Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Yrittäjä: Näin YEL-vakuutus turvaa, jos sairastut

/ Artikkeli

 

Moni yrittäjä kokee, että hänellä ei ole varaa sairastaa. Erityisen hankalaa sairastuminen on yksinyrittäjälle, jolla ei ole tuuraajaa työlleen. Onneksi YEL-vakuutuksesta on hyötyä silloin, jos yrittäjän sairastuu ja hänen työkykynsä heikkenee. Yrittäjä voi hakea Kelan sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa, jotka paikkaavat ansionmenetystä lyhyen sairastamisen ajalta. Jos työkyvyttömyys pitkittyy, yrittäjä voi hakea vähintään vuoden kestäneen työkyvyttömyyden perusteella eläkeyhtiöstä työkyvyttömyyseläkettä.

Yrittäjän sairauspäiväraha lasketaan YEL-työtulon mukaan

Yrittäjän sairauspäivärahaan ei vaikuta hänen mahdollinen palkkatulonsa, vaan YEL-vakuutukseen vahvistettu työtulo. Kela laskee yrittäjän sairauspäivärahan määrän vuosityötulon mukaan. Vuositulo lasketaan niiltä 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Jos työtulo on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, lasketaan vuosituloksi keskimääräinen työtulo. Jos yrittäjä on palkkatyössä yrittäjätoimintansa ohella, huomioidaan vuositulossa sekä palkkatulo että YEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Esimerkiksi 24 000 euron vuosityötulolla yrittäjän sairauspäiväraha olisi vuonna 2023 arviolta 1400 euroa kuukaudessa. Minimityötulolla yrittäjä on oikeutettu Kelan sairauspäivärahan vähimmäismäärän, joka on suuruudeltaan noin 800 euroa kuukaudessa. Vähimmäispäivärahan voi saada myös esimerkiksi työtön yrittäjä.

Kelan sairauspäivärahan saamiseen liittyy sairastumispäivästä alkava omavastuuaika, jonka ajalta etuutta ei makseta. 
− YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaika on vain sairastumispäivä. Jos työskentelee työntekijänä tai harjoittaa pienimuotoista yrittäjätoimintaa ilman YEL-vakuutusta, on omavastuuaika huomattavasti pidempi: sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää, neuvoo Elon kehittämispäällikkö Kristiina Sandén.

Jos yrittäjä pystyy työskentelemään osittain sairastumisesta huolimatta, hän voi saada Kelasta osasairauspäivärahaa. Sen määrä on puolet sairauspäivärahan määrästä. Elon YEL-laskurilla voit katsoa, miten YEL-työtulo vaikuttaa niin sairauspäivärahaan kuin muuhun sosiaaliturvaasi.

Työkyvyn heiketessä apua ammatillisesta kuntoutuksesta

Kelan sairauspäiväraha auttaa yrittäjää lyhytkestoisen työkyvyttömyyden aikana. Joskus työkyvyttömyys kuitenkin pitkittyy eikä nykyisissä työtehtävissä jatkaminen ei ole enää mahdollista. Tällöin YEL-vakuutetulla yrittäjällä on mahdollisuus hakea työeläkeyhtiöstä apua ammatillisesta kuntoutuksesta tai hakea työkyvyttömyyseläkettä. Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen on mahdollista jo ennen sairauspäivärahakauden alkamista, eikä hakeminen kuntoutustuen aikanakaan ole vielä liian myöhäistä. Yrittäjän ammatillinen kuntoutus voi tarkoittaa esimerkiksi uudelleenkouluttautumista tai elinkeinotukea yritystoiminnan suunnan muuttamiseksi.

− Silloin tällöin kuulee yrittäjiltä, että he mieluummin sijoittavat tai säästävät itse eläkepäiviä varten kuin maksavat työeläkevakuutusmaksuja. Kukaan ei kuitenkaan osaa ennustaa kauanko säästöjä ehtii kerätä, kun sairaus tai työkyvyttömyys osuukin kohdalle. YEL-vakuutusta ei pitäisikään ajatella pelkästään sijoituksena eläkepäiviin, sillä se on vakuutus myös ennen eläkeikää, Sandén kertoo.

YEL-työtulo vaikuttaa myös eläke-etuuksiin

Jos yrittäjä sairastuu vakavasti, YEL-työtulo vaikuttaa Kelan sairauspäivärahan lisäksi myös kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrään.

− Onkin ensiarvoisen tärkeää, että jokainen yrittäjä ymmärtää YEL-työtulon vaikutuksen omaan sosiaaliturvaansa, korostaa Sandén.
YEL-työtulon päivittäminen onnistuu helposti Elon verkkopalvelussa. Työtulo pitää päivittää aina heti, kun yritystoiminnassa tapahtuu oman työpanoksen arvoon vaikuttavia muutoksia, sillä muutosta ei voi tehdä takautuvasti.

Kokeile laskurilla, miten YEL-työtulo vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi >


Lue lisää yrittäjän ammatillisesta kuntoutuksesta >

Etkö ole vielä Elon asiakas? Lue lisää ja ota YEL-vakuutus Elosta >

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin 20.2.2020. Juttuun on päivitetty ajantasaiset linkit, esimerkit sairauspäivärahan määrästä ja muutamia muita kohtia.

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>