Suoraan sisältöön

Mikä on YEL-työtulo?

Eläkeyhtiö vahvistaa YEL-työtulon yrittäjän työeläkettä ja vakuutusmaksua varten. Työtulo tarkoittaa yrittäjätoiminnallesi antamasi työpanoksen arvoa rahassa mitattuna. Sen pitää vastata sellaista kohtuullista palkkaa, joka maksettaisiin tilallesi palkattavalle yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle tai sellaista korvausta, jonka muuten voidaan katsoa vastaavan tekemääsi työtä.

sisältökuva

Miten työtuloa määritellään?

YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän työpanoksen arvoa rahassa mitattuna. Sillä ei tarkoiteta suoraan yrityksestä nostettavan palkan määrää, vaan sillä arvioidaan yrittäjän työpanoksen arvoa kokonaisuutena. Yrittäjä voi myös esimerkiksi nostaa pääomatuloja korvauksena työpanoksestaan tai saada yrityksestä erilaisia luontoisetuja, jolloin pelkkä rahapalkka ei kerro koko totuutta. On myös muistettava, että kaikki yritysmuodot eivät tunne palkanmaksua sellaisenaan, joten pelkkä nostettu palkka ei ole riittävä peruste työtulolle kaikkien yrittäjien kohdalla.  

Työtulon määrittelyssä eläkeyhtiö ottaa huomioon mm.

 • työskentelytuntien määrän
 • yrityksen liikevaihdon
 • toiminnan mahdollinen kausiluonteisuuden sekä
 • muiden työntekijöiden määrän.

YEL-työtulo määritellään aina vuositasoisena summana, jonka arvioidaan vastaavan yrittäjän työpanosta 12 kuukauden tarkastelujakson ajan. Työtulon määrittelyä usein helpottaa, kun arvioidaan ensin mikä olisi työpanoksen arvo kuukausitasolla ja vasta sitten käännetään se vuositasoiseksi työtuloksi. 

Jos harjoitat yrittäjätoimintaa useassa yrityksessä, yrittäjätoimintasi vakuutetaan yhdellä YEL-vakuutuksella. Työtulosi määrässä otetaan huomioon kokonaistyöpanos. 

Kun yritystoiminnassasi tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työpanoksesi määrään, tulee muutoksesta ilmoittaa eläkeyhtiölle mahdollisimman pian, jotta eläkeyhtiö voi tarkistaa työtulosi oikealle tasolle. Tällainen muutos voi esimerkiksi olla työn muuttuminen sivu- tai päätoimiseksi. Muutoksista ilmoittaminen onnistuu helpoiten verkkopalvelussamme. Työtuloa ei voida muuttaa takautuvasti, joten muutoksista kannattaa ilmoittaa mahdollisimman pian. Työtuloa ei voida määritellä kannattavuuden perusteella, eikä siihen vaikuta tilapäiset tulojen vaihtelut, esimerkiksi yrittäjän pitämä kesäloma.  

Työtulorajat vuonna 2023

 • Vakuuttamisen alaraja 8 575,45 euroa
 • Mahdollisuus kuulua työttömyysturvan piiriin 14 088,00 euroa
 • Vakuuttamisen yläraja 194 750,00 euroa

YEL-työtulolle on laissa määritelty ala- ja yläraja, joiden välille työtulo voidaan vahvistaa. Alarajan alle jäävä toiminta katsotaan niin pienimuotoiseksi, ettei se täytä YEL-vakuuttamisen ehtoja. Jotta yrittäjä voi kerryttää yrittäjän työssäoloehtoa, tulee työtulon olla vähintään työttömyysturvalaissa määrätyn alarajan mukainen. Sama vähimmäistyötulo on myös Yrittäjäkassaan kuulumisen ehtona. 

YEL-työtuloja sekä työtulorajoja tarkistetaan automaattisesti vuosittain palkkakertoimella, jonka vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. Palkkakerroin pitää huolta, että työtulosi pysyy yleisen palkkojen ja hintojen vaihtelun tasolla. Tämän lisäksi työtuloon ei tehdä automaattisia tarkistuksia tai muutoksia, vaan sinun tulee yrittäjänä aina ilmoittaa yritystoiminnan laajuudessa tai työpanoksessa tapahtuneista muutoksista itse. Helpoiten teet muutosilmoituksen Elon verkkopalvelussa.

Eväste puuttuu paikkamerkki

Hyväksy videoevästeet, jotta voit katsoa videon.

Mihin työtulo vaikuttaa?

YEL-vakuutus on yrittäjän tärkein vakuutus, sillä siinä vahvistettu työtulo toimii yrittäjän sosiaaliturvan perusteena. Sen vuoksi on olennaista, että työtulon taso vastaa mahdollisimman hyvin todellisen työpanoksesi arvoa.  

YEL-työtulon perusteella lasketaan esimerkiksi Kelan myöntämät vanhempainpäivärahat sekä sairauspäivärahat ja se vaikuttaa myös työttömyysturvasi tasoon. 

Tutustu tarkemmin yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvaan >

Kokeile YEL-laskuria

YEL- laskurilla tarkistat helposti työtulosi vaikutuksen tulevaan eläkkeeseesi ja sosiaaliturvaasi. Kun tarvitset YEL-vakuutuksen, voit laskea vakuutuksen hinnan ja vertailla maksutavan vaikutuksia vakuutusmaksuun. Voit siirtya laskurista samantien täyttämään vakuutushakemuksen.

Kokeile Elon YEL-laskuria

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

 • asiakkaiden uutiskirjeen
 • työkykyjohtamisen uutiskirjeen
 • tilitoimistojen uutiskirjeen.

   

Lue lisää ja tilaa >

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>