Suoraan sisältöön

Yli 60-vuotiaiden miesten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvussa

/ Uutinen

Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden hakeminen kääntyi nousuun vuonna 2022. Yleisin työkyvyttömyyseläkkeen peruste oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

Vuonna 2022 uusia eläkkeitä haettiin Elosta reilut 6 000 kappaletta, mikä on noin 5 prosentin kasvu edelliseen vuoteen nähden. Yleisin työkyvyttömyyseläkkeen peruste oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Edellisenä vuonna uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin myöntöperuste olivat mielenterveyssyyt.

Suurinta nousu on yli 60-vuotiaiden miesten keskuudessa 24 prosenttia edellisvuoteen nähden. Erityisesti ilmiö korostuu rakentamisen, teollisuuden ja kuljetuksen aloilla. Yli 60-vuotiaiden miesten keskuudessa 42 prosenttia uusista työkyvyttömyyseläkkeistä myönnettiin tuki- ja liikuntaelinsairauden vuoksi.

Elon ratkaisupäällikkö Katri Paija-Luhtalan mukaan on riskinä, että työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvaa vanhuuseläkeiän noustessa. Raskasta fyysistä työtä tekevien miesten fysiikka tulee vastaan, mikäli asiaan ei kiinnitetä erityistä huomiota.

Paija-Luhtala pitää tärkeänä, että työpaikoilla nähtäisiin yli 60-vuotiaat olennaisena ratkaisuna työvoimapulaan. Tämän joukon osaaminen tarvitaan työmarkkinoiden käyttöön. Konkareilla on paljon annettavaa. Työpaikoilla tulee kuitenkin huomioida, että yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä voidaan tarvita räätälöityjä toimia työkyvyn ylläpitämiseksi.

– Ergonomiaan, ikäjohtamiseen ja työn muokkaukseen panostaminen ovat tehokkaita keinoja ennaltaehkäistä ongelmia ja pienentää työkyvyttömyysriskiä. Nämä toimet maksavat itsensä takaisin, kun niiden avulla voidaan pitää osaavia pitkän linjan tekijöitä pidempään työn ääressä, sanoo Paija-Luhtala.

Nuorten mielenterveysperusteiset eläkkeet laskussa

Mielenterveyssyillä työkyvyttömyyseläkettä haetaan eniten alle 45-vuotiaiden keskuudessa. Heidän osuutensa on 60 prosenttia näistä hakijoista. Myönteinen uutinen on, että alle 34-vuotiaiden hakemat mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet ovat Elossa toista vuotta laskussa.

– Hakemuksista näkee, että nuoret aikuiset kokevat paljon haasteita. Ihmiset tarvitsevat apua tässä haastavassa ajassa. Tätä huolta ei saa ohittaa. Nopeampi hoitoon pääsy ja matalan kynnyksen apu voisivat estää ongelmia syventymästä, arvioi Paija-Luhtala.

Ammatilliseen kuntoutukseen haettiin vuonna 2022 edellisvuotta vähemmän. Laskua on tapahtunut vuodesta 2020 lähtien. Eniten ammatilliseen kuntoutukseen haetaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi.

– Ammatillinen kuntoutus on reitti takaisin työelämään työkyvyn ja terveyden rajoitteista huolimatta. Kuntoutusasiakas hyötyy kuntoutuksesta pysymällä työssä saaden toimeentulon sekä sisältöä ja merkitystä elämään, työnantaja ja yhteiskunta säästämällä työkyvyttömyysmenoissa ja pitämällä kiinni ammattitaitoisesta työvoimasta, sanoo Paija-Luhtala.

Korona ei ole näkynyt merkittävästi työeläkeyhtiöissä

Koronaa sairastetaan edelleen väestössä laajasti, mutta sairaus ei ole näkynyt merkittävästi työeläkeyhtiössä. Vuonna 2022 Elosta haki uutta työkyvyttömyyseläkettä 21 henkilöä, joiden yhtenä diagnoosina oli covid. Työkyvyttömyyseläkkeitä, joiden yhtenä diagnoosina on ollut covid myönnettiin 11 kappaletta.

Lisätiedot:

Katri Paija-Luhtala
ratkaisupäällikkö, työeläkeyhtiö Elo
p. 020 7035 723

Sara Salomaa
viestinnän suunnittelupäällikkö, työeläkeyhtiö Elo
p. 044 550 5450 


Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>