulollasi. Voit kokeilla miten työtulon muuttaminen vaikuttaa eläke- ja sosiaaliturvaasi ja näet sen vaikutuksen vakuutusmaksuihin.

sisältökuva
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>