Yhtiökokous

 

KUTSU ELON YHTIÖKOKOUKSEEN

Naurava nuori nainen, jolla on raidallinen pusero istuu jakkarallaKeskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon varsinainen yhtiökokous
pidetään maanantaina 29.4.2019 alkaen klo 16.00 Elon toimitalossa,
osoitteessa Revontulentie 7, 02100 Espoo.

Lue vuoden 2019 yhtiökokouskutsu >

 

 

Yhtiökokousasiakirjat 2018

Elon yhtiökokouksen pöytärkirja 23.4.2018 (pdf) >

Elon yhtiökokouskutsu 2018 >

Yhtiökokousasiakirjat 2017

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 24.4.2017 (pdf) >

Elon yhtiökokouskutsu 2017 >

Yhtiökokousasiakirjat 2016

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 19.4.2016 (pdf) >

Elon yhtiökokouskutsu 2016 >

Yhtiökokousasiakirjat 2015

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 21.4.2015 (pdf) > 

Elon yhtiökokouskutsu 2015 >

Yhtiökokousasiakirjat 2014

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 23.4.2014 (pdf) >

Elon yhtiökokouskutsu 2014

Ylintä päätösvaltaa Elossa käyttävät osakkaat yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa on äänioikeus vakuutuksenottajilla. Lisäksi äänioikeus on kunkin työntekijän eläkelain mukaisen perusvakuutuksen piiriin kuuluvien vakuutettujen valitsemalla edustajalla.

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käytöstä. Yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.