Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Yrkesinriktad rehabilitering gav företagaren en ny riktning

/ Artikel

Sauli Saaris 30-åriga karriär som företagare höll på att avbrytas av återkommande sjukledigheter. Med hjälp av Elos yrkesinriktade rehabilitering kunde Saari avlägga en yrkesexamen och företaget hittade en ny riktning som passar företagarens hälsotillstånd. 

Företagare Sauli Saari har funnit ny arbetsiver. Genom sitt eget företag, Ukin Erikoismetalli Oy, arbetar Saari för ett byggföretag. I början av år 2021 utexaminerades Saari till arbetstekniker från Rastor-instituutti och samtidigt byttes arbetsuppgifterna från tungt fysiskt arbete till administrativa uppgifter på byggarbetsplatsen. Utbildningen möjliggjordes av Elos yrkesinriktade rehabilitering för företagare.

– Fastän jag i regel arbetar för samma byggföretag, har examen ökat mitt ansvar och gjort mina arbetsuppgifter mångsidigare. Studierna som pågick i ett och ett halt år krävde ansträngningar, men det var värt det, berättar Saari.

Framtiden såg inte alltid lika ljus ut. Saari hade arbetat med olika arbetsuppgifter inom byggnads- och teknikbranschen i över trettio års tid när hans arbetsförmåga för ett par år sedan började krångla. Detta ledde till återkommande sjukledigheter. Saari ville emellertid inte avsluta sin företagsverksamhet, så något måste göras. Han tog reda på om det var möjligt att fortsätta företagsverksamheten med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.

Återkommande sjukledigheter krävde vila

Saari är en företagare som gått den långa vägen. Sitt första företag som var specialiserat på byggnadsplåt- och ventilationsarbeten grundade han år 1987 tillsammans med sin pappa. Ukin Erikoismetalli Oy grundade Saari år 1995, och samtidigt drev han under några års tid tillsammans med en partner även ett företag specialiserat på fartygsel.

– Fartygselföretaget sysselsatte som bäst ett trettiotal utomstående arbetstagare. Företaget gick emellertid i konkurs vid millennieskiftet när rederiet som sysselsatte oss fick betalningssvårigheter, minns Saari.

Arbetet fortsatte för Ukin Erikoismetalli. Under årens lopp har Saari hunnit arbeta med allt från tak- och plåtarbeten till ventilationsinstallering och reparations- och saneringsarbeten. Under de senaste sex åren har han arbetat i huvudsak för samma byggföretag.

För ett par år sedan tänkte arbetet emellertid upphöra. Det fysiskt tunga arbetet hade under årens lopp orsakat Saari större och mindre besvär, och han hade bland annat en knä- och en axeloperation bakom sig. Saari sprang hos läkaren, men sjukfrånvarodagarna blev bara fler och fler.

– Jag ville inte ge upp, men i det skede när läkaren skrev ut ett B-läkarutlåtande som rekommenderade rehabilitering eller invalidpension, var jag tvungen att börja fundera över hur jag ska gå vidare, berättar Saari.

 Under årens lopp började det fysiskt tunga arbetet ta ut sin rätt. 

Ny yrkesexamen gav ny riktning

Invalidpension var inte ett alternativ för den flitiga företagaren, och han sökte sig även till Elos yrkesinriktade rehabilitering uppmuntrad av en bekant. Saari fick hjälp av Elos arbetscoach för att fundera över metoder som skulle hjälpa Saari att fortsätta arbeta.

– Jag hade otroligt stor hjälp av det stöd och den hjälp jag fick av Elos arbetscoach. Genom att diskutera med coachen hittade jag rätt riktning, säger Saari tacksamt.

Man beslöt sig för att stödja Saaris utbildning till arbetstekniker som yrkesinriktad rehabilitering. Saari inledde yrkesutbildningen vid Rastor-instituutti hösten 2019, avlade först specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen och fortsatte sedan att studera till arbetstekniker för att utexamineras i februari 2021.

– Eftersom jag redan hade årtionden av arbetserfarenhet inom den här branschen ville jag under inga omständigheter byta bransch, utan utveckla och fördjupa min kompetens. Utbildningen var en naturlig fortsättning för min karriär och mitt företag.

Lyckligtvis kunde Saari vid sidan av studierna arbeta på en bekant byggarbetsplats, endast arbetsuppgifterna anpassades efter hälsotillståndet. Saari är särskilt nöjd med att den egna företagsverksamheten inte behövde upphöra.

– Det var tur att jag kunde täcka företagets fasta utgifter. Elos rehabiliteringspenning var också till hjälp. Nu arbetar jag då som ansvarig arbetsledare på byggarbetsplatsen.

 Med arbetscoachens hjälp hittade Saari rätt riktning och kunde fortsätta arbeta.

Det lönar sig inte att ensam kämpa med arbetsförmågan

Saari berättar att han är mycket nöjd över samarbetet med Elo. Utan rehabilitering hade Saari knappast börjat studera till en ny examen. Nu drömmer han redan om följande studier.

– Via studierna ökade verkligen hungern. Tanken är att avlägga examen som kompletterar yrkeskvalifikationen, berättar Saari.

Han uppmuntrar även andra som kämpar med arbetsförmågan att ta reda på alternativen och att modigt ta tag i möjligheterna.

– Varje företagare borde veta att denna möjlighet finns. Till mig gav studierna en helt ny riktning.

En företagare kan ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering om han eller hon riskerar invalidpension på grund av en sjukdom under de kommande åren, och företagarens arbetsinkomst för de föregående fem kalenderåren är minst 36 820, 43 € (år 2021). 
Bekanta dig närmare med yrkesinriktad rehabilitering.

Sök efter artiklar och nyheter