Mikä työ vakuutetaan?

Työskentely vakuutetaan, kun työntekijä

  • on 1768-vuotias
    (Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta.)
  • ansaitsee kuukaudessa vähintään 58,27 euroa vuonna 2018.

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Henkilö, joka työskentelee lyhyen ajan ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa, saa sosiaaliturvaetuudet lähes aina Suomesta. Hae ulkomaan työkomennukselle lähtevälle työntekijällesi todistus Eläketurvakeskuksesta.

Kaikki Suomessa tehtävä työ tulee vakuuttaa pääsääntöisesti Suomessa. Poikkeuksena on Suomeen lähetetty työntekijä, jolla on lähetetyn työntekijän todistus.

Tarkempaa tietoa ulkomaantyön vakuuttamisesta saat Elosta.

Lisätietoa lähetetyn työntekijän todistuksen hakemisesta saat Eläketurvakeskuksesta.

Eläketurvakeskus >

Eläkkeen rinnalla tehtävä työ

Kaikki eläkkeen rinnalla tehtävä työ on vakuutettava sen kuukauden loppuun, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta. Työntekijän palkasta peritään työntekijän TyEL-maksu.

Luottamustoimen voi vakuuttaa

Luottamustoimet eivät kuulu pakollisesti TyEL:n piiriin, mutta työnantaja voi vapaaehtoisesti ottaa luottamustoimessa oleville TyEL-vakuutuksen.

Luottamustoimia ovat esimerkiksi

  • työmarkkinajärjestöjen, aatteellisten yhdistysten luottamustehtävät
  • hallintoneuvostojen, neuvottelukuntien ja johtokuntien jäsenyydet.