Jumplink

ELOS ÅR 2020

General / Default image alt attribute
General / Default image alt attribute
General / Default image alt attribute
General / Default image alt attribute
Vi skapar ett hållbart samhälle, arbetsliv och en hållbar miljö för kommande generationer.

I års- och ansvarsrapporten 2020 ingår för tredje gången en rapport om de finansiella risker och möjligheter som rör klimatförändringen enligt TCFD:s rekommendationer. Rapporten innehåller en bedömning av klimatfrågan i företagets riskhantering samt klimatrelaterade indikatorer och mål.