Työntekijän vakuutus

Milloin tarvitset TyEL-vakuutuksen?

Kun työnantajana palkkaat työntekijän työsuhteeseen, sinun on vakuutettava hänet lakisääteisellä työeläkevakuutuksella (TyEL). TyEL-vakuutus takaa työntekijälle työeläketurvan.

Ota TyEL-vakuutus viimeistään ensimmäisen palkanmaksun jälkeen ja ennen kuin ansiot on ilmoitettava tulorekisteriin (pääsäännön mukaan 5 päivän kuluessa palkanmaksusta).


Työnantajana voi toimia yritys, yhteisö tai kotitalous.

Työntekijä vakuutetaan TyEL-vakuutuksella, kun työntekijä

 • työskentelee työsuhteessa
 • on 17–68-vuotias
 • ansaitsee kuukaudessa vähintään 59,36 euroa vuonna 2019
 • työskentelee eläkkeen rinnalla.

Työntekijä on vakuutettava 17-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Vakuuttaminen jatkuu sen kuukauden loppuun, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta. Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös eläkkeen rinnalla tehtävää työtä.

Oletko sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?

Työntekijöiden eläketurvan voit järjestää joko sopimustyönantajan TyEL-vakuutuksella tai tilapäisenä työnantajana.

Ota sopimustyönantajan TyEL-vakuutus, kun

 • yhdenkin työntekijän työsuhde on vakituinen,
 • maksat palkkoja säännöllisesti tai
 • arvio työntekijöiden yhteenlasketusta puolen vuoden (6 kk) palkkasummasta on vähintään 8 502 euroa vuonna 2019.

Myös kotitalous voi olla sopimustyönantaja. Sopimustyönantajana ilmoitat myös tilapäiset työsuhteet TyEL-sopimusvakuutukseen.

Olet tilapäinen työnantaja, jos

 • palkkaat työntekijän kertaluonteisesti tai satunnaisesti,
 • tilapäisten työntekijöiden yhteenlaskettu palkkasumma puolelta vuodelta (6 kk) jää alle 8 502 euroa vuonna 2019 ja
 • sinulla tai yritykselläsi ei ole voimassa olevaa TyEL-sopimusvakuutusta.
Tilapäisenä työnantajana voi toimia yritys, yhteisö tai kotitalous.

Huomioithan, että et voi olla yhtä aikaa sopimustyönantaja ja tilapäinen työnantaja. Jos olet sopimustyönantaja, ilmoitat myös tilapäiset työntekijät TyEL-sopimusvakuutukseen.

Luottamustoimen voi vakuuttaa vapaaehtoisella TyEL-vakuutuksella

Luottamustoimet eivät kuulu pakollisesti TyEL:n piiriin, mutta työnantajana voit vapaaehtoisesti ottaa luottamustoimessa oleville TyEL-vakuutuksen.

Luottamustoimia ovat esimerkiksi

 • työmarkkinajärjestöjen ja aatteellisten yhdistysten luottamustehtävät
 • hallintoneuvostojen, neuvottelukuntien ja johtokuntien jäsenyydet.

Työskentely ulkomailla

Työkomennus Suomesta ulkomaille

Yleensä työntekijä vakuutetaan siinä maassa, missä hän työskentelee. Poikkeuksena tähän sääntöön ovat tilanteet, joissa suomalainen työnantaja lähettää työntekijän määräajaksi toiseen maahan töihin. Tällöin hän voi saada Eläketurvakeskukselta lähetetyn työntekijän todistuksen, jonka turvin hän ulkomaankomennuksesta huolimatta säilyy sen aikaa Suomessa vakuutettuna. Todistuksen voi saada EU:n sosiaaliturva-asetusten tai sosiaaliturvasopimusten perusteella. Sopimuksettomaan maahan lähetetty työntekijä joudutaan usein vakuuttamaan molemmissa maissa.

Jos lähetät työntekijäsi Suomesta ulkomaille töihin määräajaksi, hae hänelle lähetetyn työntekijän todistusta Eläketurvakeskuksen sähköisellä lomakkeella.

Jos ulkomaan komennus kestää yli kuusi kuukautta, sovi työntekijän kanssa kirjallisesti vakuutuspalkasta ennen kuin komennus alkaa. Vakuutuspalkan tulee vastata sitä palkkaa, joka vastaavasta työstä Suomessa maksettaisiin. Lakisääteiset maksut ja etuudet perustuvat komennuksen ajan sopimaanne vakuutuspalkkaan. Näin ollen ilmoitat Eloon todellisten ansioiden sijaan vakuutuspalkan.

Lue lisää Suomesta ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden vakuuttamisesta Eläketurvakeskuksen sivuilta.

Työntekijä ulkomailta Suomeen

Jos työntekijä tulee ulkomailta töihin Suomeen, vakuutetaan hänet lähtökohtaisesti täällä. Ulkomaisen työnantajan velvollisuus on ottaa tällöin työntekijälleen TyEL-vakuutus Suomesta. Poikkeuksena tähän sääntöön ovat ulkomailta Suomeen lähetetyt työntekijät. Lähetetty työntekijä on saanut lähtömaastaan todistuksen, jonka turvin hänet vakuutetaan kyseisessä maassa, vaikka hän tulee määräajaksi Suomeen töihin. Todistuksen voi saada, jos on lähetetty tänne EU/ETA-maasta, Sveitsistä tai Suomen sosiaaliturvasopimusmaista. Myös useammassa maassa samanaikaisesti työskentelevien vakuuttaminen on ratkaistava ja he voivat saada tilanteesta riippuen lähetetyn työntekijän todistuksen.

Lue lisää ulkomailta Suomeen tulevien työntekijöiden vakuuttamisesta Eläketurvakeskuksen sivuilta.

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Työntekijöiden liikkuessa eri maiden välillä, on olennaista tietää, missä maassa hänet vakuutetaan. Ulkomaantyön vakuuttamistilanteiden ratkaisuun vaikuttaa ennen kaikkea se, minkä maiden välillä työntekijä liikkuu ulkomaankomennuksen johdosta.

EU & ETA-maiden ja Sveitsin osalta vakuuttamista säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetukset. Lisäksi Suomi on tehnyt kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia useamman muun maan kanssa. Asetusten ja sopimusten tarkoituksena on, että työntekijän vakuuttaminen ei katkeaisi, mutta hänet vakuutettaisiin vain yhdessä maassa kerrallaan.

Työnantajan muut lakisääteiset vakuutukset

Työnantajana tarvitset TyEL-vakuutuksen lisäksi seuraavat työntekijää koskevat lakisääteiset vakuutukset:

 • työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
 • ryhmähenkivakuutus
 • työttömyysvakuutus.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen saat vakuutuskumppaneidemme kautta:

Työttömyysvakuutuksen saat Työllisyysrahastosta >

Työnantajana maksat työntekijän sairausvakuutusmaksut verottajalle.

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVerkkopalvelut ovat käytettävissä aina, kun sinulle sopii. TyEL- ja YEL-vakuutusasioissa tavoitat meidät numerosta 020 694 730 arkisin klo 8–16.30.

Ikoni: tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme 

Voit tilata itsellesi

 • asiakkaiden uutiskirjeen
 • työkykyjohtamisen uutiskirjeen
 • tilitoimistojen uutiskirjeen.

   

Lue lisää ja tilaa >