Suoraan sisältöön

Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa Elossa käyttävät osakkaat yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa on äänioikeus vakuutuksenottajilla. Lisäksi äänioikeus on kunkin työntekijän eläkelain mukaisen perusvakuutuksen piiriin kuuluvien vakuutettujen valitsemalla edustajalla.

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käytöstä. Yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista

Yhtiökokousasiakirjat 2020

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 25.5.2020 (pdf) >
Elon yhtiökokouskutsku 2020 >

Yhtiökokousasiakirjat 2019 

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 29.4.2019 (pdf) >
Elon  yhtiökokouskutsu 2019 >

Yhtiökokousasiakirjat 2018

Elon yhtiökokouksen pöytärkirja 23.4.2018 (pdf) >
Elon yhtiökokouskutsu 2018 >

Yhtiökokousasiakirjat 2017

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 24.4.2017 (pdf) >
Elon yhtiökokouskutsu 2017 >

Yhtiökokousasiakirjat 2016

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 19.4.2016 (pdf) >
Elon yhtiökokouskutsu 2016 >

Yhtiökokousasiakirjat 2015

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 21.4.2015 (pdf) > 
Elon yhtiökokouskutsu 2015 >

Yhtiökokousasiakirjat 2014

Elon yhtiökokouksen pöytäkirja 23.4.2014 (pdf) >
Elon yhtiökokouskutsu 2014 >

Elon varsinainen yhtiökokous

Elon varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää Espoossa 19.4.2021. Elon osakkaalla on osakeyhtiölain ja Elon yhtiöjärjestyksen mukaisesti oikeus saada lain nojalla yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi tekemällä siitä kirjallinen vaatimus hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkaan tulee toimittaa mahdollinen kirjallinen vaatimuksensa, joka sisältää perustelut ja päätösehdotuksen, Elon hallitukselle viimeistään tiistaina 2.3.2021. Vaatimuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen harri.christensen@elo.fi tai postitse osoitteeseen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Harri Christensen, 00041 Elo.