Suoraan sisältöön

Yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva

YEL-vakuutusmaksut ja tuleva työeläke perustuvat ilmoittamaasi YEL-työtuloon, jonka eläkelaitos vahvistaa YEL-vakuutukseesi. Eläkkeen ohella YEL-työtulo vaikuttaa myös erilaisten etuuksien ja eläkkeiden tasoon, joten oikein mitoitettu työtulo tuo sinulle turvaa jo työuran aikana.

Näihin eläkkeisiin ja etuuksiin YEL-työtulosi vaikuttaa:

Eläkkeet ja ammatillinen kuntoutus

YEL-vakuutus antaa sinulle turvaa silloin, kun tulosi vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi muuttuvat. Se mahdollistaa yrittäjälle myös ammatillisen kuntoutuksen.

Yrittäjän työeläke karttuu YEL-vakuutukseen vahvistetun YEL-työtulon mukaan. Työeläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 prosenttia vuosittaisesta YEL-työtulosta, poikkeuksena 53–62-vuotiaat, joille eläkettä karttuu 1,7 prosenttia YEL-työtulosta siirtymäaikana vuosien 2017 ja 2025 välisenä aikana.
Lue lisää eläkkeen karttumisesta >

 

Sairastuminen

Lyhytaikaisessa sairaudessa Kelan sairauspäiväraha ensisijaisesti turvaa yrittäjän toimeentuloa. Pidemmissä sairauksissa työkyvyttömyyseläke on yrittäjän turvana. Ennen kuin työkyvyttömyyseläke myönnetään, tarkistetaan voisiko yrittäjä jatkaa yritystoimintaansa sairaudesta huolimatta ammatillisen kuntoutuksen keinoin. 

Kelan sairauspäivärahan määrän perusteena käytetään vuosituloa. Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Yrittäjällä vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloa. Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

YEL-vakuutusta ei voi laittaa tauolle lyhyen sairastumisen vuoksi. Pitkän sairausloman ajaksi YEL-vakuutus voidaan kuitenkin päättää. Tällöin sinun tulee hakea uuttaa YEL-vakuutusta sairausloman jälkeen palatessasi työhön.


Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Työttömyys

Yrittäjällä voi olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos hänen YEL-työtulonsa on ollut vähintään työttömyysturvan rajalla, vuonna 2021 vähintään 13 247 euroa. 

Työttömyyspäivärahan saamisen yhtenä edellytyksenä on, että yrittäjätoimintasi on ollut työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla olennaista ja työssäoloehto täyttyy. Jos YEL-työtulosi on tätä pienempi, voit kuitenkin hakea Kelasta työmarkkinatukea. Jos olet työttömyyskassan jäsen, ansiosidonnaisen päivärahan määrä perustuu YEL-työtuloosi.

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Vanhemmuus

Kelan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä osittaisen vanhempainrahan määrän perusteena käytetään vuosituloa. Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Yrittäjällä vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL-työtuloa. Jos YEL-työtulon määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

Jos et työskentele perhevapaan aikana, YEL-vakuutuksesi voidaan päättää viimeiseen työskentelypäivääsi. Tällöin sinun tulee hakea uutta vakuutusta palatessasi työhön. Jos työntekosi jatkuu perhevapaan aikana, YEL-vakuutusta ei päätetä. YEL-työtulosi tarkastaminen voi olla kuitenkin paikallaan, jos työpanoksesi yrityksessä vähenee perhevapaan aikana.

Lue vinkit yrittäjän vanhempainvapaalle > 

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Tapaturma

Yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen vuosityöansio sidotaan YEL-vakuutuksen työtuloon. YEL-työtulosi vaikuttaa myös työtapaturmasta johtuviin ansionmenetyskorvauksiin ja -eläkkeisiin. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen saaminen edellyttää YEL-vakuutuksen voimassaoloa.

Lisätietoa:

Yrittäjän tapaturmavakuutus Fennian sivuilla >
Yrittäjän tapaturmavakuutus LähiTapiolan sivuilla >
Yrittäjän tapaturmavakuutus Turvan sivuilla >

 

YEL-työtulorajoja vuonna 2021 

  • Alaraja 8 063,57 euroa.
  • Yläraja 183 125 euroa.
  • Työttömyysturvalain mukainen alaraja 13 247 euroa.

YEL-laskurilla selvität helposti, millaista turvaa saat eri tilanteissa nykyisellä työtulollasi. Voit kokeilla miten työtulon muuttaminen vaikuttaa eläke- ja sosiaaliturvaasi ja näet sen vaikutuksen vakuutusmaksuihin

Kokeile Elon YEL-laskuria

Koronakaranteeni iskee yrittäjän kukkaroon – tiedä ainakin nämä asiat sosiaaliturvasta

sisältökuva
Mitä jos yrittäjä joutuu koronaviruksen takia karanteeniin? Entä pitääkö yrittäjän maksaa palkkaa karanteenissa olevalle työntekijälleen?
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>