Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Elos år 2019

Vår verksamhetsidé är: ”Vi sköter pensionerna ansvarsfullt för kundernas bästa”

Ansvarsfullhet är en del av vår strategi. Vi på Elo vill skapa ett jämlikt och hållbart arbetsliv samt bidra till att bygga ett hållbart samhälle.

Hållbara intäkter endast kan uppnås med en hållbar affärsverksamhet

I års- och ansvarsrapporten 2019 ingår en rapport om de risker och möjligheter som rör klimatförändringen enligt TCFD:s rekommendationer. 

Nyckeltal

General / Default image alt attribute

totalavkastningen på placeringarna

General / Default image alt attribute

placeringstillgångarna, mrd euro

General / Default image alt attribute

utbetalda pensioner och övriga ersättningar, mn euro